Ρυθμός κόλπων: τι είναι αυτό?

Ο ιατρικός όρος που εξηγεί την εικονιστική έκφραση «η καρδιά χτυπά σαν ρολόι» είναι μια νορμοσυστόλη. Αυτό σημαίνει ότι σε ένα υγιές άτομο, το σύστημα καρδιακής αγωγιμότητας λειτουργεί με τον βέλτιστο καρδιακό ρυθμό και σταθερό ρυθμό κόλπων..

Το περιεχόμενο του άρθρου

 • Ρυθμός κόλπων: τι είναι αυτό?
 • Πώς να προσδιορίσετε την αρρυθμία
 • Ποιος είναι ο φλεβοκομβικός ρυθμός της καρδιάς;

Υπολογίζεται ότι ο καρδιακός μυς ενός ατόμου κάνει περίπου 45 εκατομμύρια συσπάσεις σε ένα χρόνο. Το αγώγιμο σύστημα μέσω του οποίου οι παλμοί φτάνουν στην καρδιά έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διαθέτει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκπλήρωση της κύριας λειτουργίας του - για τη διασφάλιση της κυκλοφορίας του αίματος σε όλο το σώμα. Τα σοκ που χρειάζονται για τη σύσπαση του καρδιακού μυός προέρχονται από ειδικά ρυθμικά κύτταρα. Προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή ακολουθία των κύκλων συστολής και των δύο διαφορετικών τμημάτων και της καρδιάς στο σύνολό της, οι εισερχόμενες ηλεκτρικές παλμοί πρέπει να έχουν τον κατάλληλο ρυθμό. Τα χαρακτηριστικά αυτού του ρυθμού εξαρτώνται από την προέλευση των σημάτων..

Κύριος οδηγός καρδιακού ρυθμού

Υπεύθυνος για την πλήρη ρυθμική δραστηριότητα της παλμικής αντλίας, του κόμβου σε σχήμα σφήνας, που βρίσκεται στον κόλπο. Αυτός ο σχηματισμός ονομάζεται κόμβος sinoatrial (SA), sinusoidal ή sinus (κολπικός κόλπος) (SU). Στο σύστημα καρδιακής αγωγής, το SU είναι ένας φυσικός (κύριος ή κύριος) βηματοδότης, καθώς ρυθμίζει τον καρδιακό παλμό και παρέχει στον καρδιακό μυ την απαραίτητη συχνότητα συστολών.

Ο κόμβος CA βρίσκεται κάτω από την εσωτερική μεμβράνη του δεξιού κόλπου στην περιοχή του στόματος της ανώτερης φλέβας. Διατίθεται καλά με αίμα, λαμβάνοντας αίμα απευθείας από τις στεφανιαίες αρτηρίες και αποτελείται από κύτταρα που είναι παρόμοια με τις ίνες του νευρικού συστήματος. Τα κύτταρα του βηματοδότη έχουν σχήμα ατράκτου και συλλέγονται σε μικρές δέσμες. Εδώ, σε μια αυτόματη λειτουργία, παράγονται ηλεκτρικά σήματα χαμηλής συχνότητας που μπορούν να περάσουν από κάθε στρώμα της μυϊκής μεμβράνης με υψηλή ταχύτητα.

Οι παλμοί διαδίδονται από πάνω προς τα κάτω: από τον κόμβο CA, εξέρχονται στον δεξιό και τον αριστερό κόλπο και στη συνέχεια στον κολποκοιλιακό κόμβο και τις κοιλίες, προκαλώντας μια εναλλακτική συστολή του καρδιακού μυός και διεγείρουν το μυοκάρδιο. Αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει έναν υγιή καρδιακό παλμό. Ένα τρέξιμο 60-90 σε 60 δευτερόλεπτα θεωρείται δείκτης της ποιότητας του οργάνου.

Δεδομένου ότι το SU παράγει παλμούς της υψηλότερης συχνότητας με τη βέλτιστη συχνότητα, σε σύγκριση με άλλα μέρη του αγώγιμου συστήματος, δίνει στα όργανα την πιο κατάλληλη παροχή αίματος. Αυτή η ικανότητα καθιστά τον κόμβο CA έναν οδηγό καρδιακού ρυθμού πρώτης τάξης..

Ρυθμός κόλπων και μη κόλπων

Εάν το SU βρίσκεται σε ενεργή κατάσταση και λειτουργεί σωστά, τότε ο ρυθμός της καρδιάς είναι κόλπος. Η παραγωγή παλμών στον κόλπο αντιστοιχεί σε φυσιολογικές συνθήκες. Όταν η πηγή των έκτοπων σημάτων εντοπίζεται οπουδήποτε εκτός από τον κόμβο SA, μιλάμε για αποτυχίες στην αγωγή και την παθολογία της καρδιάς.

Μόλις εμφανιστεί περιοδική ή μόνιμη απώλεια της ηγετικής θέσης στον σχηματισμό παλμών από τον κόλπο κόλπων, εμφανίζεται μια παραβίαση του φυσιολογικού ρυθμού. Αυτό συμβαίνει όταν η πηγή της ώθησης βρίσκεται έξω από το SU σε άλλα μέρη του αγώγιμου συστήματος: κολπικός-κοιλιακός κόμβος AV, ίνες κοιλιακού μυός, κολπικός ιστός. Οι μικρές γεννήτριες δεν είναι σε θέση να παρέχουν τον απαραίτητο καρδιακό ρυθμό, έτσι ο παλμός μπορεί να προέρχεται ταυτόχρονα από διαφορετικές πηγές.

Η αιτία των διαταραχών του καρδιακού ρυθμού μπορεί να είναι δομική βλάβη ή δυσλειτουργία του κόλπου-κολπικού κόμβου (το λεγόμενο σύνδρομο αδυναμίας SU). Οι ρυθμοί στους οποίους παρατηρούνται ανωμαλίες στην αγωγή σε άλλα μέρη της καρδιάς (τόσο μόνιμες όσο και παροδικές) είναι επίσης μη κόλποι.

Δείκτες ΗΚΓ

Η μελέτη της ρυθμικής δραστηριότητας της καρδιάς πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας ηλεκτροκαρδιογράφημα. Το ΗΚΓ ερμηνεύει τα σήματα σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο, σύμφωνα με το οποίο ένας ειδικός θα μπορεί να παρατηρήσει την κανονικότητα και την ταχύτητα του καρδιακού ρυθμού. Μέθοδοι καταγραφής και αποκωδικοποίησης ΗΚΓ που αναπτύχθηκαν από την Einthoven το 1903 χρησιμοποιούνται ευρέως στην κλινική πρακτική. Με τη βοήθειά τους, λαμβάνουν δεδομένα σχετικά με την ορθότητα του καρδιακού ρυθμού, αξιολογούν τη λειτουργική κατάσταση του αγώγιμου συστήματος, προσδιορίζουν την αξία του καρδιακού ρυθμού. Σε αυτήν την περίπτωση, το γεγονός της παρουσίας ή της απουσίας του εξεταζόμενου φλεβοκομβικού ρυθμού είναι θεμελιώδους σημασίας. Επομένως, πρώτα απ 'όλα, η πηγή του καρδιακού ρυθμού καθορίζεται από το καρδιογράφημα.

Τα ηλεκτροκαρδιογραφικά σημάδια του φλεβοκομβικού ρυθμού είναι:

 • Το κύμα Ρ, που δείχνει τη στιγμή της κολπικής διέγερσης, προηγείται όλων των κοιλιακών συμπλοκών των δοντιών QRS. Δείχνει ότι ένας κόλπος κόλπων ήταν ενθουσιασμένος.
 • τα κολπικά P κύματα πριν από τις κοιλιακές συστολές είναι πάντα η ίδια διαμόρφωση.
 • Εκτός από τη διατήρηση του φυσιολογικού σχήματος των κολπικών δοντιών, έχουν πάντα μια συγκεκριμένη θέση: αρνητική στο καλώδιο VR και θετική στο δεύτερο πρότυπο καλώδιο.
 • Η γενική κατάσταση του συστήματος αγωγού εκτιμάται από το διάστημα PQ. Δείχνει πόσο καιρό μια ηλεκτρική ώθηση περνά μέσω του καρδιακού μυός από τον κόλπο προς τις κοιλίες. Το διάστημα PQ χαρακτηρίζεται σε ολόκληρο το καρδιογράφημα με την ίδια τιμή, που δεν υπερβαίνει τα 0,2 δευτερόλεπτα.
 • Σύμφωνα με το διάστημα μεταξύ των δοντιών R-R, εκτιμάται ο καρδιακός ρυθμός και υπολογίζεται η κανονικότητα των συστολών. Τα δόντια R απεικονίζουν τη δραστηριότητα όλων των κοιλιακών τοιχωμάτων, είναι τα υψηλότερα και κανονικά πρέπει να είναι τα ίδια. Επιτρέπεται μια μικρή απόκλιση, αλλά όχι περισσότερο από 10%.

Εάν υπάρχουν αυτά τα σημάδια στο καρδιογράφημα, ο ρυθμός θεωρείται κόλπος. Έτσι, αναγνωρίζεται η σωστή διάδοση του παλμού διέγερσης του μυοκαρδίου. Εάν οι αναγραφόμενοι δείκτες στο ΗΚΓ απουσιάζουν, τότε ο καρδιακός ρυθμός θεωρείται μη κόλπος. Αυτό σημαίνει ότι το σώμα δεν λειτουργεί σωστά..

Έτσι, ο φλεβοκομβικός ρυθμός υποδηλώνει ότι ο κανονικός κόλπος κόλπων δημιουργεί αυτόματα κανονικούς ηλεκτρικούς παλμούς με συχνότητα που αντιστοιχεί στη βέλτιστη τιμή. Στο σύστημα συμπεριφοράς, διατηρείται η δραστηριότητα του οδηγού φυσικού καρδιακού ρυθμού, και αυτό αποτελεί ένδειξη του κανόνα.

Δόνηση της συχνότητας των παλμών κόλπων

Σε έναν υγιή οργανισμό, η ρυθμική δραστηριότητα της καρδιάς πρέπει να είναι όχι μόνο σωστή (φλεβοκομβικός ρυθμός), αλλά και σταθερή - με καρδιακό ρυθμό που βρίσκεται εντός των ορίων του φυσιολογικού κανόνα. Είναι αυτός ο τρόπος λειτουργίας του αγώγιμου συστήματος που σημαίνει ότι, όπως στο διάσημο τραγούδι, «έχετε έναν φλογερό κινητήρα αντί για μια καρδιά».

