Κίνδυνος Ag 1 3

Ο όρος «αρτηριακή υπέρταση», «αρτηριακή υπέρταση» αναφέρεται στο σύνδρομο της υψηλής αρτηριακής πίεσης (BP) στην υπέρταση και στη συμπτωματική αρτηριακή υπέρταση.

Πρέπει να τονιστεί ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει σημασιολογική διαφορά στους όρους «υπέρταση» και «υπέρταση». Όπως προκύπτει από την ετυμολογία, υπερ - από την ελληνική. παραπάνω, over - πρόθεμα που δείχνει περίσσεια του κανόνα tensio - από lat. - Τάση; τόνος - από ελληνικά. - Τάση. Έτσι, οι όροι "υπέρταση" και "υπέρταση" ουσιαστικά σημαίνουν το ίδιο πράγμα - "υπέρταση".

Ιστορικά (από την εποχή του G.F. Lang) αποδείχθηκε ότι στη Ρωσία χρησιμοποιείται ο όρος «υπέρταση» και, κατά συνέπεια, «αρτηριακή υπέρταση», στην ξένη βιβλιογραφία ο όρος «αρτηριακή υπέρταση».

Η υπέρταση (GB) νοείται ως χρόνια χρόνια εμφανιζόμενη ασθένεια, η κύρια εκδήλωση της οποίας είναι το σύνδρομο αρτηριακής υπέρτασης, που δεν σχετίζεται με την παρουσία παθολογικών διαδικασιών στις οποίες η αύξηση της αρτηριακής πίεσης (BP) οφείλεται σε γνωστές, σε πολλές περιπτώσεις εξαλειφθεί, αιτίες ("συμπτωματική αρτηριακή υπέρταση") (Συστάσεις GFCF, 2004).

Ταξινόμηση υπέρτασης

Ι. Στάδια της υπέρτασης:

 • Το στάδιο Ι υπέρτασης (GB) προτείνει την απουσία αλλαγών στα "όργανα-στόχους".
 • Η υπέρταση του σταδίου II (GB) διαπιστώνεται παρουσία αλλαγών από ένα ή περισσότερα "όργανα στόχους".
 • Η υπέρταση του σταδίου III (GB) διαπιστώνεται παρουσία σχετικών κλινικών καταστάσεων.

ΙΙ. Βαθμοί αρτηριακής υπέρτασης:

Οι βαθμοί αρτηριακής υπέρτασης (επίπεδα αρτηριακής πίεσης (ΒΡ)) παρουσιάζονται στον πίνακα Αρ. 1. Εάν οι τιμές της συστολικής αρτηριακής πίεσης (ΒΡ) και της διαστολικής αρτηριακής πίεσης (ΒΡ) εμπίπτουν σε διαφορετικές κατηγορίες, τότε διαπιστώνεται υψηλότερος βαθμός υπέρτασης (ΑΗ). Ακριβέστερα, ο βαθμός αρτηριακής υπέρτασης (AH) μπορεί να προσδιοριστεί στην περίπτωση νεοδιαγνωσμένης αρτηριακής υπέρτασης (AH) και σε ασθενείς που δεν λαμβάνουν αντιυπερτασικά φάρμακα.

Αριθμός πίνακα 1. Ορισμός και ταξινόμηση των επιπέδων της αρτηριακής πίεσης (BP) (mmHg)

Η ταξινόμηση παρουσιάζεται πριν από το 2017 και μετά το 2017 (σε παρένθεση)
Κατηγορίες αρτηριακής πίεσης (BP)Συστολική αρτηριακή πίεση (BP)Διαστολική αρτηριακή πίεση (BP)
Βέλτιστη αρτηριακή πίεση= 180 (> = 160 *)> = 110 (> = 100 *)
Απομονωμένη συστολική υπέρταση> = 140* - νέα ταξινόμηση του βαθμού υπέρτασης από το 2017 (ACC / AHA Hypertension Guidelines).

III. Κριτήρια διαστρωμάτωσης κινδύνου για υπερτασικούς ασθενείς:

I. Παράγοντες κινδύνου:

α) Βασικό:
- άνδρες> 55 ετών 65 ετών
- κάπνισμα.

β) Δυσλιπιδαιμία
OXS> 6,5 mmol / L (250 mg / dl)
HPSLP> 4,0 mmol / L (> 155 mg / dL)
HSLVP 102 cm για άνδρες ή> 88 cm για γυναίκες

δ) C-αντιδρώσα πρωτεΐνη:
> 1 mg / dl)

στ) Πρόσθετοι παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν αρνητικά την πρόγνωση ενός ασθενούς με αρτηριακή υπέρταση (AH):
- Εξασθενημένη ανοχή γλυκόζης
- Καθιστική ζωή
- Αυξημένο ινωδογόνο

ζ) Σακχαρώδης διαβήτης:
- Γλυκόζη αίματος νηστείας> 7 mmol / L (126 mg / dL)
- Γλυκόζη αίματος μετά το φαγητό ή 2 ώρες μετά τη λήψη 75 g γλυκόζης> 11 mmol / l (198 mg / dl)

ΙΙ. Η ήττα των οργάνων στόχων (υπέρταση στάδιο 2):

α) Υπερτροφία αριστερής κοιλίας:
ΗΚΓ: Sokolov-Lyon sign> 38 mm;
Προϊόν Cornell> 2440 mm x ms;
Ηχοκαρδιογραφία: LVMI> 125 g / m2 για άνδρες και> 110 g / m2 για γυναίκες
Chest Rg - Καρδιο-Θωρακικός Δείκτης> 50%

β) σημάδια υπερήχων πάχυνσης αρτηριακών τοιχωμάτων (πάχος στρώσης καρωτιδικής αρτηρίας ενδιάμεσου μέσου> 0,9 mm) ή αθηροσκληρωτικές πλάκες

γ) Μικρή αύξηση της κρεατινίνης στον ορό 115-133 μmol / L (1,3-1,5 mg / dl) για άνδρες ή 107-124 μmol / L (1,2-1,4 mg / dl) για γυναίκες

g) Μικρολευκωματινουρία: 30-300 mg / ημέρα. αναλογία λευκωματίνης / κρεατινίνης ούρων> 22 mg / g (2,5 mg / mmol) για άνδρες και> 31 mg / g (3,5 mg / mmol) για γυναίκες

III. Συνδεδεμένες (ταυτόχρονες) κλινικές καταστάσεις (στάδιο 3 υπέρταση)

α) Βασικό:
- άνδρες> 55 ετών 65 ετών
- κάπνισμα

β) Δυσλιπιδαιμία:
OXS> 6,5 mmol / L (> 250 mg / dL)
ή HLDPL> 4,0 mmol / L (> 155 mg / dL)
ή HPSLP 102 cm για άνδρες ή> 88 cm για γυναίκες

δ) C-αντιδρώσα πρωτεΐνη:
> 1 mg / dl)

στ) Πρόσθετοι παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν αρνητικά την πρόγνωση ενός ασθενούς με αρτηριακή υπέρταση (AH):
- Εξασθενημένη ανοχή γλυκόζης
- Καθιστική ζωή
- Αυξημένο ινωδογόνο

ζ) Υπερτροφία αριστερής κοιλίας
ΗΚΓ: Sokolov-Lyon sign> 38 mm;
Προϊόν Cornell> 2440 mm x ms;
Ηχοκαρδιογραφία: LVMI> 125 g / m2 για άνδρες και> 110 g / m2 για γυναίκες
Chest Rg - Καρδιο-Θωρακικός Δείκτης> 50%

η) σημάδια υπερήχων πάχυνσης αρτηριακών τοιχωμάτων (πάχος στρώσης ενδομέσων καρωτιδικής αρτηρίας> 0,9 mm) ή αθηροσκληρωτικές πλάκες

i) Μικρή αύξηση της κρεατινίνης ορού 115-133 μmol / l (1,3-1,5 mg / dl) για άνδρες ή 107-124 μmol / l (1,2-1,4 mg / dl) για γυναίκες

ι) Μικρολευκωματινουρία: 30-300 mg / ημέρα. αναλογία λευκωματίνης / κρεατινίνης ούρων> 22 mg / g (2,5 mg / mmol) για άνδρες και> 31 mg / g (3,5 mg / mmol) για γυναίκες

ια) Εγκεφαλοαγγειακή νόσος:
Ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο
Αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο
Παροδικό εγκεφαλικό αγγειακό ατύχημα

μ) Καρδιακές παθήσεις:
Εμφραγμα μυοκαρδίου
Στηθάγχη
Στεφανιαία επανεγγείωση
Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια

μ) Νεφρική νόσος:
Διαβητική νεφροπάθεια
Νεφρική ανεπάρκεια (κρεατινίνη ορού> 133 μmol / L (> 5 mg / dl) για άνδρες ή> 124 μmol / L (> 1,4 mg / dl) για γυναίκες
Πρωτεϊνουρία (> 300 mg / ημέρα)

o) Περιφερική αρτηριακή νόσος:
Απολέπιση αορτικού ανευρύσματος
Συμπτωματική βλάβη στις περιφερειακές αρτηρίες

p) Υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια:
Αιμορραγίες ή εξιδρώματα
Οίδημα οπτικού νεύρου

Αριθμός πίνακα 3. Στρωματοποίηση κινδύνου ασθενών με αρτηριακή υπέρταση (AH)

Συντομογραφίες στον παρακάτω πίνακα:
HP - χαμηλός κίνδυνος,
SD - μέτριος κίνδυνος,
Κυρ - Υψηλός κίνδυνος.

Άλλοι παράγοντες κινδύνου (RF)Υψηλού βαθμού-
λιναρόσπορος
130-139 / 85 - 89
Υπέρταση 1ου βαθμού
140-159 / 90 - 99
Υπέρταση 2 μοίρες
160-179 / 100-109
AG 3 μοίρες
> 180/110
Οχι
ιπποδύναμηΟυρΒΡ
1-2 FRιπποδύναμηΟυρΟυρΠολύ BP
> 3 RF ή βλάβη οργάνων στόχου ή διαβήτηςΒΡΒΡΒΡΠολύ BP
Ενώσεις-
κλινικές καταστάσεις
Πολύ BPΠολύ BPΠολύ BPΠολύ BP

Συντομογραφίες στον παραπάνω πίνακα:
HP - χαμηλός κίνδυνος υπέρτασης,
SD - μέτριος κίνδυνος υπέρτασης,
Ήλιος - υψηλός κίνδυνος υπέρτασης.

Στάδια υπέρτασης: 3, 2, 1 και 4, βαθμός κινδύνου

Κάτω από το στάδιο της υπέρτασης, συνηθίζεται η κατανόηση ορισμένων αλλαγών που συμβαίνουν στα εσωτερικά όργανα καθώς εξελίσσεται η ασθένεια. Υπάρχουν συνολικά 3 στάδια, όπου το πρώτο είναι το πιο εύκολο και το τρίτο είναι το μέγιστο.

Στάδια υπέρτασης και στοχευόμενων οργάνων

Για να κατανοήσετε τη σταδιακή πορεία της υπέρτασης, πρέπει πρώτα να κατανοήσετε τον όρο «όργανα-στόχος». Τι είναι? Αυτά είναι τα όργανα που υποφέρουν κυρίως με επίμονη αύξηση της αρτηριακής πίεσης (αρτηριακή πίεση).