Όταν η καρδιά συστέλλεται, εμφανίζονται διακυμάνσεις στα τοιχώματα των αρτηριών. Αυτή η παράμετρος (παλμός) σε έναν ενήλικα απουσία οποιασδήποτε ασθένειας είναι μεταξύ 60 και 90-100 παλμών. Εάν η αξία του, διατηρώντας παράλληλα τον «κόλπο» του, υπερβαίνει τα καθορισμένα όρια, τότε τέτοιες διακυμάνσεις δεν είναι πάντα ένας δείκτης της παθολογικής διαδικασίας στο μυοκάρδιο. Συχνά μια αύξηση ή μείωση του καρδιακού ρυθμού οφείλεται σε φυσιολογικές καταστάσεις, αιμοδυναμικές ανάγκες του σώματος.

Το θέμα, στο ΗΚΓ του οποίου προσδιορίστηκε ένας ομοιόμορφος καρδιακός παλμός, μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιες αλλαγές στον ρυθμό της καρδιάς, οι οποίες θεωρούνται ότι δεν είναι παθολογία, αλλά σε κανονικές παραλλαγές:

1. Γρήγορος φλεβοκομβικός ρυθμός της καρδιάς (καρδιακός ρυθμός άνω των 100 παλμών ανά λεπτό). Η ταχυκαρδία δευτερογενούς κόλπου εμφανίζεται σε τέτοιες καταστάσεις: άγχος, φόβος, συναισθηματικές εμπειρίες. έντονη σωματική δραστηριότητα, σπορ, έντονο τζόκινγκ, προπόνηση στο γυμναστήριο. βαριά σωματική εργασία, γενική υπερβολική εργασία από το κάπνισμα, αφού τρώτε πάρα πολύ φαγητό, πίνοντας δυνατό καφέ ή τσάι.

2. Μείωση του καρδιακού ρυθμού (ώθηση από τον κόλπο κάτω από 60 παλμούς ανά λεπτό). Η φυσιολογική βραδυκαρδία μπορεί να συμβεί σε όσους ασχολούνται με τον επαγγελματικό αθλητισμό. με ατομικά συνταγματικά χαρακτηριστικά · Ο παλμός επιβραδύνεται σημαντικά κατά τη διάρκεια της επίμονης υποθερμίας, δηλητηρίαση με τοξικές ουσίες, σε κατάσταση ύπνου, από το να φοράτε ρούχα με σφιχτό γιακά ή σφιχτά σφικτό δεσμό.

3. Μια παραλλαγή του κανόνα ρυθμού μπορεί επίσης να είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο όπως η κυκλική αρρυθμία που σχετίζεται με την αναπνοή. Χαρακτηρίζεται από διαφορετικούς δείκτες καρδιακού ρυθμού: στην έμπνευση, ο καρδιακός ρυθμός αυξάνεται, όταν εκπνέεται πέφτει. Αναπνευστική αρρυθμία μπορεί να παρατηρηθεί σε επαγγελματίες αθλητές, εφήβους κατά τη διάρκεια αυξημένων ορμονικών αλλαγών στο σώμα, με υπερβολική χρήση αλκοόλ και καπνίσματος καπνού, σε άτομα με νεύρωση και αυτόνομες νευροαγγειακές δυσλειτουργίες..

Οι φυσιολογικές διαταραχές του ημιτονοειδούς ρυθμού δεν απαιτούν ειδική θεραπεία. Η εξάλειψη των αιτιολογικών παραγόντων ομαλοποιεί την καρδιακή δραστηριότητα.

Αποκωδικοποίηση ενός καρδιογραφήματος σε παιδιά και ενήλικες: γενικές αρχές, ανάγνωση των αποτελεσμάτων, ένα παράδειγμα αποκωδικοποίησης

Ο ιστότοπος παρέχει πληροφορίες αναφοράς μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η διάγνωση και η θεραπεία ασθενειών πρέπει να πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη ειδικού. Όλα τα φάρμακα έχουν αντενδείξεις. Απαιτείται διαβούλευση με ειδικούς!

Ορισμός και ουσία της μεθόδου

Ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι μια καταγραφή της εργασίας της καρδιάς, η οποία παρουσιάζεται με τη μορφή καμπύλης γραμμής σε χαρτί. Η ίδια η γραμμή του καρδιογραφήματος δεν είναι χαοτική, έχει ορισμένα διαστήματα, δόντια και τμήματα που αντιστοιχούν σε ορισμένα στάδια της καρδιάς.

Για να κατανοήσετε την ουσία ενός ηλεκτροκαρδιογραφήματος, πρέπει να ξέρετε τι ακριβώς μια συσκευή ονομάζεται ηλεκτροκαρδιογράφημα. Μια ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς καταγράφεται σε ένα ΗΚΓ, το οποίο αλλάζει κυκλικά, σύμφωνα με την έναρξη της διαστολής και της συστολής. Η ηλεκτρική δραστηριότητα της ανθρώπινης καρδιάς μπορεί να φαίνεται φανταστική, αλλά αυτό το μοναδικό βιολογικό φαινόμενο υπάρχει στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα, στην καρδιά υπάρχουν τα λεγόμενα κύτταρα του αγώγιμου συστήματος που παράγουν ηλεκτρικά ερεθίσματα που μεταδίδονται στους μυς του οργάνου. Αυτές οι ηλεκτρικές παρορμήσεις προκαλούν το μυοκάρδιο να συστέλλεται και να χαλαρώνει με έναν συγκεκριμένο ρυθμό και συχνότητα.

Μια ηλεκτρική ώθηση διαδίδεται μέσω των κυττάρων του συστήματος αγωγιμότητας της καρδιάς αυστηρά διαδοχικά, προκαλώντας συστολή και χαλάρωση των αντίστοιχων τμημάτων - κοιλιών και κόλπων. Το ηλεκτροκαρδιογράφημα αντανακλά επακριβώς τη συνολική ηλεκτρική διαφορά δυναμικού στην καρδιά.

Πώς να φτιάξετε ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα με επόμενο
αντίγραφο?

Ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα μπορεί να ληφθεί σε οποιαδήποτε κλινική ή πολυτομεακό νοσοκομείο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με ένα ιδιωτικό ιατρικό κέντρο, όπου υπάρχει ειδικός καρδιολόγος ή θεραπευτής. Μετά την καταγραφή του καρδιογραφήματος, η ταινία με τις καμπύλες εξετάζεται από τον γιατρό. Είναι αυτός που αναλύει το δίσκο, το αποκρυπτογραφεί και γράφει το τελικό συμπέρασμα, το οποίο αντικατοπτρίζει όλες τις ορατές παθολογίες και τις λειτουργικές ανωμαλίες.

Ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα καταγράφεται χρησιμοποιώντας μια ειδική συσκευή - έναν ηλεκτροκαρδιογράφο, ο οποίος μπορεί να είναι πολυκάναλος ή μονοκάναλος. Η ταχύτητα εγγραφής ΗΚΓ εξαρτάται από την τροποποίηση και τον εκσυγχρονισμό της συσκευής. Οι σύγχρονες συσκευές μπορούν να συνδεθούν σε έναν υπολογιστή, ο οποίος, παρουσία ενός ειδικού προγράμματος, θα αναλύσει την εγγραφή και θα δώσει ένα έτοιμο συμπέρασμα, αμέσως μετά τη διαδικασία.

Κάθε καρδιογράφος έχει ειδικά ηλεκτρόδια που τοποθετούνται σε αυστηρά καθορισμένη σειρά. Υπάρχουν τέσσερα μανταλάκια κόκκινο, κίτρινο, πράσινο και μαύρο που είναι τοποθετημένα και στα δύο χέρια και στα δύο πόδια. Αν πάτε σε κύκλο, τα μανταλάκια τοποθετούνται σύμφωνα με τον κανόνα «κόκκινο-κίτρινο-πράσινο-μαύρο-μαύρο», από το δεξί χέρι. Αυτή η ακολουθία είναι εύκολο να θυμηθούμε χάρη στη παροιμία των μαθητών: "Every Woman-Evil-Devil". Εκτός από αυτά τα ηλεκτρόδια, υπάρχουν επίσης ηλεκτρόδια στήθους που είναι εγκατεστημένα στους μεσοπλεύριους χώρους.

Ως αποτέλεσμα, το ηλεκτροκαρδιογράφημα αποτελείται από δώδεκα καμπύλες, έξι από τις οποίες καταγράφονται από τα θωρακικά ηλεκτρόδια και ονομάζονται θωρακικά καλώδια. Τα υπόλοιπα έξι καλώδια καταγράφονται από ηλεκτρόδια συνδεδεμένα στους βραχίονες και τα πόδια, τρία από τα οποία ονομάζονται στάνταρ και άλλα τρία είναι ενισχυμένα. Οι ακροδέκτες στήθους χαρακτηρίζονται V1, V2, V3, V4, V5, V6, οι τυπικοί είναι απλώς λατινικοί αριθμοί - I, II, III και οι ενισχυμένοι ακροδέκτες ποδιών είναι aVL, aVR, aVF. Διαφορετικά καλώδια καρδιογραφήματος είναι απαραίτητα για τη δημιουργία της πληρέστερης εικόνας της δραστηριότητας της καρδιάς, καθώς ορισμένες παθολογίες είναι ορατές στους θώρακες, άλλες στο στάνταρ και άλλες στην βελτιωμένη.

Ένα άτομο βρίσκεται στον καναπέ, ο γιατρός στερεώνει τα ηλεκτρόδια και ανάβει τη συσκευή. Ενώ γράφεται ένα ΗΚΓ, ένα άτομο πρέπει να είναι απολύτως ήρεμο. Είναι αδύνατο να αποφευχθεί η εμφάνιση ερεθισμάτων που μπορούν να παραμορφώσουν την πραγματική εικόνα της καρδιάς.

Πώς να φτιάξετε ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα με επόμενο
μεταγραφή - βίντεο

Αρχή αποκρυπτογράφησης ΗΚΓ

Δεδομένου ότι το ηλεκτροκαρδιογράφημα αντικατοπτρίζει τις διαδικασίες συστολής και χαλάρωσης του μυοκαρδίου, είναι δυνατόν να εντοπιστεί πώς προχωρούν αυτές οι διαδικασίες και να εντοπιστούν οι υπάρχουσες παθολογικές διεργασίες. Τα στοιχεία του ηλεκτροκαρδιογραφήματος είναι στενά συνδεδεμένα και αντανακλούν τη διάρκεια των φάσεων του καρδιακού κύκλου - συστολή και διαστόλη, δηλαδή μείωση και επακόλουθη χαλάρωση. Η αποκωδικοποίηση του ηλεκτροκαρδιογραφήματος βασίζεται στη μελέτη των δοντιών, από τη σχετική θέση μεταξύ τους, τη διάρκεια και άλλες παραμέτρους. Για ανάλυση, μελετώνται τα ακόλουθα στοιχεία του ηλεκτροκαρδιογραφήματος:
1. Αγκάθια.
2. Διαστήματα.
3. Τμήματα.