Αιμοφόρα αγγεία. Καθώς η αρτηριακή πίεση αυξάνεται από το εσωτερικό στο αγγειακό τοίχωμα, εκτοξεύεται ένας καταρράκτης παθολογικών δομικών αλλαγών. Ο συνδετικός ιστός μεγαλώνει, το αγγείο χάνει την ελαστικότητά του, γίνεται σκληρό και ανυπόφορο, ο αυλός του στενεύει. Αυτές οι αλλαγές οδηγούν σε παραβίαση της παροχής αίματος σε όλα τα όργανα και τους ιστούς.

Είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί θεραπεία με τη συμβουλή φίλων ή συγγενών που λαμβάνουν κάποιο είδος αντιυπερτασικής θεραπείας. Η θεραπεία πραγματοποιείται ξεχωριστά για κάθε μεμονωμένο ασθενή..

Μια καρδιά. Κατά τη διαδικασία μιας επίμονης αύξησης της αρτηριακής πίεσης, η λειτουργία άντλησης της καρδιάς γίνεται πιο δύσκολη. Απαιτείται μεγάλη δύναμη για να ωθήσει το αίμα μέσω του αγγειακού κρεβατιού, επομένως, με την πάροδο του χρόνου, τα τοιχώματα της καρδιάς πυκνώνουν και οι θάλαμοι της παραμορφώνονται. Αναπτύσσεται υπερτροφία του μυοκαρδίου της αριστερής κοιλίας, σχηματίζεται η λεγόμενη υπερτονική καρδιά.

Τα νεφρά. Η μακροχρόνια υπέρταση επηρεάζει καταστροφικά τα όργανα ούρησης, συμβάλλοντας στην εμφάνιση υπερτασικής νεφροπάθειας. Εκδηλώνεται από εκφυλιστικές αλλαγές στα αγγεία των νεφρών, βλάβη στους νεφρικούς σωληνίσκους, θάνατο νεφρών και μείωση των οργάνων. Κατά συνέπεια, η λειτουργική δραστηριότητα των νεφρών είναι μειωμένη.

Εγκέφαλος. Με συστηματική αύξηση της αρτηριακής πίεσης σε υψηλό αριθμό, τα αιμοφόρα αγγεία υποφέρουν, γεγονός που οδηγεί σε υποσιτισμό των ιστών του κεντρικού νευρικού συστήματος, την εμφάνιση στον εγκεφαλικό ιστό των ζωνών με ανεπαρκή παροχή αίματος.

Μάτια. Σε ασθενείς που πάσχουν από υπέρταση, μείωση της οπτικής οξύτητας, στένωση των οπτικών πεδίων, παραβίαση της αναπαραγωγής χρώματος, τρεμόπαιγμα μυγών μπροστά από τα μάτια και επιδείνωση της όρασης λυκόφως. Συχνά, μια συστηματική αύξηση της αρτηριακής πίεσης προκαλεί αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς.

Στάδια υπέρτασης

Η υπέρταση του 1ου σταδίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό της αρτηριακής πίεσης, χαρακτηρίζεται από την απουσία βλάβης στα όργανα-στόχους. Επιπλέον, όχι μόνο δεν υπάρχουν συμπτώματα βλάβης στα αιμοφόρα αγγεία, στους καρδιακούς ιστούς ή, για παράδειγμα, στον εγκέφαλο, αλλά και τυχόν εργαστηριακές αλλαγές στις αναλύσεις. Όργανα, δεν καταγράφονται επίσης αλλαγές στα όργανα-στόχους..

Στην υπέρταση του σταδίου 2, επηρεάζονται ένα ή περισσότερα όργανα-στόχοι και δεν υπάρχουν κλινικές εκδηλώσεις (δηλαδή, ο ασθενής δεν ανησυχεί). Για παράδειγμα, η μικρολευκωματινουρία (η εμφάνιση μικρών δόσεων πρωτεΐνης στα ούρα) υποδηλώνει βλάβη στα νεφρά και η υπερτροφία του μυοκαρδίου της αριστερής κοιλίας υποδηλώνει αλλαγές στους καρδιακούς ιστούς.

Εάν το στάδιο της νόσου καθορίζεται από τη συμμετοχή των οργάνων-στόχων στην παθολογική διαδικασία, τότε κατά τον υπολογισμό του κινδύνου, επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη οι υπάρχοντες προκλητές και οι ταυτόχρονες ασθένειες των αιμοφόρων αγγείων και της καρδιάς..

Για την υπέρταση του σταδίου 3, η παρουσία μιας σαφούς κλινικής εικόνας της εμπλοκής ενός ή περισσοτέρων οργάνων-στόχων στην παθολογική διαδικασία είναι χαρακτηριστική.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει σημάδια βλάβης οργάνων-στόχων ειδικά για το στάδιο 3.

Θρόμβωση, εμβολή περιφερικών αιμοφόρων αγγείων, σχηματισμός ανευρύσεων

Αιμορραγία του αμφιβληστροειδούς, αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς, βλάβη δίσκου οπτικού νεύρου

Αγγειακή άνοια, παροδική ισχαιμική προσβολή, οξύ εγκεφαλικό εγκεφαλικό επεισόδιο, κυκλοφορική εγκεφαλοπάθεια

Σε ορισμένες πηγές, υπάρχει μια ταξινόμηση στην οποία η υπέρταση σταδίου 4 διακρίνεται ξεχωριστά. Στην πραγματικότητα, το τέταρτο στάδιο της υπέρτασης δεν υπάρχει. Ο ορισμός της υπέρτασης 3 σταδίων προτάθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το 1993 και έχει γίνει αποδεκτός μέχρι σήμερα στην οικιακή ιατρική. Η ταξινόμηση των τριών σταδίων της νόσου αναφέρεται χωριστά στις συστάσεις για τη θεραπεία, τη διάγνωση και την πρόληψη της πρωτογενούς αρτηριακής υπέρτασης που εκδόθηκαν από ειδικούς της All-Russian Society of Cardiology το 2001. Το τέταρτο στάδιο της νόσου λείπει επίσης σε αυτήν την ταξινόμηση.

Βαθμός κινδύνου

Παρά το γεγονός ότι η έννοια του σταδίου της υπέρτασης χρησιμοποιείται ενεργά στη ρωσική καρδιολογία μέχρι σήμερα, η τελευταία ταξινόμηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας την αντικαθιστά στην πραγματικότητα με έναν ορισμό του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Ο όρος «κίνδυνος» στο πλαίσιο της υπέρτασης χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει την πιθανότητα καρδιαγγειακού θανάτου, εμφράγματος του μυοκαρδίου ή οξέος εγκεφαλικού εγκεφαλικού επεισοδίου τα επόμενα 10 χρόνια.

Σε ασθενείς που πάσχουν από υπέρταση, μείωση της οπτικής οξύτητας, στένωση των οπτικών πεδίων, παραβίαση της αναπαραγωγής χρώματος, τρεμόπαιγμα μυγών μπροστά στα μάτια, επιδείνωση της όρασης λυκόφως.

Εάν το στάδιο της νόσου καθορίζεται από τη συμμετοχή των οργάνων-στόχων στην παθολογική διαδικασία, τότε κατά τον υπολογισμό του κινδύνου, επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη οι υπάρχοντες προκλητές και οι ταυτόχρονες ασθένειες των αιμοφόρων αγγείων και της καρδιάς..

Συνολικά επίπεδα κινδύνου - 4: από 1, ελάχιστο έως 4, πολύ υψηλά.

Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία για τον προσδιορισμό της πρόγνωσης είναι η παρουσία παραγόντων κινδύνου στον ασθενή..

Οι πιο σημαντικοί παράγοντες κινδύνου που επιδεινώνουν την πορεία της υπέρτασης και επιδεινώνουν την πρόγνωση περιλαμβάνουν:

 1. Κάπνισμα. Μερικές χημικές ενώσεις που συνθέτουν τον καπνό του καπνού, μπαίνοντας στη συστηματική κυκλοφορία, απενεργοποιούν τα βαροδέκτες. Αυτοί οι αισθητήρες βρίσκονται μέσα στα δοχεία και διαβάζουν πληροφορίες σχετικά με την τιμή πίεσης. Έτσι, σε ασθενείς με κάπνισμα, λανθασμένες πληροφορίες σχετικά με την πίεση στην αρτηριακή κλίνη εισέρχονται στο κέντρο της αγγειακής ρύθμισης.
 2. Κατάχρηση αλκόολ.
 3. Ευσαρκία. Σε ασθενείς με υπερβολικό υπερβολικό βάρος, καταγράφεται μια μέση αύξηση της αρτηριακής πίεσης κατά 10 mm Hg. Τέχνη. για κάθε επιπλέον 10 κιλά.
 4. Επιβαρύνεται η κληρονομικότητα σχετικά με την παρουσία καρδιαγγειακών παθήσεων σε άμεσους συγγενείς.
 5. Ηλικία άνω των 55 ετών.
 6. ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΕΝΟΣ. Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι οι άνδρες είναι πιο επιρρεπείς σε υπέρταση και στην ανάπτυξη διαφόρων επιπλοκών..
 7. Η συγκέντρωση της χοληστερόλης στο πλάσμα είναι μεγαλύτερη από 6,5 mmol / L. Με το αυξημένο επίπεδο, σχηματίζονται πλάκες χοληστερόλης στα αγγεία, περιορίζοντας τον αυλό των αρτηριών και μειώνοντας σημαντικά την ελαστικότητα του αγγειακού τοιχώματος..
 8. Διαβήτης.
 9. Εξασθενημένη ανοχή γλυκόζης.
 10. Καθιστική ζωή. Σε συνθήκες σωματικής αδράνειας, το καρδιαγγειακό σύστημα δεν αντιμετωπίζει άγχος, γεγονός που το καθιστά εξαιρετικά ευάλωτο σε αύξηση της αρτηριακής πίεσης στην υπέρταση.
 11. Η συστηματική κατανάλωση περίσσειας χλωριούχου νατρίου. Αυτό οδηγεί σε κατακράτηση υγρών, αύξηση του όγκου του κυκλοφορούντος αίματος και υπερβολική πίεση στα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων από το εσωτερικό. Ο κανόνας της κατανάλωσης NaCl για ασθενείς με υπέρταση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 g την ημέρα (1 κουταλάκι του γλυκού χωρίς κορυφή).
 12. Χρόνιο στρες ή ψυχικό στρες.

Με συστηματική αύξηση της αρτηριακής πίεσης σε υψηλό αριθμό, τα αιμοφόρα αγγεία υποφέρουν, γεγονός που οδηγεί σε υποσιτισμό των ιστών του κεντρικού νευρικού συστήματος, την εμφάνιση στον εγκεφαλικό ιστό των ζωνών με ανεπαρκή παροχή αίματος.

Δεδομένων αυτών των παραγόντων, ο κίνδυνος υπέρτασης προσδιορίζεται ως εξής:

 • δεν υπάρχουν παράγοντες κινδύνου, τα όργανα-στόχοι δεν εμπλέκονται στην παθολογική διαδικασία, οι τιμές της αρτηριακής πίεσης κυμαίνονται από 140–159 / 90–99 mm Hg. St - risk 1, ελάχιστο.
 • ο κίνδυνος 2 (μέτριος) προσδιορίζεται με συστολική πίεση 160 έως 179 mm Hg. Art., Διαστολικό - από 100 έως 110 και παρουσία 1-2 παραγόντων κινδύνου.
 • διαγιγνώσκεται υψηλός κίνδυνος 3 σε όλους τους ασθενείς με τρίτο βαθμό υπέρτασης, εάν δεν υπάρχει βλάβη στα όργανα-στόχους και σε ασθενείς με 1 και 2 βαθμό ασθένειας με βλάβη στα όργανα-στόχους, την παρουσία σακχαρώδους διαβήτη ή 3 ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου ·
 • Πολύ υψηλός κίνδυνος 4 είναι ασθενείς με ταυτόχρονες ασθένειες της καρδιάς και / ή των αιμοφόρων αγγείων (ανεξάρτητα από τον αριθμό της αρτηριακής πίεσης), καθώς και όλοι οι φορείς του τρίτου βαθμού υπέρτασης, εκτός από ασθενείς χωρίς παράγοντες κινδύνου και παθολογίες από τα όργανα-στόχους.

Ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου για κάθε μεμονωμένο ασθενή, καθορίζεται η πιθανότητα εμφάνισης οξείας αγγειακής καταστροφής με τη μορφή εγκεφαλικού επεισοδίου ή καρδιακής προσβολής τα επόμενα 10 χρόνια:

 • με ελάχιστο κίνδυνο, αυτή η πιθανότητα δεν υπερβαίνει το 15%.
 • με μέτρια - ένα εγκεφαλικό επεισόδιο ή καρδιακή προσβολή αναπτύσσεται σε περίπου 20% των περιπτώσεων.
 • ο υψηλός κίνδυνος συνεπάγεται το σχηματισμό επιπλοκών στο 25-30% των περιπτώσεων.
 • σε πολύ υψηλό κίνδυνο, η υπέρταση περιπλέκεται από οξύ εγκεφαλοαγγειακό ατύχημα ή καρδιακή προσβολή σε 3 περιπτώσεις από τις 10 ή περισσότερες.

Οι αρχές της θεραπείας της υπέρτασης ανάλογα με το στάδιο και τον κίνδυνο

Ανάλογα με την κατάσταση των οργάνων-στόχων, την παρουσία συγκεκριμένων παραγόντων κινδύνου, καθώς και ταυτόχρονες ασθένειες, καθορίζονται τακτικές θεραπείας και επιλέγονται οι βέλτιστοι συνδυασμοί φαρμάκων.

Κατά τη διαδικασία μιας επίμονης αύξησης της αρτηριακής πίεσης, η λειτουργία άντλησης της καρδιάς γίνεται πιο δύσκολη. Αναπτύσσεται υπερτροφία του μυοκαρδίου της αριστερής κοιλίας, σχηματίζεται η λεγόμενη υπερτονική καρδιά.

Στο αρχικό στάδιο της υπέρτασης, η θεραπεία ξεκινά με αλλαγές στον τρόπο ζωής και την εξάλειψη των παραγόντων κινδύνου:

 • να σταματήσετε το κάπνισμα
 • ελαχιστοποιήστε την κατανάλωση αλκοόλ.
 • διόρθωση διατροφής (μείωση της ποσότητας αλατιού που καταναλώνεται σε 5 g την ημέρα, αφαίρεση πικάντικων τροφίμων, έντονα καρυκεύματα, λιπαρά τρόφιμα, καπνιστές τροφές κ.λπ. από τη διατροφή).
 • ομαλοποίηση του ψυχοκινητικού υποβάθρου ·
 • αποκατάσταση ενός καθεστώτος πλήρους ύπνου και αφύπνισης ·
 • η εισαγωγή της δοσολογικής σωματικής δραστηριότητας ·
 • θεραπεία συγχορηγούμενων χρόνιων παθήσεων που επιδεινώνουν την πορεία της υπέρτασης.

Η φαρμακοθεραπεία για την καλοήθη πορεία υπέρτασης εφαρμόζεται χρησιμοποιώντας πέντε κύριες ομάδες φαρμάκων:

Οποιαδήποτε φάρμακα από αυτές τις ομάδες χρησιμοποιούνται ως μονοθεραπεία (ένα φάρμακο) στο πρώτο στάδιο της νόσου, στο δεύτερο και τρίτο στάδιο - σε διάφορους συνδυασμούς.

Ανάλογα με την ήττα ορισμένων οργάνων-στόχων και την παρουσία παραγόντων κινδύνου, συνιστάται η επιλογή φαρμάκων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά από ορισμένες ομάδες με επίσημα πρότυπα φαρμακοθεραπείας. Για παράδειγμα, σε νεφρική νόσο, προτιμώνται αναστολείς ενζύμου μετατροπής αγγειοτενσίνης ή αποκλειστές υποδοχέα αγγειοτενσίνης. Και με ταυτόχρονη κολπική μαρμαρυγή - β-αποκλειστές ή μη διυδροπυριδίνη AK.

Καθώς η αρτηριακή πίεση αυξάνεται από το εσωτερικό στο αγγειακό τοίχωμα, εκτοξεύεται ένας καταρράκτης παθολογικών δομικών αλλαγών. Ο συνδετικός ιστός μεγαλώνει, το αγγείο χάνει ελαστικότητα, γίνεται σκληρό και ανυπόφορο, ο αυλός του στενεύει.

Γι 'αυτόν τον λόγο είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί θεραπεία μετά από συμβουλές φίλων ή συγγενών που λαμβάνουν κάποιο είδος αντιυπερτασικής θεραπείας. Η θεραπεία πραγματοποιείται ξεχωριστά για κάθε μεμονωμένο ασθενή..

βίντεο

Σας προσφέρουμε να παρακολουθήσετε ένα βίντεο σχετικά με το θέμα του άρθρου.

Η διάγνωση του κινδύνου υπέρτασης 3 βαθμού 4 - τι είναι αυτό?

Εάν ένας ασθενής διαγνωστεί με υπέρταση βαθμού 3, διακινδυνεύστε 4 - τι είναι αυτό; Αυτή η μορφή της νόσου είναι η πιο επικίνδυνη, καθώς επηρεάζει πολλά όργανα-στόχους. Με μια τέτοια διάγνωση, είναι εξαιρετικά σημαντικό να λαμβάνετε επαρκή φάρμακα και να ακολουθείτε τον κατάλληλο τρόπο ζωής.

Ταξινόμηση παθολογίας

Αυτή η ασθένεια του καρδιαγγειακού συστήματος έχει μια αρκετά περίπλοκη διαβάθμιση ανάλογα με το επίπεδο της αρτηριακής πίεσης (ΒΡ), τη σοβαρότητα και τη φύση της πορείας και τις επιπλοκές. Η διάγνωση της υπέρτασης βαθμού 3 γίνεται όταν ο ασθενής έχει συστολική (άνω) πίεση 180 και διαστολική (χαμηλότερη) - 100 mmHg.

Για σύγκριση: με υπέρταση του 2ου βαθμού, οι μετρήσεις του τονομέτρου κυμαίνονται από 160 έως 179 για την άνω αρτηριακή πίεση και από 100 έως 109 mmHg για τη χαμηλότερη αρτηριακή πίεση. Οι ασθενείς με μακροχρόνια υπέρταση βαθμού 2 έχουν υψηλό κίνδυνο μετάβασής του στον πιο επικίνδυνο - βαθμό 3.

Με αυτή τη μορφή παθολογίας, επηρεάζονται τα εσωτερικά όργανα και τα συστήματα του σώματος. Οι πρώτοι στόχοι της υπέρτασης, που σωστά ονομάζεται ο ήσυχα σιωπηλός δολοφόνος, είναι πιο συχνά τα νεφρά, ο αμφιβληστροειδής οφθαλμός, οι πνεύμονες και το πάγκρεας. Η κατάσταση του ασθενούς επιδεινώνεται σημαντικά εάν η υπέρταση περιπλέκεται από αθηροσκλήρωση.

Επιπλέον, η ταξινόμηση της υπέρτασης προβλέπει τη διαβάθμιση της νόσου από ομάδες κινδύνου:

 • κίνδυνος 1 (χαμηλός)
 • κίνδυνος 2 (μεσαίο);
 • κίνδυνος 3 (υψηλός)
 • κίνδυνος 4 (πολύ υψηλός).

Τα όργανα-στόχοι αρχίζουν να επηρεάζονται σε ομάδες κινδύνου υπέρτασης 3 βαθμών 3. Η υψηλή αρτηριακή πίεση συνήθως έχει καταστρεπτική επίδραση κυρίως σε ένα από αυτά. Οι νεφρικοί, καρδιακοί και εγκεφαλικοί τύποι υπέρτασης διακρίνονται ανάλογα με αυτό. Η κακοήθης μορφή της νόσου διακρίνεται ιδιαίτερα όταν η αύξηση της αρτηριακής πίεσης αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό.

Ο καθορισμός του βαθμού και του κινδύνου υπέρτασης είναι απαραίτητος για την σωστή επιλογή φαρμάκων που μειώνουν την αρτηριακή πίεση για τον ασθενή και καθορίζουν τις δόσεις τους. Σε τελική ανάλυση, πρέπει να πάρει τέτοια φάρμακα για τη ζωή. Εάν ο θεράπων ιατρός κάνει ανεπαρκή θεραπεία, αυτό είναι γεμάτο με υπερτασικές κρίσεις, οι οποίες, λόγω των εξαιρετικά υψηλών τιμών της αρτηριακής πίεσης, μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρές συνέπειες.

Επιπλοκές της νόσου

Οι υπερτασικές κρίσεις είναι ένα τρομερό φαινόμενο, το οποίο συχνά συνοδεύεται από υπέρταση βαθμού 3 με κίνδυνο 4. Δεν είναι μόνο θέμα σοβαρών εξωτερικών εκδηλώσεων όπως οξύς καρδιακός πόνος, διαταραχή της ομιλίας, απώλεια συνείδησης. Με κάθε υπερτασική κρίση στο σώμα, εμφανίζονται νέες παθολογικές αλλαγές που εξελίσσονται γρήγορα και απειλούν την ανθρώπινη ζωή..

Υπέρταση 3 βαθμοί κινδύνου 4 - μια μορφή της νόσου στην οποία προκύπτουν τέτοιες επιπλοκές:

 • μη αναστρέψιμες αλλαγές στην καρδιά (διαταραχές του ρυθμού, θόρυβος, υπερτροφία της αριστερής κοιλίας κ.λπ.), που οδηγούν σε καρδιακό άσθμα, οξεία καρδιακή ανεπάρκεια.
 • έμφραγμα μυοκαρδίου;
 • ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ;
 • αορτική ανατομή, αιμορραγία (εσωτερική αιμορραγία)
 • δυστροφία του αμφιβληστροειδούς, οπτική ατροφία, μερική ή πλήρης τύφλωση
 • πνευμονικό οίδημα;
 • Εγκεφαλικό;
 • υποβάθμιση της προσωπικότητας, άνοια (άνοια).

Η αναπηρία με υπέρταση βαθμού 3 είναι μια πραγματικά διαφαινόμενη προοπτική, καθώς καθώς η ασθένεια εξελίσσεται, ο ασθενής χάνει την ικανότητά του να εργάζεται, καθίσταται όλο και πιο δύσκολο για αυτόν να εξυπηρετεί τον εαυτό του. Ανάλογα με τη σοβαρότητα της πάθησης, στον ασθενή μπορεί να εκχωρηθεί ομάδα αναπηρίας 2 ή 1. Ο ασθενής βρίσκεται στο ιατρείο και χρειάζεται περιοδική θεραπεία με σανατόριο.