Τα δόντια ονομάζονται όλες οι αιχμηρές και λείες προεξοχές και κοιλότητες στη γραμμή ΗΚΓ. Κάθε δόντι επισημαίνεται με ένα γράμμα του λατινικού αλφαβήτου. Το κύμα Ρ αντανακλά τη μείωση των κόλπων, το σύμπλεγμα QRS - τη συστολή των κοιλιών της καρδιάς, το κύμα Τ - χαλάρωση των κοιλιών. Μερικές φορές, μετά το κύμα Τ, υπάρχει ένα άλλο κύμα U στο ηλεκτροκαρδιογράφημα, αλλά δεν έχει κλινικό και διαγνωστικό ρόλο.

Ένα τμήμα ΗΚΓ είναι ένα τμήμα που περικλείεται μεταξύ γειτονικών δοντιών. Για τη διάγνωση της καρδιακής παθολογίας, τα τμήματα P-Q και S - T έχουν μεγάλη σημασία. Το διάστημα στο ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι ένα σύμπλοκο που περιλαμβάνει ένα δόντι και ένα διάστημα. Για διαγνωστικά, τα διαστήματα P - Q και Q - T είναι πολύ σημαντικά.

Συχνά, κατά τη γνώμη του γιατρού, μπορείτε να δείτε μικρά λατινικά γράμματα, τα οποία δείχνουν επίσης τα δόντια, τα διαστήματα και τα τμήματα. Χρησιμοποιούνται μικρά γράμματα εάν το δόντι έχει μήκος μικρότερο από 5 mm. Επιπλέον, στο σύμπλεγμα QRS, ενδέχεται να εμφανιστούν αρκετά δόντια R, τα οποία συνήθως χαρακτηρίζονται ως R ’, R», κ.λπ. Μερικές φορές το κύμα R απλώς απουσιάζει. Στη συνέχεια, ολόκληρο το σύμπλεγμα συμβολίζεται με δύο μόνο γράμματα - QS. Όλα αυτά έχουν σημαντική διαγνωστική αξία..

Σχέδιο αποκρυπτογράφησης ΗΚΓ - Σχέδιο ανάγνωσης γενικών αποτελεσμάτων

Κατά την αποκωδικοποίηση ενός ηλεκτροκαρδιογραφήματος, ορίζονται απαραίτητα οι ακόλουθες παράμετροι, που αντικατοπτρίζουν το έργο της καρδιάς:

 • θέση του ηλεκτρικού άξονα της καρδιάς.
 • προσδιορισμός της ορθότητας του καρδιακού ρυθμού και της αγωγιμότητας της ηλεκτρικής ώθησης (ανίχνευση εμπλοκών, αρρυθμιών) ·
 • προσδιορισμός της κανονικότητας των συσπάσεων του καρδιακού μυός.
 • προσδιορισμός του καρδιακού ρυθμού
 • αναγνώριση της πηγής της ηλεκτρικής ώθησης (προσδιορίστε τον φλεβοκομβικό ρυθμό ή όχι) ·
 • ανάλυση της διάρκειας, του βάθους και του πλάτους του κολπικού P κύματος και του διαστήματος P - Q ·
 • ανάλυση της διάρκειας, του βάθους, του πλάτους του συμπλέγματος των δοντιών των κοιλιών της καρδιάς QRST.
 • ανάλυση των παραμέτρων του τμήματος RS - κύμα T και T ·
 • ανάλυση των παραμέτρων του διαστήματος Q - T.

Με βάση όλες τις παραμέτρους που μελετήθηκαν, ο γιατρός γράφει ένα τελικό συμπέρασμα σχετικά με το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Το συμπέρασμα μπορεί να μοιάζει με αυτό: "Ρυθμός κόλπων με καρδιακό ρυθμό 65. Κανονική θέση του ηλεκτρικού άξονα της καρδιάς. Δεν εντοπίστηκε παθολογία." Ή έτσι: "Ταχυκαρδία κόλπων με καρδιακό ρυθμό 100. Ενιαία υπερκοιλιακή εξωσυστόλη. Ατελής αποκλεισμός του μπλοκ δεξιού κλάδου δέσμης. Μέτριες μεταβολικές αλλαγές στο μυοκάρδιο".

Συμπερασματικά, σύμφωνα με το ηλεκτροκαρδιογράφημα, ο γιατρός πρέπει να αντικατοπτρίζει τις ακόλουθες παραμέτρους:

 • φλεβοκομβικό ρυθμό ή όχι
 • κανονικότητα ρυθμού
 • καρδιακός ρυθμός (καρδιακός ρυθμός)
 • θέση του ηλεκτρικού άξονα της καρδιάς.

Εάν εντοπιστεί κάποιο από τα 4 παθολογικά σύνδρομα, υποδείξτε ποια είναι ο ρυθμός, η αγωγή, η συμφόρηση των κοιλιών ή των κόλπων και η βλάβη στη δομή του καρδιακού μυός (καρδιακή προσβολή, ουλή, δυστροφία).

Παράδειγμα αποκωδικοποίησης ηλεκτροκαρδιογραφήματος

Έλεγχος της κανονικότητας των καρδιακών συσπάσεων

Υπολογισμός καρδιακού ρυθμού (HR)

Πραγματοποιείται με μια απλή αριθμητική μέθοδο: υπολογίζεται ο αριθμός των μεγάλων τετραγώνων σε χαρτί γραφήματος, τα οποία τοποθετούνται μεταξύ δύο δοντιών R. Στη συνέχεια, ο καρδιακός ρυθμός υπολογίζεται από τον τύπο, ο οποίος καθορίζεται από την ταχύτητα της ταινίας στον καρδιογράφο:
1. Η ταχύτητα της ταινίας είναι 50 mm / s - τότε ο καρδιακός ρυθμός είναι 600 δια του αριθμού των τετραγώνων.
2. Η ταχύτητα της ταινίας είναι 25 mm / s - τότε ο καρδιακός ρυθμός είναι 300 διαιρούμενος με τον αριθμό των τετραγώνων.

Για παράδειγμα, εάν 4,8 μεγάλα τετράγωνα χωρούν μεταξύ δύο δοντιών R, τότε ο καρδιακός ρυθμός, με ταχύτητα ταινίας 50 mm / s, θα είναι 600 / 4,8 = 125 παλμούς ανά λεπτό.

Εάν ο καρδιακός ρυθμός είναι λανθασμένος, τότε καθορίστε τον μέγιστο και τον ελάχιστο καρδιακό ρυθμό, λαμβάνοντας ως βάση επίσης τη μέγιστη και ελάχιστη απόσταση μεταξύ των δοντιών R.

Προσδιορισμός της πηγής του ρυθμού

Αποκωδικοποίηση ΗΚΓ - ρυθμοί

Κανονικά, ο βηματοδότης είναι ο κόμβος των νευρικών κόλπων. Και αυτός ο φυσιολογικός ρυθμός ονομάζεται φλεβοκομβικός ρυθμός - όλες οι άλλες επιλογές είναι παθολογικές. Με διάφορες παθολογίες, οποιοσδήποτε άλλος κόμβος νευρικών κυττάρων του συστήματος καρδιακής αγωγιμότητας μπορεί να δράσει ως βηματοδότης. Σε αυτήν την περίπτωση, οι κυκλικές ηλεκτρικές παρορμήσεις συγχέονται και διαταράσσεται ο καρδιακός ρυθμός - εμφανίζεται αρρυθμία.

Με έναν φλεβοκομβικό ρυθμό σε ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα στο μόλυβδο II, υπάρχει ένα κύμα Ρ μπροστά από κάθε σύμπλεγμα QRS και είναι πάντα θετικό. Σε ένα μόλυβδο, όλα τα κύματα Ρ πρέπει να έχουν το ίδιο σχήμα, μήκος και πλάτος.

Στον κολπικό ρυθμό, το κύμα Ρ στα καλώδια II και III είναι αρνητικό, αλλά υπάρχει μπροστά από κάθε σύμπλεγμα QRS.

Οι κολποκοιλιακοί ρυθμοί χαρακτηρίζονται από την απουσία κυμάτων Ρ στα καρδιογραφήματα ή από την εμφάνιση αυτού του δοντιού μετά το σύμπλεγμα QRS και όχι μπροστά από αυτό, όπως είναι φυσιολογικό. Με αυτόν τον τύπο ρυθμού, ο καρδιακός ρυθμός είναι χαμηλός και κυμαίνεται από 40 έως 60 παλμούς ανά λεπτό.

Ο κοιλιακός ρυθμός χαρακτηρίζεται από αύξηση του πλάτους του συμπλέγματος QRS, το οποίο γίνεται μεγάλο και αρκετά τρομακτικό. Τα κύματα P και το σύμπλεγμα QRS δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυστηρή σωστή κανονική ακολουθία - κύμα P και ακολουθείται από ένα σύμπλεγμα QRS. Ο κοιλιακός ρυθμός χαρακτηρίζεται από μείωση του καρδιακού ρυθμού - λιγότερο από 40 παλμούς ανά λεπτό.

Ανίχνευση της παθολογίας της αγωγής ηλεκτρικής ώθησης μέσω των καρδιακών δομών

Για να το κάνετε αυτό, μετρήστε τη διάρκεια του δοντιού P, το διάστημα P - Q και το σύμπλοκο QRS. Η διάρκεια αυτών των παραμέτρων υπολογίζεται από την ταινία χιλιοστών στην οποία καταγράφεται το καρδιογράφημα. Πρώτον, θεωρείται πόσα χιλιοστά καταλαμβάνει κάθε δόντι ή διάστημα, μετά το οποίο η ληφθείσα τιμή πολλαπλασιάζεται επί 0,02 με ταχύτητα εγγραφής 50 mm / s ή 0,04 με ταχύτητα εγγραφής 25 mm / s.

Η κανονική διάρκεια του κύματος P είναι έως 0,1 δευτερόλεπτο, το διάστημα P - Q - 0,12-0,2 δευτερόλεπτα, το σύμπλεγμα QRS - 0,06-0,1 δευτερόλεπτα.