Αιτίες και σημεία της νόσου

Το γεγονός της παρουσίας υπέρτασης βαθμού 3 δείχνει ευκρινώς ότι η ασθένεια αγνοείται σαφώς. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε κακή θεραπεία ή αρνήθηκε επιπόλαια τη θεραπεία σε προηγούμενα στάδια της νόσου. Δυστυχώς, οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ασθενείς αγνοούν συμπτώματα που υποδηλώνουν ότι αναπτύσσουν αρτηριακή υπέρταση απέχουν πολύ από το ένα.

Επιπλέον, η ασθένεια σε αυτούς τους ασθενείς εξελίσσεται σταθερά εάν επηρεάζουν δυσμενείς παράγοντες:

 • υπέρβαρος;
 • παθητικός τρόπος ζωής
 • ηλικία μετά από 40 χρόνια.
 • συχνή έκθεση στο άγχος.
 • κατάχρηση αλκοόλ, κάπνισμα
 • κληρονομική προδιάθεση.

Με την υπέρταση βαθμού 3, η παθολογία κινδύνου 3 συνήθως κλιμακώνεται γρήγορα σε κίνδυνο 4. Τα ακόλουθα επώδυνα συμπτώματα γίνονται μόνιμοι "σύντροφοι ζωής":

 • απότομα, συχνά μη κινητικά άλματα στην αρτηριακή πίεση.
 • σοβαροί πονοκέφαλοι
 • οξύς πόνος στην καρδιά
 • "Μύγες", σκουραίνει στα μάτια.
 • ζάλη, κακός συντονισμός των κινήσεων
 • ταχυκαρδία (αίσθημα παλμών της καρδιάς)
 • αυπνία;
 • μειωμένη μνήμη
 • μερική απώλεια αίσθησης στα δάχτυλα των χεριών,
 • πρήξιμο του προσώπου, των άκρων.

Όλα αυτά τα συμπτώματα είναι συνέπεια παθολογικής αρτηριακής πίεσης άνω των 180 mmHg. Συχνά με υπέρταση 3 στάδια με κίνδυνο 4 υπερτασικών κρίσεων. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Κατά τη διάρκεια αυτών των κρίσεων, ο ασθενής κατακλύζεται από οξεία συμπτώματα της νόσου, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας συνείδησης.

Υπέρταση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Η μεταφορά ενός παιδιού από μια μητέρα που είναι σοβαρά άρρωστη με υπέρταση σχετίζεται με υψηλό κίνδυνο κύησης - δυσλειτουργία ζωτικών οργάνων, ειδικά του κυκλοφορικού συστήματος. Μια τέτοια επιπλοκή είναι γεμάτη με νεφρική ανεπάρκεια, πνευμονικό οίδημα, αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς και ακόμη και διαταραχή της λειτουργίας του εγκεφάλου. Και το έμβρυο με αγγειόσπασμο απειλείται από υποξία (πείνα οξυγόνου, ασφυξία), δυσπλασίες, θνησιγένεια.

Όταν η εγκυμοσύνη προχωρά σε φόντο υπέρτασης, η κύηση περιπλέκει την περίοδο της γέννησης ενός παιδιού σε κάθε δεύτερη γυναίκα. Σε αυτήν την περίπτωση, κατά κανόνα, η αρτηριακή πίεση αυξάνεται ακόμη περισσότερο, ρυθμίζεται πολύ χειρότερα από αντιυπερτασικά φάρμακα. Τα νεφρά υποφέρουν, εμφανίζεται πρήξιμο, πρωτεΐνη βρίσκεται στο αίμα και στα ούρα.

Από αυτήν την άποψη, υπάρχουν 3 ομάδες κινδύνου:

 1. Μια επιτυχής εγκυμοσύνη είναι δυνατή με πρωτοπαθή υπέρταση, βαθμού Ι, εάν στα αρχικά στάδια δίνει υποτασική επίδραση.
 2. Η εγκυμοσύνη είναι αποδεκτή υπό όρους σε γυναίκες με υπέρταση βαθμού I και II, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει υποτασική επίδραση στο πρώτο τρίμηνο.
 3. Η εγκυμοσύνη αντενδείκνυται απολύτως εάν η υπέρταση εμφανίζεται σε μέτρια, σοβαρή ή κακοήθη μορφή..

Θεραπεία ασθενειών

Πώς να αντιμετωπίσετε την υπέρταση βαθμού 3 με κίνδυνο 4; Προκειμένου να αποφευχθεί ή τουλάχιστον να καθυστερήσει πιθανές επιπλοκές, είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε αυστηρά με όλες τις συστάσεις ενός θεραπευτή, καρδιολόγου, νευρολόγου, οφθαλμίατρου. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να λαμβάνετε τακτικά φάρμακα για υπέρταση σε δοσολογίες που σας έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός σας..

Επιπλέον, ο ασθενής πρέπει:

 • μειώσει σημαντικά την πρόσληψη αλατιού και υγρών.
 • ακολουθήστε μια ελαφριά, ισορροπημένη διατροφή με κυριαρχία λαχανικών, φρούτων.
 • απορρίψτε το αλκοόλ, τη νικοτίνη, το δυνατό τσάι, τον καφέ
 • ακολουθήστε έναν μέτρια ενεργό τρόπο ζωής με έντονη σωματική δραστηριότητα.
 • βελτιστοποιήστε το σωματικό βάρος.
 • αποφύγετε έντονα στρες, κατάθλιψη.

Με υπέρταση βαθμού 3 με κίνδυνο 4, παρατεταμένα αντιυπερτασικά φάρμακα, τα διουρητικά συνήθως συνταγογραφούνται για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Για την ανακούφιση της κατάστασης που προκαλείται από καρδιακή ανεπάρκεια, τα νιτρικά άλατα βοηθούν. Τα νοοτροπικά φάρμακα σε συνδυασμό με σύμπλοκα βιταμινών-ορυκτών ομαλοποιούν την εγκεφαλική κυκλοφορία.

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε λαϊκές θεραπείες: χυμό παντζαριών, βάμματα κραταίγου, βαλεριάνα και βίνκα. Μειώστε πολύ γρήγορα τις πιέσεις πίεσης του αίματος 5% ξύδι στα τακούνια. Υπέρταση σταδίου 3 με κίνδυνο 4 - σοβαρή παθολογία. Αλλά με επαρκή θεραπεία, μπορείτε να διατηρήσετε μια αρκετά υψηλή ποιότητα ζωής.

--> Ιατρική και κοινωνική εμπειρογνωμοσύνη ->

-->
Τα άρθρα μου [3]
Ιατρική και κοινωνική εξέταση για ορισμένες ασθένειες [170]

Συνδεθείτε με το uID

κατάλογος άρθρων

Ιατρική και κοινωνική εξέταση υπέρτασης (αρτηριακή υπέρταση).

Αρτηριακή υπέρταση (AH) - μια σταθερή αύξηση της συστολικής αρτηριακής πίεσης (SBP) άνω των 140 mm RT. Τέχνη. και / ή διαστολική αρτηριακή πίεση (DBP) άνω των 90 mm Hg. αγ.

Επιδημιολογία. Ο επιπολασμός της υπέρτασης είναι περίπου 20% στον γενικό πληθυσμό. Στην ηλικία των 60 ετών, η υπέρταση είναι πιο συχνή στους άνδρες, μετά από 60 χρόνια - στις γυναίκες. Σύμφωνα με την επιτροπή εμπειρογνωμόνων του ΠΟΥ (1996), ο αριθμός των μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών στον κόσμο είναι 427 εκατομμύρια και περίπου το 50% αυτών πάσχουν από υπέρταση. Η υπέρταση (GB) αντιπροσωπεύει το 90-92% όλων των περιπτώσεων υπέρτασης.

Αιτιολογία και παθογένεση. Η κύρια αιτία της υπέρτασης δεν έχει τεκμηριωθεί. Η AH μπορεί να αναπτυχθεί λόγω της αλληλεπίδρασης πολλών παραγόντων: υπερβολική πρόσληψη αλατιού, κατάχρηση αλκοόλ, άγχος, σωματική αδράνεια, μειωμένο λίπος και μεταβολισμός υδατανθράκων (παχυσαρκία, σακχαρώδης διαβήτης), δυσμενή κληρονομικότητα. Οι γενετικά καθορισμένοι παράγοντες και καταστάσεις προκαλούνται από μεταλλάξεις διαφόρων γονιδίων. Μεταλλάξεις του αγγειοτενσινογόνου γονιδίου, Β-υπομονάδες ευαίσθητων σε αμυλοειδές κανάλια νατρίου του νεφρικού επιθηλίου, μεταλλάξεις που οδηγούν σε έκτοπη κατάθλιψη του ενζύμου συνθάσης αλδοστερόνης και προκαλούν κληρονομικό υπεραλδοστερονισμό του 1ου τύπου ή αλδοστερονισμό, διορθωμένη γένεση γλυκοκορτικοειδών και ρινική νόσο είναι οι πιο συχνές. λίθιο και νάτριο-υδρογόνο κατά της μεταφοράς, σύστημα ενδοθηλίνης, καλλικρεΐνη-κινίνη, ντοπαμίνη και άλλα συστήματα μονοαμίνης.

Ταξινόμηση.

Βασική (πρωτογενής) υπέρταση - αυξημένη αρτηριακή πίεση λόγω διαταραχής των συστημάτων που ρυθμίζουν το φυσιολογικό επίπεδο της αρτηριακής πίεσης, ελλείψει πρωταρχικού λόγου για την αύξηση της.
Δευτερογενής υπέρταση (συμπτωματική) - αυξημένη αρτηριακή πίεση λόγω της παρουσίας αιτιολογικής νόσου (νεφρική, που σχετίζεται με τη χρήση από του στόματος αντισυλληπτικών. Πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός, σύνδρομο Itsenko-Cushing; φαιοχρωμοκύτωμα κ.λπ.).

Κατά στάδια (ΠΟΥ, 1993).
Στάδιο 1. Η απουσία αντικειμενικών ενδείξεων βλάβης στα όργανα-στόχους.
Στάδιο 2. Η παρουσία τουλάχιστον ενός από τα σημάδια βλάβης στα όργανα-στόχους: LVH; μικρολευκωματινουρία, πρωτεϊνουρία και / ή κρεατινιναιμία (105,6-176 μmol / L). υπερηχογράφημα ή ακτινολογικά σημάδια αθηροσκληρωτικής πλάκας στην αορτή, στεφανιαίες αρτηρίες. γενικευμένη ή εστιακή στένωση των αρτηριών του αμφιβληστροειδούς.
Στάδιο 3. Η παρουσία κλινικών εκδηλώσεων βλάβης στα όργανα-στόχους:
- εγκέφαλος: ισχαιμικό, αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο, παροδική ισχαιμική προσβολή, υπερτασική εγκεφαλοπάθεια.
- καρδιά: στηθάγχη, έμφραγμα του μυοκαρδίου, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια
- νεφρός: κρεατινιναιμία> 176 μmol / L, νεφρική ανεπάρκεια
- περιφερικά αγγεία: στρωματοποιημένο ανεύρυσμα αορτής, κλινικά εμφανής βλάβη στις περιφερικές αρτηρίες (διαλείπουσα χωλότητα).
- αμφιβληστροειδής: αιμορραγίες ή εξιδρώματα, πρήξιμο της θηλής του οπτικού νεύρου.
Το ποσοστό εξέλιξης της υπέρτασης μπορεί να είναι αργά προοδευτικό, γρήγορα προοδευτικό και κακοήθη.

Η κακοήθης υπέρταση χαρακτηρίζεται από σημαντική αύξηση της αρτηριακής πίεσης (πάνω από 180/110 mm Hg) στο πλαίσιο της ταχείας αρνητικής δυναμικής της κλινικής κατάστασης και της παρουσίας ενός από τα ακόλουθα συμπτώματα: οίδημα του οπτικού νεύρου. αιμορραγίες ή εξιδρώματα στο βυθό · παραβίαση του κεντρικού νευρικού συστήματος, μειωμένη νοημοσύνη ταχέως προοδευτική επιδείνωση της λειτουργίας των νεφρών. Μπορεί να είναι συνέπεια ουσιαστικής ή δευτερογενούς υπέρτασης..

Σύμφωνα με την ταξινόμηση WHO / SIDS (1999) και DAG 1, υπάρχουν 4 βαθμοί κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακών επιπλοκών τα επόμενα 10 χρόνια: χαμηλός - λιγότερο από 15%. μέσος όρος - 15-20% υψηλή - πάνω από 20%. πολύ υψηλό - περισσότερο από 30%.

Βαθμός κινδύνουΔιαγνωστικό κριτήριο
Χαμηλός κίνδυνος (Κίνδυνος 1)AH του βαθμού 1 δεν υπάρχουν παράγοντες κινδύνου, βλάβη στα όργανα-στόχους, καρδιαγγειακά και συναφείς ασθένειες
Μεσαίου κινδύνου (Κίνδυνος 2)AH βαθμού 2-3 δεν υπάρχουν παράγοντες κινδύνου, βλάβη στα όργανα-στόχους, καρδιαγγειακές και συναφείς ασθένειες AH βαθμού 1-3 υπάρχει ένας παράγοντας κινδύνου ή περισσότερος, δεν υπάρχει ζημιά στα όργανα-στόχους, καρδιαγγειακά και συναφείς ασθένειες
Υψηλός κίνδυνος (Κίνδυνος 3)AH του βαθμού 1-3 υπάρχουν βλάβες των οργάνων στόχων ± σακχαρώδης διαβήτης ± άλλοι παράγοντες κινδύνου, δεν υπάρχουν σχετικές ασθένειες
Πολύ υψηλός κίνδυνος (Κίνδυνος 4)AH βαθμού 1-3, σακχαρώδης διαβήτης με νεφροπάθεια ± άλλους παράγοντες κινδύνου, υπάρχουν σχετικές ασθένειες ή / και καταστάσεις

Επιπλοκές της υπέρτασης και δευτερογενείς αλλαγές στα όργανα-στόχους: υπερτροφία της αριστερής κοιλίας, στεφανιαία νόσος (στηθάγχη, έμφραγμα του μυοκαρδίου), καρδιακή ανεπάρκεια, ισχαιμικά και αιμορραγικά εγκεφαλικά επεισόδια, πρωτεϊνουρία ως αποτέλεσμα βλάβης της σπειραματικής συσκευής των νεφρών, νεφρική ανεπάρκεια, κυκλοφοριακή εγκεφαλοπάθεια (που οδηγεί σε φόντο χρόνια ανεπάρκεια παροχής αίματος στον εγκέφαλο), αμφιβληστροειδοπάθεια, ανεύρυσμα αορτής και διάρρηξη, διακοπή της αθηροσκλήρωσης των κάτω άκρων, εξωκρανιακή στένωση των καρωτιδικών αρτηριών.
Μία από τις επιπλοκές της αρτηριακής υπέρτασης που είναι σημαντική για την εκτίμηση των περιορισμών της ζωτικής δραστηριότητας των ασθενών είναι η υπερτασική κρίση (HA) - μια οξεία σημαντική αύξηση της αρτηριακής πίεσης, που συνοδεύεται από εγκεφαλική (εγκεφαλοπάθεια), καρδιακή (αριστερή κοιλιακή ανεπάρκεια, στηθάγχη, αρρυθμία), νεφρική (πρωτεϊνουρία, αιματουρία, αζωμία).
Τύπος I GC (επινεφριδιακή, υπερκινητική, νευρο-φυτική μορφή): που χαρακτηρίζεται από την ξαφνική εμφάνιση κεφαλαλγίας, ζάλης, διέγερσης, «ματιών» ή «ομίχλης» μπροστά από τα μάτια, εφίδρωση, ψύξη των άκρων, ξηροστομία, αίσθημα παλμών, ταχεία ούρηση. Οι καρδιακοί ήχοι είναι δυνατοί, με έμφαση τον τόνο II στην αορτή. Παρατηρείται μια κυρίαρχη αύξηση της συστολικής αρτηριακής πίεσης με μεγάλο εύρος παλμών. Διάρκεια ΗΑ από αρκετά λεπτά έως 2-3 ώρες. Σπάνια αναπτύσσονται επιπλοκές.
HA τύπου II (νοραδρεναλίνη, υποκινητική, οιδηματώδης μορφή): αναπτύσσεται σταδιακά, προχωρά για μεγάλο χρονικό διάστημα (από 3-4 ώρες έως 4-5 ημέρες). Αύξηση τόσο η συστολική όσο και η διαστολική αρτηριακή πίεση. Τα συμπτώματα που οφείλονται στην εγκεφαλοπάθεια κυριαρχούν: πονοκέφαλος, βαρύτητα στο κεφάλι, υπνηλία, λήθαργος, ζάλη, εμβοές, ναυτία, έμετος, αποπροσανατολισμός. Μπορεί να υπάρχει δύσπνοια, κρίσεις άσθματος, συμπιεστικός πόνος στην καρδιά. Διογκωμένο πρόσωπο, πρησμένες φλέβες. Ανιχνεύονται παροδική παραισθησία, ημιπάρεση. Η διούρηση είναι μειωμένη.
ΚΥΡΙΑ. Ο Kushakovsky εκχωρεί μια σπασμωδική μορφή ΗΑ (υπερτασική εγκεφαλοπάθεια): εμφανίζεται με σοβαρό εκρηκτικό πονοκέφαλο, έμετο που δεν φέρει ανακούφιση, με απώλεια συνείδησης, οπτική διαταραχή, τονωτικούς και κλονικούς σπασμούς.
"Ricochet GC": μετά τη λήψη του διουρητικού, εμφανίζεται μαζική διούρηση, μείωση του όγκου του κυκλοφορούντος πλάσματος, απότομη μείωση της αρτηριακής πίεσης, η οποία οδηγεί στην ενεργοποίηση της ρενίνης-αγγειοτασίνης-Ι-αλδοστόνης και του συμπαθητικού νευρικού συστήματος. Ως αποτέλεσμα, μετά από 10-12 ώρες, η αρτηριακή πίεση αυξάνεται και πάλι και το νάτριο και το νερό καθυστερούν. Οι κρίσεις Ricochet είναι συχνά βαρύτερες από τις πρωτογενείς.

Το GK χωρίζεται:
Κατά συχνότητα:
α) σπάνια - 1-2 φορές το χρόνο.
β) μέση συχνότητα - 3-5 φορές το χρόνο.
γ) συχνές - περισσότερες από 5 φορές το χρόνο.
Κατά σοβαρότητα:
α) πνεύμονες - διαρκούν 1-2 ώρες, σταματήστε γρήγορα.
β) μέτρια σοβαρότητα - διαρκεί 3-4 ώρες, τα εγκεφαλικά συμπτώματα ή εκδηλώσεις της αριστερής κοιλιακής ανεπάρκειας είναι χαρακτηριστικά.
γ) σοβαρή - μπορεί να διαρκέσει μια ημέρα ή περισσότερο, χαρακτηρίζονται από σοβαρές διαταραχές των λειτουργιών του εγκεφάλου, της καρδιάς και της όρασης.

Ενδείξεις για τον αποκλεισμό της συμπτωματικής υπέρτασης: η εμφάνιση υπέρτασης σε ηλικία κάτω των 40 ετών. η παρουσία μιας πρόσφατα ανιχνευόμενης συνεχώς υψηλής υπέρτασης ανεξαρτήτως ηλικίας. ένδειξη ιστορικού νεφρικής νόσου, νεφροπάθειας εγκύων γυναικών. συγγενής νεφρική νόσος σε συγγενείς.

Απαραίτητο ποσό έρευνας:
α) ανεξάρτητα από τη φύση της υπέρτασης: γενική ανάλυση ούρων, δοκιμή Nechiporenko, δοκιμή Zimnitsky. καλλιέργεια ούρων στη χλωρίδα με τον προσδιορισμό του τίτλου της βακτηριουρίας. ΗΚΓ; εξέταση fundus; ηχοκαρδιογραφία; ταυτοποίηση ταυτόχρονων ασθενειών (καρδιαγγειακά, διαβήτης κ.λπ.). Παρουσία ενδείξεων: καθημερινή παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης, της χοληστερόλης, των τριγλυκεριδίων του αίματος κ.λπ..
β) για τον αποκλεισμό της συμπτωματικής υπέρτασης: βιοχημική εξέταση αίματος (κρεατινίνη, ολική πρωτεΐνη, ηλεκτρολύτες, σάκχαρα) · εξέταση υπερήχων και ραδιοϊσότοπο των νεφρών, ουρογραφία απέκκρισης. μια δοκιμή με υποθειαζίδη ή βεροσπειρόνη (με ύποπτο σύνδρομο Conn) το περιεχόμενο των κατεχολαμινών, της αλδοστερόνης, της κορτιζόλης, του ACTH στο αίμα · 17-ACS στα ούρα. κοιλιακή αορτογραφία (με υποψία στένωσης νεφρικής αρτηρίας) υπολογιστική τομογραφία της τουρκικής σέλας (εάν υπάρχει υποψία όγκου υπόφυσης).

Πρόβλεψη. Εξαιρετικά δυσμενής πρόγνωση για κακοήθη μορφή υπέρτασης. κακή πρόγνωση για συχνή υπέρταση τύπου II, σταθερή υψηλή αρτηριακή πίεση και ανθεκτική θεραπεία. Η πρόγνωση είναι ευνοϊκή με μια σταθερή πορεία της νόσου, την απουσία κρίσεων, με χαμηλό κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών επιπλοκών.

Αρχές θεραπείας.
Σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις για αντιυπερτασική θεραπεία, απαιτείται μεμονωμένη επιλογή φαρμάκων λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες κινδύνου.
Καθορίζονται συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής (μείωση του υπερβολικού βάρους, περιορισμός της πρόσληψης αλατιού κ.λπ.). Τα αντιυπερτασικά φάρμακα συνταγογραφούνται για ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια ή σακχαρώδη διαβήτη με αρτηριακή πίεση 130-139 / 85-89 mm RT. Τέχνη. Προτιμάται η χρήση φαρμάκων πρώτης γραμμής: αναστολείς ACE (καπτοπρίλη, ednite, renitec, prestarium), P-αποκλειστές (obzidan, atenolol, metoprolol), ανταγωνιστές ασβεστίου (νιφεδιπίνη, αμλοδιπίνη, διλτιαζέμη), άλφα-αποκλειστές (πραζοσίνη, δοξάση) διουρητικά (υποθειαζίδη), αποκλειστές υποδοχέων ΑΤΙ (λοσαρτάνη, επροσαρτάνη, βαλσαρτάνη). Ανάλογα με τις ταυτόχρονες ασθένειες ή σύνδρομα, ο συνδυασμός φαρμάκων μπορεί να είναι διαφορετικός: για καρδιακή ανεπάρκεια - διουρητικό + αναστολέας ΜΕΑ ή αναστολέας ΜΕΑ + αμλοδιπίνη. σε σακχαρώδη διαβήτη: αναστολέας ΜΕΑ + ανταγωνιστής ασβεστίου ή αναστολέας ΜΕΑ + διουρητικό (ινδαπαμίδη) ή άλφα-αποκλειστής + β-αποκλειστής κ.λπ..