Ηλεκτρικός άξονας της καρδιάς

Ορίζεται ως γωνία άλφα. Μπορεί να έχει κανονική θέση, οριζόντια ή κατακόρυφη. Επιπλέον, σε ένα λεπτό άτομο, ο άξονας της καρδιάς είναι πιο κατακόρυφος σε σχέση με τις μέσες τιμές και σε πλήρεις είναι πιο οριζόντιος. Η κανονική θέση του ηλεκτρικού άξονα της καρδιάς είναι 30–69 o, κάθετη - 70–90 o, οριζόντια - 0–29 o. Η γωνία άλφα, ίση με 91 έως ± 180 o, αντανακλά μια απότομη απόκλιση του ηλεκτρικού άξονα της καρδιάς προς τα δεξιά. Η γωνία άλφα 0 έως –90 o αντανακλά μια απότομη απόκλιση του ηλεκτρικού άξονα της καρδιάς προς τα αριστερά.

Ο ηλεκτρικός άξονας της καρδιάς μπορεί να αποκλίνει σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις. Για παράδειγμα, η υπέρταση οδηγεί σε απόκλιση προς τα δεξιά, μια παραβίαση της αγωγής (αποκλεισμός) μπορεί να την μετατοπίσει προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.

Κολπικό κύμα Ρ

Το κολπικό κύμα P πρέπει να είναι:

 • θετικά στα καλώδια I, II, aVF και στο στήθος (2, 3, 4, 5, 6).
 • αρνητικό σε aVR.
 • διφασικό (μέρος του δοντιού βρίσκεται στη θετική περιοχή και μέρος στην αρνητική περιοχή) σε III, aVL, V1.

Η κανονική διάρκεια του P δεν είναι μεγαλύτερη από 0,1 δευτερόλεπτα και το πλάτος είναι 1,5 - 2,5 mm.

Οι παθολογικές μορφές του κύματος Ρ μπορούν να υποδείξουν τις ακόλουθες παθολογίες:
1. Υψηλά και αιχμηρά δόντια στα σημεία II, III, aVF εμφανίζονται με υπερτροφία του δεξιού κόλπου ("πνευμονική καρδιά").
2. Το κύμα Ρ με δύο κορυφές με μεγάλο πλάτος στα καλώδια I, aVL, V5 και V6 υποδεικνύει υπερτροφία της αριστερής κοιλίας (για παράδειγμα, ελαττωματική μιτροειδής βαλβίδα).

Διάστημα P - Q

Κοιλιακό QRST - σύμπλοκο

Το κοιλιακό σύμπλεγμα QRST αποτελείται από το σύμπλεγμα QRS και το τμήμα S - Τ. Η κανονική διάρκεια του συμπλέγματος QRST δεν υπερβαίνει τα 0,1 δευτερόλεπτα και η αύξηση του ανιχνεύεται κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού των ποδιών του Giss.

Το σύμπλεγμα QRS αποτελείται από τρία δόντια, Q, R και S, αντίστοιχα. Το κύμα Q είναι ορατό στο καρδιογράφημα σε όλα τα καλώδια εκτός από το στήθος 1, 2 και 3. Το κανονικό κύμα Q έχει πλάτος έως και 25% αυτού του κύματος R. Η διάρκεια του κύματος Q είναι 0,03 δευτερόλεπτα. Το κύμα R είναι εγγεγραμμένο σε όλες τις εργασίες. Το κύμα S είναι επίσης ορατό σε όλους τους αγωγούς, αλλά το πλάτος του μειώνεται από τον 1ο θωρακικό στον 4ο και στον 5ο και 6ο μπορεί να απουσιάζει εντελώς. Το μέγιστο πλάτος αυτού του δοντιού είναι 20 mm.

Το τμήμα S - T είναι πολύ σημαντικό από διαγνωστική άποψη. Σε αυτό το δόντι μπορεί να ανιχνευθεί ισχαιμία του μυοκαρδίου, δηλαδή έλλειψη οξυγόνου στον καρδιακό μυ. Συνήθως αυτό το τμήμα περνά κατά μήκος του περιγράμματος, σε 1, 2 και 3 θώρακες, μπορεί να ανέλθει έως και 2 mm. Και στα καλώδια 4, 5 και 6, το τμήμα S - T μπορεί να μετατοπιστεί κάτω από την απομόνωση κατά μέγιστο μισό χιλιοστόμετρο. Είναι η απόκλιση του τμήματος από το περίγραμμα που αντανακλά την παρουσία ισχαιμίας του μυοκαρδίου.

Τ κύμα

Διάστημα Q - T

Αποκωδικοποίηση ΗΚΓ - κανονικοί δείκτες

Η αποκωδικοποίηση του ηλεκτροκαρδιογραφήματος καταγράφεται συνήθως από τον γιατρό υπό κράτηση. Ένα τυπικό παράδειγμα φυσιολογικού καρδιογραφήματος της καρδιάς είναι το εξής:
1. PQ - 0,12 s.
2. QRS - 0,06 s.
3. QT - 0,31 s.
4. RR - 0,62 - 0,66 - 0,6.
5. Ο καρδιακός ρυθμός είναι 70 - 75 παλμούς ανά λεπτό.
6. φλεβοκομβικό ρυθμό.
7. ο ηλεκτρικός άξονας της καρδιάς είναι φυσιολογικός.

Κανονικά, ο ρυθμός πρέπει να είναι μόνο κόλπος, καρδιακός ρυθμός ενηλίκων - 60 - 90 παλμούς ανά λεπτό. Το κύμα P κανονικά δεν υπερβαίνει τα 0,1 s, το διάστημα P - Q είναι 0,12-0,2 δευτερόλεπτα, το σύμπλεγμα QRS είναι 0,06-0,1 δευτερόλεπτα, το Q είναι T έως 0,4 s.

Εάν το καρδιογράφημα είναι παθολογικό, τότε δείχνει συγκεκριμένα σύνδρομα και ανωμαλίες (για παράδειγμα, μερικό αποκλεισμό του αριστερού κλάδου δέσμης, ισχαιμία του μυοκαρδίου κ.λπ.). Επίσης, ο γιατρός μπορεί να αντικατοπτρίζει συγκεκριμένες παραβιάσεις και αλλαγές στις κανονικές παραμέτρους των δοντιών, των διαστημάτων και των τμημάτων (για παράδειγμα, συντόμευση του κύματος Ρ ή του διαστήματος Q-T κ.λπ.).

Αποκωδικοποίηση ΗΚΓ σε παιδιά και έγκυες γυναίκες

Σε έγκυες γυναίκες, είναι δυνατή μια ελαφρά απόκλιση του ηλεκτρικού άξονα της καρδιάς στα τέλη της κύησης λόγω της συμπίεσης από την αναπτυσσόμενη μήτρα. Επιπλέον, η ταχυκαρδία κόλπων αναπτύσσεται συχνά, δηλαδή αύξηση του καρδιακού ρυθμού έως 110 - 120 παλμούς ανά λεπτό, η οποία είναι λειτουργική κατάσταση και περνά από μόνη της. Η αύξηση του καρδιακού ρυθμού σχετίζεται με μεγάλο όγκο κυκλοφορούντος αίματος και αυξημένο φορτίο. Λόγω του αυξημένου φορτίου στην καρδιά σε έγκυες γυναίκες, μπορεί να ανιχνευθεί υπερφόρτωση διαφόρων μερών του οργάνου. Αυτά τα φαινόμενα δεν είναι παθολογίες - σχετίζονται με την εγκυμοσύνη και θα περάσουν ανεξάρτητα μετά τον τοκετό..

Αποκρυπτογράφηση ηλεκτροκαρδιογραφήματος για καρδιακή προσβολή

Το έμφραγμα του μυοκαρδίου είναι μια απότομη διακοπή της παροχής οξυγόνου στα μυϊκά κύτταρα της καρδιάς, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη νέκρωσης ενός ιστού που βρίσκεται σε κατάσταση υποξίας. Ο λόγος για την παραβίαση της παροχής οξυγόνου μπορεί να είναι διαφορετικός - συχνότερα είναι απόφραξη του αιμοφόρου αγγείου ή ρήξη του. Μια καρδιακή προσβολή συλλαμβάνει μόνο μέρος του μυϊκού ιστού της καρδιάς και η έκταση της βλάβης εξαρτάται από το μέγεθος του αιμοφόρου αγγείου που είναι φραγμένο ή σχισμένο. Στο ηλεκτροκαρδιογράφημα, το έμφραγμα του μυοκαρδίου έχει ορισμένα σημεία από τα οποία μπορεί να διαγνωστεί..

Στη διαδικασία ανάπτυξης του εμφράγματος του μυοκαρδίου, διακρίνονται τέσσερα στάδια, τα οποία έχουν διαφορετικές εκδηλώσεις στο ΗΚΓ:

 • αιχμηρότερη?
 • αρωματώδης;
 • υποξεία;
 • cicatricial.

Το οξύ στάδιο του εμφράγματος του μυοκαρδίου μπορεί να διαρκέσει για 3 ώρες - 3 ημέρες από τη στιγμή της κυκλοφορικής ανεπάρκειας. Σε αυτό το στάδιο, το κύμα Q μπορεί να λείπει στο ηλεκτροκαρδιογράφημα. Εάν είναι, τότε το κύμα R έχει χαμηλό πλάτος ή απουσιάζει εντελώς. Σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχει ένα χαρακτηριστικό κύμα QS που αντικατοπτρίζει το εγκάρσιο έμφραγμα. Το δεύτερο σημάδι οξείας καρδιακής προσβολής είναι η αύξηση του τμήματος S - T κατά τουλάχιστον 4 mm πάνω από το περίγραμμα, με το σχηματισμό ενός μεγάλου κύματος Τ.

Μερικές φορές είναι δυνατό να βρεθεί η φάση της ισχαιμίας του μυοκαρδίου που προηγείται της αιχμηρότερης, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλά κύματα Τ.

Το οξύ στάδιο της καρδιακής προσβολής διαρκεί 2 έως 3 εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ένα κύμα Q μεγάλου και μεγάλου πλάτους και ένα αρνητικό κύμα Τ καταγράφονται στο ΗΚΓ.

Η υποξεία φάση διαρκεί έως και 3 μήνες. Ένα πολύ μεγάλο αρνητικό κύμα Τ με τεράστιο πλάτος, το οποίο σταδιακά ομαλοποιείται, καταγράφεται στο ΗΚΓ. Μερικές φορές ανιχνεύεται η άνοδος του τμήματος S - T, η οποία έπρεπε να ευθυγραμμιστεί με αυτήν την περίοδο. Αυτό είναι ένα ανησυχητικό σύμπτωμα, καθώς μπορεί να υποδηλώνει το σχηματισμό ανευρύσματος της καρδιάς..