Κριτήρια CUT:
εξέταση για να διευκρινιστεί η διάγνωση - έως 5 ημέρες.
σταθερά υψηλή αρτηριακή πίεση και ανάγκη επιλογής θεραπείας - έως και 10 ημέρες.
Υπερτασική κρίση (απλή): νόσος του σταδίου 1 - έως 7 ημέρες.
- στάδιο της νόσου - κρίση τύπου 1 - 7-10 ημέρες., κρίση τύπου II - 18-24 ημέρες.
- στάδιο της νόσου - κρίση τύπου II - έως και 30 ημέρες. κι αλλα.

Αντενδείκνυται τύποι και συνθήκες εργασίας: εργασία με σημαντικό σωματικό και νευροψυχικό στρες. σε καυτά καταστήματα με σημαντικό βιομηχανικό θόρυβο και κραδασμούς. σε επαφή με αγγειακά και ανοξημικά δηλητήρια · σε νυχτερινές βάρδιες. Στο στάδιο ΙΙ της υπέρτασης: με επικράτηση βλάβης στα αγγεία της καρδιάς - μέτρια σωματική εργασία. με επικράτηση βλάβης στα αγγεία του εγκεφάλου - ψυχική εργασία με μέτριο νευροψυχικό στρες.

Ενδείξεις παραπομπής στο Γραφείο ITU:
ταχέως προοδευτική (κακοήθης) παραλλαγή υπέρτασης. οξείες επιπλοκές της υπέρτασης (εγκεφαλικό επεισόδιο, έμφραγμα του μυοκαρδίου κ.λπ.) επίμονη αποσυμπίεση της λειτουργίας των οργάνων-στόχων (CHF από 2Α και άνω, CRF από 2Α και άνω, κ.λπ.).

Απαραίτητη ελάχιστη έρευνα όταν αποστέλλεται στο Γραφείο ITU:
κλινική εξέταση αίματος βιοχημική εξέταση αίματος (σάκχαρο, κρεατινίνη, χοληστερόλη) γενική ανάλυση ούρων Δοκιμή Zimnitsky, δοκιμή Nechiporenko. ΗΚΓ; συμβουλευτική οπτομέτρων Ηχοκαρδιογραφία; πρόσθετες μελέτες σύμφωνα με τις ενδείξεις.

Κριτήρια Αναπηρίας.

Κατά την αξιολόγηση της διάρκειας ζωής των ασθενών με υπέρταση, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η παραλλαγή της υπέρτασης, το στάδιο, η παρουσία και η σοβαρότητα της βλάβης των οργάνων-στόχων, η σοβαρότητα και η αντιστρεψιμότητα των επιπλοκών, η συχνότητα και η σοβαρότητα των υπερτασικών κρίσεων, η αποτελεσματικότητα της θεραπείας και οι ταυτόχρονες ασθένειες.

Η ομάδα αναπηρίας III δημιουργείται σε περιπτώσεις υπέρτασης σταδίου ΙΙΙ, υπέρτασης 1, 2, 3 βαθμών, που χαρακτηρίζεται από βαθμό σοβαρότητας II (μέτρια) επίμονων δυσλειτουργιών των καρδιαγγειακών, νευρικών, ουροποιητικών και άλλων συστημάτων (CHF ІІА Art., CKD 3 tbsp. Και και τα λοιπά.).

Η ομάδα αναπηρίας II δημιουργείται για υπέρταση σταδίου III, υπέρταση 1, 2, 3 βαθμούς, που χαρακτηρίζεται από βαθμό σοβαρότητας των επίμονων δυσλειτουργιών των καρδιαγγειακών, νευρικών, ουροποιητικών και άλλων συστημάτων III (εκφρασμένη σε CHF-B Art., CKD 4 tbsp). και τα λοιπά.).

Η ομάδα αναπηρίας Ι έχει συσταθεί για υπέρταση σταδίου III, υπέρταση 1, 2, 3 βαθμούς, που χαρακτηρίζεται από ανθεκτικότητα στη θεραπεία, ІV (σημαντικά εκφρασμένη) βαθμός σοβαρότητας των επίμονων δυσλειτουργιών των καρδιαγγειακών, νευρικών, ουροποιητικών και άλλων συστημάτων (CHF III tbsp., CKD 5 κουταλιές της σούπας κ.λπ.).

Πρόληψη και αποκατάσταση: καταπολέμηση παραγόντων κινδύνου για υπέρταση (υγιεινός τρόπος ζωής, εγκατάλειψη κακών συνηθειών). κατάλληλη θεραπεία και παρακολούθηση · πρόληψη του κινδύνου καρδιαγγειακών επιπλοκών? ορθολογική απασχόληση, ειδικά για τους νέους (επαγγελματική επιλογή, επαγγελματική καθοδήγηση, παραπομπή στην κατάρτιση και επανεκπαίδευση) · κατάρτιση των ΔΔΙ και παρακολούθηση της εφαρμογής του.

Ένας ασθενής μπορεί να λάβει επίσημη γνώμη σχετικά με την παρουσία (ή απουσία) μιας βάσης για την αναγνώριση αναπηρίας μόνο με τα αποτελέσματα της εξέτασής του στο γραφείο ITU της σχετικής περιοχής.
Η διαδικασία επεξεργασίας εγγράφων για την ITU (συμπεριλαμβανομένου του αλγορίθμου ενεργειών σε περίπτωση άρνησης του θεράποντος ιατρού να παραπέμψει τον ασθενή στην ITU) περιγράφεται με αρκετή λεπτομέρεια σε αυτήν την ενότητα του φόρουμ:
Αναπηρία σε απλή γλώσσα

Υπέρταση 1, 2, 3 και 4 μοιρών

Ένας άντρας είναι ζωντανός, ενώ η καρδιά του χτυπά. Η καρδιακή «αντλία» παρέχει κυκλοφορία αίματος στα αγγεία. Από την άποψη αυτή, υπάρχει αρτηριακή πίεση. Σε συντομογραφία - HELL. Τυχόν αποκλίσεις από την κανονική αρτηριακή πίεση είναι θανατηφόρες..

Οι κίνδυνοι ανάπτυξης υπέρτασης

Ο κίνδυνος εμφάνισης υπέρτασης ή αρτηριακής υπέρτασης - υψηλή αρτηριακή πίεση - συνίσταται σε διάφορους παράγοντες. Κατά συνέπεια, όσο περισσότερα από αυτά, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα ένα άτομο να γίνει υπερτασικό.

Παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη υπέρτασης:

κληρονομική προδιάθεση. Ο κίνδυνος να αρρωστήσετε είναι υψηλότερος μεταξύ εκείνων που έχουν υπέρταση μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού: πατέρας, μητέρα, παππούδες και γιαγιάδες, αδέλφια. Όσο πιο στενοί συγγενείς πάσχουν από υψηλή αρτηριακή πίεση, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος.

ηλικία άνω των 35 ετών

στρες (υπέρταση στρες) και ψυχικό στρες. Η ορμόνη του στρες - αδρεναλίνη - επιταχύνει τον καρδιακό παλμό. Συστέλλει άμεσα τα αιμοφόρα αγγεία.

λήψη ορισμένων φαρμάκων, για παράδειγμα, από του στόματος αντισυλληπτικά και διάφορα συμπληρώματα διατροφής - συμπληρώματα διατροφής (ιατρογενής υπέρταση).

κακές συνήθειες: κάπνισμα ή κατάχρηση αλκοόλ. Τα συστατικά του καπνού προκαλούν σπασμούς των αιμοφόρων αγγείων - ακούσιες συσπάσεις των τοιχωμάτων τους. Αυτό περιορίζει τον αυλό της κυκλοφορίας του αίματος.

αθηροσκλήρωση - απόφραξη των αιμοφόρων αγγείων από πλάκες. Η ολική χοληστερόλη δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6,5 mmol / l αίματος.

νεφρική ανεπάρκεια (νεφρογενής υπέρταση)

ενδοκρινοπάθεια των επινεφριδίων, του θυρεοειδούς αδένα ή της υπόφυσης.

περίσσεια αλατιού στα τρόφιμα. Το αλάτι προκαλεί σπασμό αρτηριών και διατηρεί υγρό στο σώμα.

ακινησία. Η υποδυναμία συνοδεύεται από επιβραδυνόμενο μεταβολισμό - μεταβολισμό - και σταδιακά αποδυναμώνει το σώμα στο σύνολό του.

υπέρβαρος. Κάθε επιπλέον κιλό αυξάνει την αρτηριακή πίεση κατά 2 χιλιοστά υδραργύρου - mm Hg.

μια απότομη αλλαγή του καιρού?

χρόνια έλλειψη ύπνου και άλλοι «προκλητικοί».

Οι περισσότεροι παράγοντες κινδύνου για υπέρταση σχετίζονται στενά. Έτσι, στις βαριές καπνιστές στις περισσότερες περιπτώσεις εμφανίζονται αθηροσκληρωτικές πλάκες, και οι σωματικά παθητικοί και υποσιτισμένοι άνθρωποι κερδίζουν γρήγορα βάρος. Τέτοιοι συνδυασμοί παραγόντων αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο παθολογικών ανωμαλιών στην καρδιά.

Ανάλογα με τον συνδυασμό και τον βαθμό εκδήλωσης των παραπάνω παραγόντων, καθώς και την πιθανότητα καρδιαγγειακών επιπλοκών την επόμενη δεκαετία, υπάρχουν 4 τύποι κινδύνου εμφάνισης υπέρτασης:

χαμηλό (κίνδυνος κάτω του 15%)

μέσο (από 15 έως 20%)

υψηλή (πάνω από 20%)

πολύ υψηλό (πάνω από 30%).

Οι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση αρτηριακής υπέρτασης χωρίζονται επίσης σε 2 ποικιλίες για τη δυνατότητα εξάλειψής τους: διορθώσιμο (διορθώσιμο) και όχι. Για παράδειγμα, ένα άτομο μπορεί να σταματήσει το κάπνισμα, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει το γενεαλογικό του. Το ποσό του κινδύνου συνοψίζεται από έναν αριθμό δεικτών. Ένας ασθενής με υπέρταση βαθμού 1 που αρχίζει να κάνει κατάχρηση αλκοόλ θα αυξήσει σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών.

Η υπέρταση είναι αρκετά θεραπεύσιμη. Πολλά εξαρτώνται από την έγκαιρη διάγνωση της νόσου, την επιμονή του ασθενούς, την προθυμία του να αλλάξει ριζικά τον τρόπο ζωής του.

Υπέρταση 1 βαθμού

Η αρτηριακή υπέρταση μπορεί να είναι πρωτογενής, δηλ. να αναπτυχθούν ανεξάρτητα και δευτερεύοντα - να είναι μια επιπλοκή μιας άλλης ασθένειας. Στην τελευταία περίπτωση, η θεραπεία πραγματοποιείται διεξοδικά, επειδή είναι απαραίτητη όχι μόνο για την ομαλοποίηση της πίεσης, αλλά και για τη θεραπεία της ταυτόχρονης ασθένειας-αιτίας.