Το στάδιο του εμφράγματος της εγκυμοσύνης είναι τελικό, καθώς ο συνδετικός ιστός σχηματίζεται στην κατεστραμμένη θέση, ανίκανος να συσσωρευτεί. Αυτή η ουλή καταγράφεται στο ΗΚΓ με τη μορφή ενός κύματος Q, το οποίο θα παραμείνει για τη ζωή. Συχνά, το κύμα Τ εξομαλύνεται, έχει χαμηλό πλάτος ή είναι εντελώς αρνητικό.

Αποκωδικοποίηση του πιο κοινού ΗΚΓ

Συμπερασματικά, οι γιατροί γράφουν το αποτέλεσμα της αποκωδικοποίησης του ΗΚΓ, το οποίο είναι συχνά ακατανόητο, επειδή αποτελείται από όρους, σύνδρομα και απλώς δηλώνει παθοφυσιολογικές διαδικασίες. Εξετάστε τα πιο κοινά ευρήματα ΗΚΓ που είναι ακατανόητα για ένα άτομο χωρίς ιατρική εκπαίδευση..

Ο εκτοπικός ρυθμός σημαίνει όχι ο φλεβοκομβικός ρυθμός - ο οποίος μπορεί να είναι παθολογία και κανόνας. Ο εκτοπικός ρυθμός είναι φυσιολογικός όταν υπάρχει συγγενής δυσπλασία του συστήματος αγωγής της καρδιάς, αλλά το άτομο δεν κάνει παράπονα και δεν πάσχει από άλλες καρδιακές παθολογίες. Σε άλλες περιπτώσεις, ένας έκτοπος ρυθμός δείχνει την παρουσία αποκλεισμών..

Η αλλαγή στις διαδικασίες επαναπόλωσης στο ΗΚΓ αντικατοπτρίζει μια παραβίαση της διαδικασίας χαλάρωσης του καρδιακού μυός μετά τη συστολή.

Ο φλεβοκομβικός ρυθμός είναι ο φυσιολογικός καρδιακός ρυθμός ενός υγιούς ατόμου.

Κόλπος ή ημιτονοειδής ταχυκαρδία σημαίνει ότι ένα άτομο έχει κανονικό και κανονικό ρυθμό, αλλά ο αυξημένος καρδιακός ρυθμός είναι πάνω από 90 παλμούς ανά λεπτό. Σε νέους κάτω των 30 ετών, αυτή είναι μια παραλλαγή του κανόνα.

Η βραδυκαρδία του κόλπου είναι ένας χαμηλός καρδιακός ρυθμός μικρότερος από 60 παλμούς ανά λεπτό έναντι ενός φυσιολογικού, κανονικού ρυθμού.

Οι μη ειδικές αλλαγές ST-T σημαίνουν ότι υπάρχουν μικρές αποκλίσεις από τον κανόνα, αλλά η αιτία τους μπορεί να είναι εντελώς άσχετη με την παθολογία της καρδιάς. Απαιτείται πλήρης εξέταση. Τέτοιες μη ειδικές αλλαγές ST-T μπορούν να αναπτυχθούν με ανισορροπία καλίου, νατρίου, χλωρίου, ιόντων μαγνησίου ή διαφόρων ενδοκρινικών διαταραχών, συχνά κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης στις γυναίκες.

Ένα κύμα R δύο φάσεων σε συνδυασμό με άλλα σημάδια καρδιακής προσβολής υποδηλώνει βλάβη στο πρόσθιο τοίχωμα του μυοκαρδίου. Εάν δεν εντοπιστούν άλλα σημάδια καρδιακής προσβολής, τότε το κύμα R δύο φάσεων δεν είναι σημάδι παθολογίας.

Η επιμήκυνση του QT μπορεί να υποδηλώνει υποξία (έλλειψη οξυγόνου), ραχίτιδα ή υπερβολική διέγερση του νευρικού συστήματος σε ένα παιδί, η οποία είναι συνέπεια τραύματος κατά τη γέννηση.

Η υπερτροφία του μυοκαρδίου σημαίνει ότι το μυϊκό τοίχωμα της καρδιάς είναι παχύρρευστο και λειτουργεί με τεράστιο φορτίο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό:

 • καρδιακά ελαττώματα
 • συγκοπή;
 • αρρυθμίες.

Η υπερτροφία του μυοκαρδίου μπορεί επίσης να είναι συνέπεια καρδιακών προσβολών.

Οι μέτριες διάχυτες αλλαγές στο μυοκάρδιο σημαίνουν ότι η διατροφή των ιστών είναι μειωμένη, έχει αναπτυχθεί δυστροφία των καρδιακών μυών. Αυτή είναι μια ανακτήσιμη κατάσταση: πρέπει να επισκεφθείτε έναν γιατρό και να υποβληθείτε σε μια κατάλληλη πορεία θεραπείας, συμπεριλαμβανομένης της ομαλοποίησης της διατροφής.

Η απόκλιση του ηλεκτρικού άξονα της καρδιάς (EOS) προς τα αριστερά ή τα δεξιά είναι δυνατή με υπερτροφία της αριστερής ή της δεξιάς κοιλίας, αντίστοιχα. Το EOS προς τα αριστερά μπορεί να παρεκκλίνει μεταξύ των παχύσαρκων ατόμων και του δικαιώματος για άπαχο άτομο, αλλά σε αυτήν την περίπτωση είναι μια παραλλαγή του κανόνα.

Τύπος αριστερού ΗΚΓ - Απόκλιση αριστερού EOS.

NBPNPG - μια συντομογραφία για "ατελή αποκλεισμό του δεξιού σκέλους της δέσμης του." Αυτή η κατάσταση μπορεί να εμφανιστεί σε νεογέννητα και αποτελεί παραλλαγή του κανόνα. Σε σπάνιες περιπτώσεις, το NBPNPG μπορεί να προκαλέσει αρρυθμία, αλλά γενικά δεν οδηγεί στην ανάπτυξη αρνητικών συνεπειών. Ο αποκλεισμός του ποδιού της δέσμης Giss είναι αρκετά συνηθισμένος στους ανθρώπους, αλλά εάν δεν υπάρχουν παράπονα για την καρδιά, τότε αυτό δεν είναι απολύτως επικίνδυνο.

Το BPVLNPG είναι μια συντομογραφία που σημαίνει "αποκλεισμός του πρόσθιου κλάδου του αριστερού ποδιού της δέσμης του." Αντικατοπτρίζει μια παραβίαση της ηλεκτρικής ώθησης στην καρδιά και οδηγεί στην ανάπτυξη αρρυθμιών.

Μικρή ανάπτυξη του κύματος R στο V1-V3 μπορεί να αποτελεί ένδειξη καρδιακής προσβολής του μεσοκοιλιακού διαφράγματος. Για να προσδιοριστεί εάν συμβαίνει αυτό, απαιτείται μια ακόμη δοκιμή ΗΚΓ..

Το σύνδρομο CLC (σύνδρομο Klein-Levy-Critesco) είναι έμφυτο χαρακτηριστικό του συστήματος καρδιακής αγωγής. Μπορεί να προκαλέσει την ανάπτυξη αρρυθμιών. Αυτό το σύνδρομο δεν απαιτεί θεραπεία, αλλά είναι απαραίτητο να εξετάζεται τακτικά από καρδιολόγο.

Η χαμηλή τάση του ΗΚΓ καταγράφεται συχνά με περικαρδίτιδα (μεγάλη ποσότητα συνδετικού ιστού στην καρδιά που αντικαθιστά τους μυς). Επιπλέον, αυτό το σύμπτωμα μπορεί να είναι μια αντανάκλαση της εξάντλησης ή του μυξήματος..

Οι μεταβολικές αλλαγές αντικατοπτρίζουν τον υποσιτισμό του καρδιακού μυός. Είναι απαραίτητο να εξεταστεί από καρδιολόγο και να υποβληθεί σε θεραπεία.

Extrasystole - είναι παραβίαση του ρυθμού των καρδιακών συσπάσεων, δηλαδή της αρρυθμίας. Απαιτείται σοβαρή θεραπεία και επίβλεψη από καρδιολόγο. Η εξτρασυστόλη μπορεί να είναι κοιλιακή, κολπική, αλλά η ουσία δεν αλλάζει.

Η παραβίαση του ρυθμού και η αγωγή είναι συμπτώματα που υποδηλώνουν συλλογικά αρρυθμία. Είναι απαραίτητο να παρακολουθείτε έναν καρδιολόγο και επαρκή θεραπεία. Πιθανή εγκατάσταση βηματοδότη.

Η επιβράδυνση της αγωγιμότητας σημαίνει ότι μια νευρική ώθηση διέρχεται από τους ιστούς της καρδιάς πιο αργά από το φυσιολογικό. Από μόνη της, αυτή η πάθηση δεν απαιτεί ειδική θεραπεία - αυτό μπορεί να είναι έμφυτο χαρακτηριστικό του συστήματος καρδιακής αγωγής. Συνιστάται τακτική παρακολούθηση από καρδιολόγο..

Ο αποκλεισμός των 2 και 3 βαθμών αντικατοπτρίζει μια σοβαρή παραβίαση της αγωγής της καρδιάς, η οποία εκδηλώνεται από αρρυθμία. Σε αυτήν την περίπτωση, η θεραπεία είναι απαραίτητη..

Η στροφή της καρδιάς προς τα εμπρός με τη δεξιά κοιλία μπορεί να αποτελεί έμμεσο σημάδι της ανάπτυξης υπερτροφίας. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι απαραίτητο να μάθετε την αιτία του και να υποβληθείτε σε θεραπεία ή να προσαρμόσετε τη διατροφή και τον τρόπο ζωής.

Η τιμή του ηλεκτροκαρδιογραφήματος με την αποκωδικοποίηση

Το κόστος ενός ηλεκτροκαρδιογραφήματος με αποκωδικοποίηση ποικίλλει σημαντικά, ανάλογα με το συγκεκριμένο ιατρικό ίδρυμα. Έτσι, σε κρατικά νοσοκομεία και κλινικές, η ελάχιστη τιμή για τη διαδικασία αφαίρεσης του ΗΚΓ και αποκωδικοποίησης από γιατρό είναι από 300 ρούβλια. Σε αυτήν την περίπτωση, θα λάβετε ταινίες με τις ηχογραφημένες καμπύλες και τη γνώμη του γιατρού σχετικά με αυτές, τις οποίες θα κάνει ο ίδιος ή χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα υπολογιστή.

Εάν θέλετε να καταλήξετε σε ένα λεπτομερές και λεπτομερές συμπέρασμα σχετικά με ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα, μια εξήγηση γιατρού για όλες τις παραμέτρους και τις αλλαγές, είναι καλύτερα να επικοινωνήσετε με μια ιδιωτική κλινική που παρέχει τέτοιες υπηρεσίες. Εδώ, ο γιατρός δεν μπορεί μόνο να γράψει ένα συμπέρασμα, να αποκρυπτογραφήσει το καρδιογράφημα, αλλά και να μιλήσει ήρεμα μαζί σας, χωρίς να βιαστεί να εξηγήσει όλα τα σημεία ενδιαφέροντος. Ωστόσο, το κόστος ενός τέτοιου καρδιογραφήματος με μεταγραφή σε ιδιωτικό ιατρικό κέντρο κυμαίνεται από 800 ρούβλια έως 3600 ρούβλια. Δεν αξίζει να λάβετε υπόψη ότι οι φτωχοί ειδικοί εργάζονται σε μια τακτική κλινική ή νοσοκομείο - είναι απλώς ότι ένας γιατρός σε ένα δημόσιο ίδρυμα έχει συνήθως πολλή δουλειά, οπότε απλά δεν έχει χρόνο να μιλήσει με κάθε ασθενή με μεγάλη λεπτομέρεια.

Όταν επιλέγετε ιατρικό ίδρυμα για λήψη καρδιογραφήματος με αντίγραφο, πρώτα απ 'όλα, προσέξτε τα προσόντα ενός γιατρού. Είναι καλύτερα να είστε ειδικός - καρδιολόγος ή θεραπευτής με καλή εμπειρία. Εάν ένα παιδί χρειάζεται ένα καρδιογράφημα, τότε είναι καλύτερα να επικοινωνήσετε με τους παιδίατρους, καθώς οι «ενήλικες» γιατροί δεν λαμβάνουν πάντα υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά των μωρών.

Συγγραφέας: Pashkov M.K. Συντονιστής έργου περιεχομένου.

Ποιος είναι ο φλεβοκομβικός ρυθμός της καρδιάς, τι μπορεί να πει το ΗΚΓ

Ο φλεβοκομβικός ρυθμός της καρδιάς αναφέρεται στην εκτέλεση της δουλειάς της. Ο σωστός ρυθμός ρυθμίζεται από τον κύριο βηματοδότη, που είναι ο κόλπος. Σε περίπτωση διαταραχής της αγωγιμότητας, ένα φαινόμενο όπως η μετανάστευση του βηματοδότη συμβαίνει με αντίστοιχη αλλαγή τόσο στον ίδιο τον ρυθμό όσο και στην ποιότητα της καρδιάς, η οποία επηρεάζει άμεσα την ευημερία..

Ο ευκολότερος τρόπος για την αξιολόγηση της σωστής λειτουργίας της καρδιάς είναι ένα ΗΚΓ. Σε αυτή τη διαδικασία στέλνει ο θεραπευτής, εάν είναι απαραίτητο. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για ασθενείς που σχετίζονται με την ηλικία, κάτι που είναι αδύνατο να αρχίσει να κατανοεί χωρίς εκτύπωση καρδιογραφήματος.

Με την καταγραφή του ΗΚΓ, από τη θέση των δοντιών και την απόσταση μεταξύ τους, ένας ειδικός είναι σε θέση με μεγάλη πιθανότητα να αξιολογήσει την απόδοση της καρδιάς.

Φλεβοκομβικός ρυθμός της καρδιάς - τι σημαίνει

Ο φλεβοκομβικός ρυθμός της καρδιάς είναι μια συνεχής συστολή όλων των τοιχωμάτων του κελύφους του καρδιακού μυός λόγω των εισερχόμενων ηλεκτρικών παλμών από τον κύριο βηματοδότη - τον κόλπο του κόλπου. Ελλείψει παθολογιών, ο καρδιακός ρυθμός είναι κόλπος.

Αυτός ο σχηματισμός εντοπίζεται στο άνω μέρος του δεξιού κόλπου, στη συμβολή του άνω και κάτω φλέβας. Ο κόλπος του κόλπου δημιουργεί συνεχώς ηλεκτροπληξίες, περνούν από κάθε στρώμα της μυϊκής μεμβράνης, προκαλώντας τη σύσπαση των κοιλιών της καρδιάς. Αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει έναν υγιή καρδιακό παλμό..

Φλεβοκομβικός ρυθμός της καρδιάς - η τιμή του ΗΚΓ, που δείχνει τον καρδιακό παλμό με τη βοήθεια του παλμού του κόλπου. Όταν αυτή η τιμή είναι φυσιολογική, μπορεί να υποστηριχθεί ότι ο κόλπος του κόλπου είναι σε θέση να ξεπεράσει τις ηλεκτρικές παρορμήσεις που δημιουργούνται από άλλες ομάδες άτυπων καρδιομυοκυττάρων.

Τι είναι τυπικό για έναν κανονικό καρδιακό παλμό:

 • Ο καρδιακός ρυθμός είναι αριθμητικά ίσος με 60 έως 90.
 • Οι καρδιακοί παλμοί δημιουργούνται μετά από ίσο χρονικό διάστημα.
 • Η συνέπεια του καρδιακού παλμού είναι αμετάβλητη - οι κόλποι μειώνονται πρώτα, μετά - οι κοιλίες. Αυτό το χαρακτηριστικό εντοπίζεται από τον χαρακτηριστικό ήχο του πρώτου και του δεύτερου τόνου, επιπλέον - με ένα ΗΚΓ.
 • Στην κανονική κατάσταση, ο καρδιακός παλμός μπορεί να υποστεί αλλαγές σε διάφορες καταστάσεις ενός ατόμου - σωματική δραστηριότητα, βιώνει πόνο και άλλα.

Τι μπορεί να είναι διαταραχές του φλεβοκομβικού ρυθμού;

Το συμπέρασμα ενός ΗΚΓ μπορεί να έχει διάφορα σφάλματα. Ακόμα κι αν το ηλεκτροκαρδιογράφημα εμφανίζει τα χαρακτηριστικά του φλεβοκομβικού ρυθμού της καρδιάς, ένα άτομο μπορεί να αναπτύξει παθολογικές διαδικασίες. Συμβαίνει ότι παρά το γεγονός ότι οι ηλεκτρικοί παλμοί δημιουργούνται στον κόλπο, ο ρυθμικός καρδιακός παλμός δεν ικανοποιεί τον κανόνα.

Ποιες είναι οι πιο κοινές παθολογίες του φλεβοκομβικού ρυθμού:

 • Ένας αυξημένος αριθμός συσπάσεων της καρδιάς μπορεί να υποδηλώνει την παρουσία ταχυκαρδίας κόλπων στον ασθενή.
 • Αντίθετα, ένας μειωμένος αριθμός καρδιακών παλμών μπορεί να σηματοδοτήσει την ανάπτυξη βραδυκαρδίας κόλπων.
 • Οι ακανόνιστες συστολές της καρδιάς, με άλλα λόγια, η αρρυθμία, χαρακτηρίζονται από την ίδια συχνότητα εγκεφαλικών επεισοδίων που δεν συμβαίνουν τακτικά. Ο ειδικός μπορεί επίσης να υποψιάζεται έναν ασθενή με extrasystole - απρόσμενα εμφανιζόμενα ωθήματα στα διαστήματα μεταξύ των φυσιολογικών καρδιακών παλμών. Μια άλλη παθολογία που μπορεί να υποδεικνύει ακανόνιστα εγκεφαλικά επεισόδια είναι το σύνδρομο αδυναμίας κόλπων κόλπων. Αυτή η παθολογία χαρακτηρίζεται από έναν σταθερό σπάνιο καρδιακό παλμό, στιγμές "διακοπής" της καρδιακής δραστηριότητας, και επιπλέον - την εναλλακτική εμφάνιση ενός επιταχυνόμενου και επιβραδυνόμενου ρυθμού.
 • Η διαταραγμένη κανονικότητα του φλεβοκομβικού ρυθμού δείχνει την απουσία αντανακλαστικών ανταπόκρισης σε περιβαλλοντικά ερεθίσματα στη μυϊκή μεμβράνη της καρδιάς.

Διαβάστε επίσης για το θέμα.

Ρυθμός κόλπων με καρδιακό ρυθμό - φυσιολογικό

Εκτός από τον προσδιορισμό της φύσης του καρδιακού παλμού και του κύριου βηματοδότη, ο καρδιακός ρυθμός καθορίζεται πάντα στο ΗΚΓ. Κατά κανόνα, μια συσκευή ηλεκτροκαρδιογραφήματος το κάνει μόνο του.

Ωστόσο, δεν ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις το συμπέρασμά του. Είναι πολύ καλύτερο όταν ο υπεύθυνος γιατρός υπολογίζει τον καρδιακό ρυθμό.

Για παράδειγμα, ο αριθμός των καρδιακών παλμών μπορεί να αυξηθεί με ενθουσιασμό κατά τη διάρκεια της μελέτης, εσωτερικές εμπειρίες που καπνίστηκαν πριν από την εξέταση τσιγάρου, σωματική δραστηριότητα πριν από την ηλεκτροκαρδιογραφία.

Από την άλλη πλευρά, συχνά σε άτομα που συμμετέχουν ενεργά σε αθλήματα, ανιχνεύεται μείωση του αριθμού των καρδιακών τρόμων και η ροή του αίματος έχει φυσιολογικά χαρακτηριστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν παρατηρείται απόκλιση από τον κανόνα..

Ανώμαλος ρυθμός κόλπων τι είναι αυτό

Ο φλεβοκομβικός ρυθμός μπορεί να είναι κανονικός και ακανόνιστος. Με έναν ακανόνιστο ρυθμό κόλπων, η συχνότητα του καρδιακού παλμού μπορεί να γίνει ταχύτερη ή πιο αργή. Σε αυτήν την περίπτωση, ο αριθμός των καρδιακών παλμών αντιστοιχεί στον κανόνα, αλλά τα κενά μεταξύ τους δεν είναι ίδια. Αυτή η κατάσταση ονομάζεται αρρυθμία. Έχει φυσιολογικό ή υπό όρους παθολογικό χαρακτήρα.

Η υπό όρους παθολογική αρρυθμία μπορεί να εκφραστεί ως ταχυκαρδία και βραδυκαρδία. Οι αιτίες αυτής της κατάστασης μπορεί να είναι καρδιακές παθολογίες, καθώς και ασθένειες του νευρικού συστήματος, μόλυνση, αυστηρή διατροφή κ.λπ..