Το φυσιολογικό θεωρείται δείκτης της αρτηριακής πίεσης 120 έως 80 mm Hg. Αυτή η «ιδανική» αξία, όπως λένε, για τους αστροναύτες. 120 - αυτός είναι ο λεγόμενος άνω δείκτης της αρτηριακής πίεσης ή της συστολικής πίεσης (με τη μέγιστη συστολή των τοιχωμάτων του καρδιακού μυός). Και το 80 είναι ο χαμηλότερος δείκτης ή η λεγόμενη διαστολική πίεση (με τη μέγιστη χαλάρωση). Συνεπώς, η υπέρταση χωρίζεται σε συστολική, διαστολική και μικτή (συστολοδιαστολική), ανάλογα με το αν οι ανώτεροι ή κατώτεροι δείκτες υπερβαίνουν την τιμή κατωφλίου.

Με τη στένωση του αυλού της ροής του αίματος, η καρδιά καταβάλλει περισσότερη προσπάθεια για να ωθήσει το αίμα στα αγγεία, φθείρεται γρηγορότερα και αρχίζει να λειτουργεί κατά διαστήματα. Η αύξηση του καρδιακού ρυθμού - καρδιακός ρυθμός - επηρεάζει αρνητικά την εργασία ολόκληρου του οργανισμού. Ο αέρας και τα θρεπτικά συστατικά στο αίμα δεν έχουν χρόνο να εισέλθουν στα κύτταρα.

Όπως κάθε ασθένεια, η υπέρταση εξελίσσεται εάν δεν αντιμετωπιστεί. Προϋπερτασική κατάσταση - η προ-υπέρταση προηγείται της εμφάνισης των πρώτων υπερτασικών συμπτωμάτων.

Η σοβαρότητα της νόσου εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης της νόσου:

«Μαλακό» ή ελαφρύ.

μέτρια ή οριακή?

πολύ σοβαρή ή απομονωμένη συστολική.

Διαφορετικά, η αρτηριακή υπέρταση βαθμού 1 ονομάζεται ήπια μορφή αυτής της νόσου. Η άνω αρτηριακή πίεση κυμαίνεται από 140 έως 159, και η χαμηλότερη είναι 90 - 99 mm Hg. Διαταραχές στην εργασία της καρδιάς εμφανίζονται σπασμωδικά. Οι επιθέσεις κατά κανόνα περνούν χωρίς συνέπειες. Αυτή είναι μια προκλινική μορφή υπέρτασης. Οι περίοδοι παροξύνσεων εναλλάσσονται με την πλήρη εξαφάνιση των συμπτωμάτων της νόσου. Κατά τη διάρκεια της ύφεσης, η πίεση του ασθενούς είναι φυσιολογική.

Η διάγνωση της υπέρτασης είναι απλή - είναι μια μέτρηση της αρτηριακής πίεσης χρησιμοποιώντας ένα τονόμετρο. Για ακριβή διάγνωση, η διαδικασία πραγματοποιείται τρεις φορές την ημέρα σε ένα ήρεμο περιβάλλον και σε χαλαρή κατάσταση..

Ακόμη και άτομα με χαμηλό κίνδυνο εμφάνισης υπέρτασης πρέπει να ελέγχουν τακτικά την αρτηριακή τους πίεση. Ένας δυνητικά επικίνδυνος παράγοντας είναι αρκετός για να παρακολουθεί στενά το έργο της καρδιάς σας. Εκείνοι που έχουν προδιάθεση για καρδιακές παθήσεις σε μεγάλο βαθμό, συνιστάται να αγοράσετε έναν καρδιοφύλακα - μια συσκευή για καταγραφή ΗΚΓ - ηλεκτροκαρδιογραφήματα - στο σπίτι. Οποιαδήποτε ασθένεια είναι ευκολότερο να αντιμετωπιστεί σε πρώιμο στάδιο..

Συμπτώματα υπέρτασης 1 βαθμού

Τα συμπτώματα της υπέρτασης του 1ου βαθμού περιλαμβάνουν:

πονοκέφαλος εξελίσσεται με άσκηση?

πόνους ή ραφές στην αριστερή πλευρά του θώρακα, που εκτείνονται μέχρι την ωμοπλάτη και τον βραχίονα.

μαύρες κουκίδες μπροστά στα μάτια.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι με μια ήπια μορφή υπέρτασης, όλα αυτά τα συμπτώματα εμφανίζονται περιστασιακά. Εάν, μετά από έντονη σωματική άσκηση, ο παλμός επιταχύνει ή είναι δύσκολο να αποκοιμηθείτε λόγω θορυβώδους γειτόνων, μην πανικοβληθείτε και θεωρήστε τον εαυτό σας υπερτασικό.

Κατά τη διάρκεια περιόδων βελτίωσης, ο ασθενής αισθάνεται υπέροχα. Η ήπια υπέρταση έχει όλα τα συμπτώματα που χαρακτηρίζουν την καρδιακή ανεπάρκεια. Οι πιο σοβαροί βαθμοί της νόσου διαφέρουν μόνο στη σταθερότητα της εκδήλωσης συμπτωμάτων και στην εμφάνιση επιπλοκών.

Επιπλοκές της υπέρτασης βαθμού 1

Οι επιπλοκές περιλαμβάνουν:

νεφρική σκλήρυνση - νεφροσκλήρωση;

υπερτροφία του καρδιακού μυός (αριστερή κοιλία).

Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι η ήπια υπέρταση μπορεί να θεραπευτεί χωρίς συνέπειες. Αλλά ο κίνδυνος επιπλοκών στο βαθμό 1 είναι μέσος όρος, δηλαδή περίπου 15%. Η υψηλή πίεση στα αγγεία λόγω της στένωσης του αυλού τους οδηγεί σε ανεπαρκή παροχή αίματος στους ιστούς. Η έλλειψη οξυγόνου και θρεπτικών ουσιών οδηγεί σε νέκρωση μεμονωμένων κυττάρων και ολόκληρων οργάνων. Η νέκρωση ξεκινά με τοπικές, εστιακές βλάβες. Με την πάροδο του χρόνου, εάν δεν αντιμετωπιστεί, ένα ισχαιμικό εγκεφαλικό είναι αναπόφευκτο.

Οι κυκλοφοριακές διαταραχές οδηγούν αναπόφευκτα σε μεταβολικές διαταραχές. Αυτό είναι επιζήμιο για την αναπνοή και τη διατροφή κυττάρων οποιουδήποτε τύπου. Οι παθολογικές αλλαγές είναι αναπόφευκτες, για παράδειγμα, σκλήρυνση - αντικατάσταση με συνδετικό ιστό. Με τη νεφροσκλήρωση, τα τοιχώματα των νεφρών συμπιέζονται παθολογικά, το όργανο «ρυτίδες». Από την άποψη αυτή, η λειτουργία απέκκρισης επηρεάζεται και η ουρία εισέρχεται στην κυκλοφορία του αίματος.

Εάν τα αιμοφόρα αγγεία είναι περιορισμένα, η καρδιά είναι υπερβολική προπόνηση για να ωθήσει το αίμα μέσω αυτών. Αυτό οδηγεί σε παθολογική αύξηση του καρδιακού μυός. Αυτή η υπερτροφία ονομάζεται αληθινή ή λειτουργική. Ο όγκος και η μάζα της αριστερής κοιλίας αυξάνονται λόγω της πάχυνσης των τοιχωμάτων της. Αυτή η παθολογία ονομάζεται επίσης καρδιομυοπάθεια. Η καρδιά προσαρμόζει τη δομή της στις ανάγκες του σώματος. Ο πρόσθετος μυϊκός ιστός του επιτρέπει να συστέλλεται περισσότερο. Φαίνεται ότι αυτό θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο; Μια "πρησμένη" καρδιά μπορεί να συμπιέσει τα γειτονικά αγγεία και οι ανώμαλες μυϊκές αναπτύξεις κλείνουν την έξοδο από την αριστερή κοιλία. Η υπερτροφία της καρδιάς οδηγεί μερικές φορές σε αιφνίδιο θάνατο.

Οι επιπλοκές της υπέρτασης βαθμού 1 είναι εξαιρετικά σπάνιες. Για να αποφευχθούν, αρκεί να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εμφάνισης υπέρτασης, δηλ. εξαλείφει τις εγκαταστάσεις του, τα αίτια.

Θεραπεία της υπέρτασης βαθμού 1

Πρώτον, ο γιατρός θα συμβουλεύει τον ασθενή να αλλάξει τον τρόπο ζωής του. Συνιστάται στον ασθενή καλό ύπνο, αποφυγή στρες, στοχευμένες ασκήσεις χαλάρωσης, ειδική διατροφή, άσκηση κ.λπ. Εάν αυτά τα μέτρα δεν είναι αρκετά, χρησιμοποιείται φαρμακευτική θεραπεία..

Τα ακόλουθα φάρμακα συνταγογραφούνται από καρδιολόγο:

ηρεμιστικά (ηρεμιστικά) και άλλα αντιυπερτασικά φάρμακα.

Τα φάρμακα επιλέγονται αυστηρά μεμονωμένα, διότι πολλοί υπερτασικοί ασθενείς έχουν συννοσηρότητα. Η ηλικία του ασθενούς και τα φάρμακα που χρησιμοποιεί επηρεάζουν την επιλογή των φαρμάκων..

Εάν είναι δυνατόν να σταματήσει η ασθένεια στο αρχικό στάδιο, να απαλλαγείτε εντελώς από αυτήν, η πρόληψη δεν πρέπει να παραμεληθεί στο μέλλον. Η αρχή του είναι απλή - είναι να αποφεύγονται όλοι οι παράγοντες κινδύνου για υπέρταση. Χάρη σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, ακόμη και οι κληρονομικές παθολογίες μπορούν να αποφευχθούν..

Υπέρταση 2 μοίρες

Αυτό είναι ήπια υπέρταση. Η άνω αρτηριακή πίεση είναι 160 - 179 mm Hg και η χαμηλότερη είναι 100 - 109 mm Hg. Σε αυτό το στάδιο της νόσου, οι περίοδοι αυξημένης πίεσης είναι μεγαλύτερες. Η BP σπάνια επιστρέφει στο φυσιολογικό.

Ανάλογα με το ρυθμό μετάβασης της υπέρτασης από το ένα στάδιο στο άλλο, διακρίνεται η καλοήθης και κακοήθης αρτηριακή υπέρταση. Στη δεύτερη περίπτωση, η ασθένεια εξελίσσεται τόσο γρήγορα που συχνά είναι θανατηφόρα. Η υπέρταση είναι επικίνδυνη διότι η αύξηση της ταχύτητας της ροής του αίματος μέσω των αγγείων οδηγεί σε πάχυνση των τοιχωμάτων τους και σε ομοιόμορφη στένωση του αυλού.

Συμπτώματα υπέρτασης βαθμού 2

Τυπικά σημάδια αρτηριακής υπέρτασης εμφανίζονται ακόμη και με ήπια μορφή της νόσου.

Στο δεύτερο στάδιο, ακολουθούν τα ακόλουθα συμπτώματα:

αίσθηση παλμών στο κεφάλι

υπεραιμία - υπερχείλιση των αιμοφόρων αγγείων, για παράδειγμα, ερυθρότητα του δέρματος.

μικρολευκωματινουρία - η παρουσία πρωτεϊνών λευκωματίνης στα ούρα.