Πώς φαίνεται ο κανονικός ρυθμός στο ΗΚΓ και με παθολογίες

Το συμπέρασμα του ΗΚΓ ονομάζεται ηλεκτροκαρδιογράφημα. Σας επιτρέπει να καταγράψετε τις ρυθμικές συσπάσεις της καρδιάς σε χαρτί με τη μορφή ειδικού γραφήματος. Το ΗΚΓ συλλαμβάνει πληροφορίες από τα άκρα ενός ατόμου και την καρδιακή ζώνη. Ο φλεβοκομβικός ρυθμός της καρδιάς προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας τυπικά καλώδια, τα οποία υποδηλώνονται με λατινικούς αριθμούς I, II, III.

Οι γιατροί αναλύουν τα ακόλουθα συστατικά ενός ηλεκτροκαρδιογραφήματος:

 • δόντι P;
 • Απόσταση P-Q
 • Σύμπλεγμα QRS;
 • απόσταση δοντιών P;
 • απόσταση μεταξύ των δοντιών R;
 • αριθμός καρδιακών παλμών.

Πώς μοιάζει η εγγραφή ενός κανονικού φλεβοκομβικού ρυθμού;

Απόσταση κύματος P και P-Q

 • Το κύμα Ρ συνήθως κατευθύνεται προς τα πάνω - θετικό.
 • Όσον αφορά το δόντι R, που έχει το μεγαλύτερο μέγεθος, είναι μικρό.
 • Εμφανίζεται μπροστά από κάθε σύμπλεγμα QRS.
 • Κανονικά, υπάρχει μια μικρή απόσταση μεταξύ του κύματος P και του συμπλέγματος QRS (διάστημα P-Q), ενώ είναι ίσο μεταξύ αυτών των στοιχείων σε ολόκληρο το γράφημα.

Σύμπλοκα QRS και διαστήματα R-R-R

 • Το μεγαλύτερο δόντι - R σε κάθε σύμπλεγμα QRS κατευθύνεται προς τα πάνω.
 • Οι αποστάσεις μεταξύ όλων των κυμάτων R είναι συνήθως ίσες με τις κανονικές - αυτό είναι ένας δείκτης της συχνότητας των καρδιακών παλμών.

Διάστημα P-P

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, η ίδια απόσταση μεταξύ των κυμάτων Ρ είναι ο κανόνας.

Πώς είναι η παθολογία του φλεβοκομβικού ρυθμού στο ΗΚΓ;

Οι διαταραχές του καρδιακού ρυθμού όχι μόνο φέρνουν μια δυσάρεστη αίσθηση σε ένα άτομο, αλλά μπορούν επίσης να είναι προάγγελος μιας σοβαρής καρδιακής νόσου.

Ταχυκαρδία κόλπων

Εάν ο ασθενής έχει ταχυκαρδία κόλπων, τα ακόλουθα χαρακτηριστικά διακρίνονται στο ηλεκτροκαρδιογράφημα:

 • Ο καρδιακός ρυθμός υπερβαίνει το ανώτατο όριο και υπερβαίνει τους 90 παλμούς ανά λεπτό.
 • Η κανονικότητα του φλεβοκομβικού ρυθμού διατηρείται, το κύμα Ρ εμφανίζεται πάντα πριν από το σύμπλεγμα QRS.
 • Κοιλιακό σύμπλεγμα (QRS) χωρίς ανωμαλίες.
 • Μείωση του χάσματος μεταξύ των δοντιών P ·
 • Αυξημένο ή μειωμένο ύψος δοντιού T;
 • Το EOS (ηλεκτρικός άξονας της καρδιάς) μπορεί να κατευθυνθεί προς τα αριστερά και προς τα δεξιά και προς τα πάνω.

Διαβάστε επίσης για το θέμα.

Βραδυκαρδία κόλπων

Ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα που λαμβάνεται από έναν ασθενή με βραδυκαρδία κόλπων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα συμπτώματα:

 • Ο αριθμός των καρδιακών παλμών ανά λεπτό είναι από 40 έως 60.
 • Δεν εντοπίστηκαν αποκλίσεις στην εναλλαγή των κυμάτων Ρ και των κοιλιακών συμπλεγμάτων.
 • Το κύμα Ρ μειώθηκε σε μέγεθος.
 • Η απόσταση μεταξύ P και Q κυμαίνεται από 0,12 έως 0,22 δευτερόλεπτα.

Αρρυθμία κόλπων

Ανωμαλία του καρδιακού ρυθμού σε μια ηλεκτροκαρδιογραφική μελέτη ανιχνεύεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Η παρουσία του κύματος Ρ σε όλα τα καλώδια. Στο μόλυβδο II, είναι θετικό, στο avR είναι πάντα αρνητικό.
 • Μερικές φορές η απόσταση μεταξύ των δοντιών R αλλάζει περισσότερο από 0,1 δευτερόλεπτα, ενώ αυτό δείχνει εξάρτηση από την αναπνοή. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, μετά το μικρότερο διάστημα, καταγράφεται το μεγαλύτερο. Με βάση την απόσταση μεταξύ των δοντιών R, μπορεί να ανιχνευθεί ένας τύπος αρρυθμίας. Εάν έχει φυσιολογικό χαρακτήρα (συχνότερα στους εφήβους), τότε όλες οι αλλαγές στο διάστημα εμφανίζονται ομαλά και ομοιόμορφα. Στην περίπτωση της παθολογικής αρρυθμίας, η αλλαγή στα διαστήματα μπορεί να είναι σπασμωδική.
 • Σε νέους ασθενείς, όταν η αναπνοή συγκρατείται κατά την εισπνοή, οι μετασχηματισμοί διαλείμματος σταματούν, στους ηλικιωμένους, όχι.

Εξωσυστόλη κόλπων

Η εξωσυστόλη του κόλπου στο ΗΚΓ ανιχνεύεται από ορισμένα συγκεκριμένα σημεία:

 • Πολύ πρώιμη εμφάνιση καρδιακού κύκλου P QRST φυσιολογικού σχήματος.
 • Το κύμα Ρ των εξωσυστολών είναι φυσιολογικό και συμπίπτει με παρόμοια κύματα Ρ με τυπική συστολή της καρδιάς. Το σύμπλεγμα εξωσυστολών QRST είναι ακριβώς το ίδιο όπως συνήθως.
 • Τα προ-εξωσυστολικά διαστήματα όλων των εξωσυστολών κόλπων στο ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι ίδια.
 • Μετα-εκτρασυστολικά διαστήματα - η απόσταση μεταξύ των δ-δοντιών είναι ίση με τα διαστήματα μεταξύ των κύκλων του κύριου φλεβοκομβικού ρυθμού της καρδιάς, δηλαδή δεν υπάρχει αντισταθμιστική παύση.

Σύνδρομο αδυναμίας κόλπων κόλπων

Το σύνδρομο αδυναμίας κόλπων κόλπων (SSS) ανιχνεύεται επίσης κατά τη διάρκεια ηλεκτροκαρδιογραφικής μελέτης. Επιπλέον, αυτή η παθολογία έχει πολλά υποείδη, καθένα από τα οποία έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά που ανιχνεύονται σε ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα:

 • SSSU - βραδυκαρδία κόλπων: ο αριθμός των καρδιακών συσπάσεων είναι περίπου 45-50 ανά λεπτό.
 • SSSU - αποκλεισμός σινοατρίου του δεύτερου βαθμού Mobits τύπου 1: εκδηλώνεται με σταδιακή μείωση της απόστασης μεταξύ των δοντιών του P. Το μήκος της στάσης είναι μικρότερο από την προηγούμενη απόσταση μεταξύ των δοντιών του P, πολλαπλασιασμένη επί δύο.
 • SSSU - sinoatrial αποκλεισμός του δεύτερου βαθμού Mobits τύπου 2: οι αποστάσεις μεταξύ των κυμάτων P είναι οι ίδιες. Το μήκος της στάσης είναι ίσο με το διπλάσιο της απόστασης μεταξύ των δοντιών P;
 • SSSU - διακοπή του σινονατρικού κόμβου: ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα καθορίζει μια επίπεδη γραμμή στην οποία δεν υπάρχουν κύματα Ρ.
 • SSSU - σύνδρομο βραδυκαρδίας-ταχυκαρδίας: ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα συλλαμβάνει εναλλασσόμενη υπερκοιλιακή ταχυκαρδία και στιγμές παύσης του κόλπου κόλπων με αντικατάσταση για αργή αύξηση του κοιλιακού ρυθμού.

Χαρακτηριστικά του ρυθμού στα παιδιά

Κανονικά, οι παράμετροι του ηλεκτροκαρδιογραφήματος σε νέους ασθενείς έχουν ειδικά, διαφορετικά από ένα ΗΚΓ ενηλίκων, χαρακτηριστικά:

 • Η συχνότητα των καρδιακών συσπάσεων εξαρτάται από την ηλικία του παιδιού: σε μωρά έως 3 ετών, ο καρδιακός παλμός εμφανίζεται με συχνότητα 100-110 παλμών ανά λεπτό, ηλικίας 3-5 ετών - περίπου εκατό συστολών, ηλικίας 6-8 ετών - στην περιοχή από 90 έως 100, 9-12 ετών - 70-85 συστολές σε 60 δευτερόλεπτα.
 • Η διάρκεια του κοιλιακού συμπλόκου σε νέους ασθενείς κυμαίνεται από 0,06 έως 0,1 δευτερόλεπτα.
 • Η διάρκεια του κύματος Ρ δεν υπερβαίνει τα 0,1 δευτερόλεπτα.
 • Η διάρκεια του συμπλέγματος PQ είναι περίπου 0,2 δευτερόλεπτα.
 • Η διάρκεια του συμπλέγματος QT δεν υπερβαίνει την τιμή των 0,4 δευτερολέπτων.

Φλεβοκομβικός ρυθμός της καρδιάς τι σημαίνει

Η καρδιά ενός υγιούς ατόμου χτυπά τακτικά, ρυθμικά, με συχνότητα 60 έως 90 παλμών ανά λεπτό. Κάνει τον καρδιακό παλμό και το ειδικό κέντρο του αυτοματισμού της πρώτης τάξης ή του κόλπου ρυθμίζει τον ρυθμό των συσπάσεων.

Κόλπος κόλπων - Πρόκειται για μια ομάδα κυττάρων που βρίσκονται στο δεξιό κόλπο, με δυνατότητα παραγωγής παλμών, μετάδοσης αυτών των παλμών σε άλλα κύτταρα του μυοκαρδίου.

Κανονικά, μια ώθηση προκύπτει στον κόλπο του δεξιού κόλπου, καλύπτει και τους δύο κόλπους, στη συνέχεια μέσω του κολποκοιλιακού κόμβου, ο οποίος είναι το κέντρο του αυτοματισμού δεύτερης τάξης, η ώθηση μεταδίδεται στις κοιλίες και τις καλύπτει με διέγερση.

Υπάρχει λοιπόν μια συστολή της καρδιάς: πρώτα οι κόλποι και μετά οι κοιλίες. Εάν, μετά τη διεξαγωγή ΗΚΓ, ο γιατρός κατέληξε στο συμπέρασμα «κόλπος, σωστός ρυθμός», τότε αυτό σημαίνει ότι η καρδιά σας συστέλλεται κανονικά, δεν υπάρχουν παθολογικές ανωμαλίες στο αγώγιμο σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι η ώθηση που προκαλεί την καρδιά σας να συρρικνωθεί προκύπτει όπου είναι απαραίτητο, δηλαδή στον κόλπο του δεξιού κόλπου.

ΗΚΓ και φλεβοκομβικό ρυθμό

Κανονικός ρυθμός κόλπων

Η απλούστερη και πιο προσιτή μέθοδος για τον προσδιορισμό του καρδιακού ρυθμού είναι το ΗΚΓ. Αυτή η μέθοδος σας επιτρέπει να προσδιορίσετε τη συχνότητα και την κανονικότητα των καρδιακών συσπάσεων, να αξιολογήσετε τη φύση του ρυθμού και την πηγή του και να διαγνώσετε οξεία ή χρόνια βλάβη του μυοκαρδίου. Απαιτείται ΗΚΓ κατά τη διάρκεια μιας τακτικής εξέτασης και ιατρικής εξέτασης. Κάθε γιατρός και ιατρός με δευτεροβάθμια ιατρική εκπαίδευση θα πρέπει να μπορεί να κρυπτογραφεί ένα καρδιογράφημα.

Στο ηλεκτροκαρδιογράφημα υπάρχει ένα κύμα Ρ, το οποίο είναι υπεύθυνο για την εργασία του κόλπου, και υπάρχει ένα σύμπλεγμα δοντιών QRS, αυτό το σύμπλεγμα δείχνει το έργο των κοιλιών. Δεδομένου ότι ο κόλπος και μετά οι κοιλίες συστέλλονται κανονικά, το κύμα Ρ πρέπει πάντα να προηγείται του συμπλέγματος QRS..

Έτσι, σημάδια ΗΚΓ του φλεβοκομβικού ρυθμού:

 1. Μόνιμο σχήμα κύματος Ρ (διάρκεια 0,1 s, ύψος 2-2,5 mm),
 2. Ίση απόσταση μεταξύ των δοντιών PP ή R-R,
 3. Το κύμα P προηγείται πάντα του συμπλέγματος QRS,
 4. Η απόσταση από το δόντι P έως το επόμενο δόντι Q είναι η ίδια και ισούται με 0,12-0,2 s,
 5. Καρδιακός ρυθμός από 60 έως 90 παλμούς ανά λεπτό.

Εάν πληρούνται αυτά τα κριτήρια στο ΗΚΓ, αυτό σημαίνει ότι ο καρδιακός ρυθμός είναι φυσιολογικός.

Τι πρέπει να γνωρίζει ο ασθενής πριν πραγματοποιήσει ΗΚΓ?

Προκειμένου αυτά τα ηλεκτροκαρδιογραφήματα να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερα, υπάρχουν ορισμένοι κανόνες που πρέπει να τηρούνται από τον ασθενή πριν από τη διεξαγωγή αυτής της μελέτης. Πρώτον, προσπαθήστε να μην είστε νευρικοί, μην πίνετε αλκοόλ, καφέ, δυνατό τσάι, μην καπνίζετε πριν από τη διαδικασία, καθώς ο καρδιακός ρυθμός θα αυξηθεί, θα αναπτυχθεί ταχυκαρδία και τα δεδομένα ΗΚΓ θα είναι λανθασμένα. Δεν χρειάζεται να τρώτε υπερβολικά και να ασχοληθείτε με τη σωματική εργασία. Εάν ακολουθήσετε όλους τους παραπάνω κανόνες, τότε η καταγραφή ενός ΗΚΓ θα σας επιτρέψει να διαγνώσετε με μεγαλύτερη ακρίβεια το έργο της καρδιάς σας και να προσδιορίσετε τον ρυθμό και τη συχνότητα των συσπάσεών του.

Καρδιακός ρυθμός στα παιδιά

Αίσθημα παλμών στα παιδιά

Αίσθημα παλμών σε νεογέννητα μωρά και νήπια είναι πολύ πιο συχνές από ό, τι στους ενήλικες. Εάν βάλετε την παλάμη σας στο στήθος ενός μικρού παιδιού, μπορείτε να ακούσετε πόσο συχνά και δυνατά χτυπά μια μικρή καρδιά. Όσο μικρότερο είναι το παιδί, τόσο πιο συχνά συστέλλεται η καρδιά του. Για παράδειγμα, ο κανόνας για ένα νεογέννητο μωρό είναι ο καρδιακός ρυθμός έως 140 παλμούς ανά λεπτό και όταν ταΐζει, κλαίει, μπορεί να φτάσει τους 180 παλμούς ανά λεπτό.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στα μωρά ο μεταβολισμός είναι πιο εντατικός και η καρδιά είναι λιγότερο ευαίσθητη στο νεύρο του κόλπου, γεγονός που επιβραδύνει τον καρδιακό παλμό. Μέχρι δύο χρόνια, ο καρδιακός ρυθμός είναι κατά μέσο όρο 120-125 ανά λεπτό, από έξι - 100-105, και ήδη από δέκα έως δώδεκα χρόνια, ο καρδιακός ρυθμός σε ένα παιδί θα αντιστοιχεί σε έναν ενήλικα.

Αυτά τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν την παιδική ηλικία πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον γονέα και δεν πρέπει να πανικοβληθούν εάν ο γιατρός γράψει έναν τριψήφιο αριθμό κατά την αποκωδικοποίηση του καρδιογραφήματος, προσδιορίζοντας τον καρδιακό ρυθμό για το παιδί σας. Ίσως ένας γρήγορος καρδιακός παλμός είναι φυσιολογικός για την ηλικία του. Και εάν τα διαστήματα μεταξύ των συσπάσεων της καρδιάς είναι τα ίδια, το κύμα Ρ συνοδεύει κάθε σύμπλεγμα συστολών των κοιλιών - αυτό σημαίνει φλεβοκομβικό ρυθμό και σε αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Όταν ο φλεβοκομβικός ρυθμός είναι λάθος?

Ο σινοατριακός κόμβος μπορεί να παράγει παρορμήσεις τόσο με την ίδια, σταθερή συχνότητα όσο και με περιόδους σταδιακής αύξησης και μείωσης. Εάν ο φλεβοκομβικός ρυθμός χαρακτηρίζεται από τέτοιες περιόδους ταχείας μείωσης, πρόκειται για ακανόνιστο φλεβοκομβικό ρυθμό ή αρρυθμία. Υπάρχουν δύο μορφές αρρυθμίας κόλπων: αναπνευστική (κυκλική) και μη αναπνοή (μη κυκλική).

Η αναπνευστική ή κυκλική αρρυθμία χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι ο καρδιακός ρυθμός αυξάνεται όταν εισπνέεται και επιβραδύνεται με την εκπνοή, εντοπίζεται μια σαφής σύνδεση με την αναπνοή. Αυτή η κατάσταση εμφανίζεται λόγω της υψηλής δραστηριότητας του νεύρου του κόλπου. Η αναπνευστική αρρυθμία είναι χαρακτηριστική για νέους, αθλητές, ασθενείς με νευροκυκλοφοριακή δυστονία, νεύρωση, καθώς και εφήβους κατά την εφηβεία.

ΗΚΓ σημάδια αναπνευστικής αρρυθμίας:

 1. Σημάδια φλεβοκομβικού ρυθμού (κύμα Ρ φυσιολογικού σχήματος και μεγέθους, προηγείται πάντα το σύμπλεγμα QRS),
 2. Αυξημένος καρδιακός ρυθμός στην έμπνευση και συστολή κατά την εκπνοή,
 3. Η διάρκεια R-R δεν είναι η ίδια, αλλά εκτείνεται εντός 0,15 s.

Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα και ένα διαγνωστικό κριτήριο είναι η ακόλουθη στιγμή: η αναπνευστική αρρυθμία εξαφανίζεται στο ΗΚΓ όταν η αναπνοή καθυστερεί, αυξάνεται υπό την επίδραση φαρμάκων της ομάδας β-αποκλεισμού και εξαφανίζεται υπό την επίδραση της ατροπίνης. Η αρρυθμία των μη αναπνευστικών κόλπων παρατηρείται στους ηλικιωμένους, με διάφορες καρδιακές παθολογίες (καρδιομυοπάθειες, στεφανιαία νόσο, μυοκαρδίτιδα).

Εάν η αναπνευστική αρρυθμία έχει ευνοϊκή πρόγνωση και είναι φυσιολογικό χαρακτηριστικό, τότε η μη κυκλική αρρυθμία έχει πιο σοβαρή προγνωστική τιμή και μπορεί να σημαίνει ορισμένες διαταραχές στην καρδιά.

ΗΚΓ σημάδια μη κυκλικής αρρυθμίας:

 1. Σημάδια φλεβοκομβικού ρυθμού (κύμα Ρ φυσιολογικού σχήματος και μεγέθους, προηγείται πάντα το σύμπλεγμα QRS)
 2. Δεν υπάρχει συσχέτιση της αρρυθμίας των κόλπων με την αναπνοή,
 3. Η αρρυθμία του κόλπου επιμένει με αναπνευστική ανακοπή,
 4. Η διάρκεια R-R δεν είναι η ίδια, εκτείνεται σε 0,15 δευτερόλεπτα.

Από τα προηγούμενα, μπορούμε να συμπεράνουμε: ο φλεβοκομβικός ρυθμός είναι ο φυσιολογικός ρυθμός του καρδιακού παλμού, αλλά ο φλεβοκομβικός ρυθμός δεν αποκλείει πιθανές διαταραχές στο έργο της καρδιάς. Είναι σημαντικό ότι ο ρυθμός δεν είναι μόνο κόλπος, αλλά και σωστός. Ο σωστός ρυθμός κόλπων σημαίνει ότι η καρδιά σας χτυπά τακτικά και ρυθμικά.

Είναι Σημαντικό Να Γνωρίζετε Αγγειίτιδα