μούδιασμα και ρίγη των δακτύλων

παθολογία fundus;

υπερτασικές κρίσεις - ξαφνικές αυξήσεις της πίεσης (μερικές φορές αμέσως στις 59 μονάδες).

την εμφάνιση ή την επιδείνωση των σημείων βλαβών των οργάνων-στόχων.

Η κόπωση, ο λήθαργος και το πρήξιμο εμφανίζονται επειδή τα νεφρά εμπλέκονται στην παθολογική διαδικασία. Μια υπέρταση μπορεί να συνοδεύεται από εμετό, ούρηση και κόπρανα, δύσπνοια και δάκρυα. Μερικές φορές διαρκεί αρκετές ώρες. Επιπλοκές μιας υπερτασικής κρίσης είναι το έμφραγμα του μυοκαρδίου και το πνευμονικό ή εγκεφαλικό οίδημα..

Μορφές υπερτασικής κρίσης:

νευρο-αγενούς (αυξημένος καρδιακός ρυθμός, υπερβολική διέγερση, τρόμος χεριών, μη κινητικός πανικός, ξηροστομία).

οίδημα (λήθαργος, πρήξιμο των βλεφάρων, ανασταλτική συνείδηση)

Τα συμπτώματα της υπέρτασης βαθμού 2 είναι πιο δύσκολα για τους ασθενείς. Υποφέρει συνεχώς από τις παθολογικές εκδηλώσεις της υψηλής αρτηριακής πίεσης. Η ασθένεια σε αυτό το στάδιο υποχωρεί απρόθυμα και συχνά επιστρέφει.

Επιπλοκές της υπέρτασης βαθμού 2

Οι επιπλοκές της υπέρτασης του 2ου βαθμού περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ασθένειες:

αορτικό ανεύρυσμα - παθολογική προεξοχή του τοιχώματος.

Για να στοχεύσετε όργανα, δηλαδή εσωτερικά όργανα που επηρεάζονται από υπέρταση περιλαμβάνουν:

Αιμορραγίες σε διάφορα όργανα συμβαίνουν επειδή τα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων πυκνώνουν όλο και περισσότερο, χάνουν την ελαστικότητά τους και γίνονται εύθραυστα. Η αυξημένη ροή αίματος καταστρέφει εύκολα τέτοια αγγεία. Η αντίστροφη διαδικασία συμβαίνει με την ανάπτυξη ανευρύσεων. Εδώ, τα τοιχώματα από την αυξημένη κυκλοφορία του αίματος τεντώνονται και αραιώνονται. Είναι τόσο αδύναμοι που εύκολα σκίζονται.

Ένας παθολογικά στενός αυλός αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης αθηροσκλήρωσης - εναπόθεση λίπους στα τοιχώματα - και θρόμβωση - απόφραξη από έναν θρόμβο. Η αιμορραγία των εγκεφαλικών κυττάρων οδηγεί στην πείνα οξυγόνου και στο θάνατό τους. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται εγκεφαλοπάθεια. Η ισχαιμία είναι το λιμό οξυγόνου της καρδιάς. Στηθάγχη - επίμονος στέρνος.

Παθολογικές διεργασίες που συνδέονται με την υποκείμενη ασθένεια αναπτύσσονται σε συνδυασμό με αυτήν. Κατά συνέπεια, εάν δεν ξεκινήσετε την έγκαιρη θεραπεία ή παραβιάζετε ιατρικές απαγορεύσεις, θα υπάρχουν όλο και περισσότερα όργανα-στόχοι και θα είναι σχεδόν αδύνατο να ανακτήσετε την υγεία.

Υπέρταση υπέρταση 2 βαθμούς

Οι υπερτασικοί ασθενείς εγγράφονται στο ιατρείο και εξετάζονται περιοδικά. Εκτός από τις καθημερινές μετρήσεις πίεσης, συνταγογραφούνται τακτικά ένα ΗΚΓ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να απαιτείται υπερηχογράφημα - μια υπερηχογραφική εξέταση της καρδιάς, των ούρων, των εξετάσεων αίματος και άλλων διαγνωστικών διαδικασιών. Οι υπερτασικοί ασθενείς με μέτρια μορφή της νόσου είναι λιγότερο αποτελεσματικοί από τους υγιείς ανθρώπους.

Εάν υπάρχει επίμονη δυσλειτουργία του σώματος λόγω υπέρτασης, τότε ο ασθενής αποστέλλεται στο γραφείο για εξέταση για να καταλήξει σε συμπέρασμα ιατρικής και κοινωνικής εξέτασης. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η υπέρταση εξετάζεται στο σπίτι, στο νοσοκομείο ή ακόμα και σε απουσία. Μερικές φορές καταρτίζεται ένα πρόσθετο πρόγραμμα εξετάσεων. Για άτομα με ειδικές ανάγκες, ειδικοί από το γραφείο ιατρικής και κοινωνικής εμπειρογνωμοσύνης αναπτύσσουν ένα ατομικό πρόγραμμα αποκατάστασης που είναι δεσμευτικό.

Για τη σύσταση ομάδας αναπηρίας, μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων, μαζί με τον βαθμό υπέρτασης, λαμβάνει υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες:

πληροφορίες από το ιατρικό ιστορικό των υπερτασικών κρίσεων ·

συνθήκες εργασίας του ασθενούς.

Η διαδικασία σύστασης ομάδας αναπηρίας είναι απαραίτητη για τη σωστή απασχόληση. Το αν θα είναι εύκολο να βρεθεί ένας εργοδότης που θα είναι πρόθυμος να αναλάβει τη δουλειά ενός «κατώτερου» υπαλλήλου είναι ένα άλλο ζήτημα. Εάν ο αιτών υποβάλει έγγραφα που αποδεικνύουν αναπηρία κατά τη διάρκεια της εργασίας, τότε σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία πρέπει να του παρέχονται οι απαραίτητες συνθήκες εργασίας.

Οι εργοδότες είναι απρόθυμοι να δεχτούν άτομα με αναπηρίες, όπως οι ώρες εργασίας για αυτούς μειώνονται διατηρώντας παράλληλα την πλήρη αμοιβή (για τις ομάδες 1 και 2). Επιπλέον, αναγκάζονται να φύγουν με άδεια ασθενείας πιο συχνά από άλλους υπαλλήλους και η ετήσια άδεια τους αυξάνεται. Από την άποψη αυτή, η πλειονότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες της ομάδας 3 κρύβουν τις ασθένειές τους για να πάρουν μια καλά αμειβόμενη θέση. Η παραβίαση των ιατρικών συνταγών σχετικά με τις συνθήκες εργασίας με την πάροδο του χρόνου οδηγεί σε επιδείνωση της νόσου.

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες της ομάδας 3 λαμβάνουν παροχές σε χρήμα και επιτρέπεται να ασκούν επαγγελματικές δραστηριότητες με ορισμένους περιορισμούς:

αντενδείκνυται ισχυρή δόνηση και θόρυβος.

δεν μπορείτε να εργαστείτε υπερωρίες, σαββατοκύριακα ή νυχτερινές βάρδιες χωρίς τη συγκατάθεση του υπαλλήλου.

Δεν επιτρέπεται μόνιμο σωματικό ή ψυχο-συναισθηματικό στρες.

την απαγόρευση της εργασίας σε μεγάλο υψόμετρο, σε καυτά καταστήματα, σε επικίνδυνα μηχανήματα ·

μείωση της διάρκειας εργασίας που σχετίζεται με υψηλή συγκέντρωση προσοχής ·

επτά ώρες την ημέρα εργασίας.

Μια ειδική περίπτωση είναι η κακοήθης αρτηριακή υπέρταση του 2ου βαθμού. Η ανάπτυξή του είναι τόσο γρήγορη και η κατάσταση του ασθενούς είναι δύσκολη, που η επιτροπή του αναθέτει μια αναπηρία 2 ομάδων. Αυτή είναι ήδη μια ομάδα που δεν εργάζεται. Σε 2 και 3 βαθμούς αναπηρίας, πραγματοποιείται ετησίως ιατρική και κοινωνική εξέταση. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες των ακόλουθων κατηγοριών εξαιρούνται από την επανεξέταση:

άνδρες άνω των 60 ετών

γυναίκες άνω των 55 ετών

άτομα με μη αναστρέψιμα ανατομικά ελαττώματα.

Η ανάθεση μιας ομάδας αναπηρίας προκαλείται από την ανάγκη για κοινωνική προστασία της υπέρτασης. Η ικανότητά του να εργάζεται είναι περιορισμένη.

Θεραπεία υπέρτασης βαθμού 2

Σε αυτό το στάδιο της νόσου, τα φάρμακα δεν μπορούν πλέον να διαγραφούν. Τα δισκία λαμβάνονται τακτικά, εάν είναι δυνατόν την ίδια ώρα της ημέρας. Ο ασθενής δεν πρέπει να πιστεύει ότι για να απαλλαγούμε από την ασθένεια θα αρκεί μόνο να παίρνουμε φάρμακα. Εάν το κάνει αυτό, ενώ παρασύρεται, για παράδειγμα, από λιπαρές τροφές και αλκοόλ, τότε το θετικό αποτέλεσμα της θεραπείας θα εξαφανιστεί γρήγορα. Η ασθένεια θα περάσει στο επόμενο στάδιο, στο οποίο οποιαδήποτε θεραπεία είναι ήδη αναποτελεσματική.

Υπέρταση 3 μοίρες

Γιατί ανησυχούν οι γιατροί για την απόκλιση της αρτηριακής πίεσης από τον κανόνα ακόμη και από έναν; Το γεγονός είναι ότι με την αύξηση της πίεσης κατά αρκετές μονάδες, ο κίνδυνος εμφάνισης καρδιαγγειακών επιπλοκών αυξάνεται κατά το ίδιο ποσοστό. Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο έχει ήπια υπέρταση και η αρτηριακή πίεση αποκλίνει από τα φυσιολογικά 120 με 80 mm Hg. 39 μονάδες, είναι πολύ πιθανό ότι οι παθολογικές ανωμαλίες από διάφορα όργανα (39%). Τι μπορούμε λοιπόν να πούμε για τον 3ο βαθμό της νόσου, στον οποίο η απόκλιση είναι τουλάχιστον 60 μονάδες?

Η υπέρταση βαθμού 3 είναι μια σοβαρή, χρόνια μορφή της νόσου. Η αρτηριακή πίεση αυξάνεται πάνω από 180/110 mm Hg, ποτέ δεν μειώνεται στα κανονικά 120/80. Οι παθολογικές αλλαγές είναι ήδη μη αναστρέψιμες.

Συμπτώματα υπέρτασης βαθμού 3

Τα συμπτώματα της υπέρτασης βαθμού 3 περιλαμβάνουν:

εξασθενημένος συντονισμός κινήσεων ·

επίμονη όραση

πάρεση και παράλυση κατά παράβαση της εγκεφαλικής κυκλοφορίας.

παρατεταμένες υπερτασικές κρίσεις με μειωμένη ομιλία, θολή συνείδηση ​​και έντονοι πόνοι στην περιοχή της καρδιάς.

σημαντικό περιορισμό της ικανότητας ανεξάρτητης κίνησης, επικοινωνίας και εξυπηρέτησης του εαυτού σας.

Σε σοβαρές περιπτώσεις, οι υπερτασικοί ασθενείς δεν μπορούν πλέον να κάνουν χωρίς εξωτερική βοήθεια, χρειάζονται συνεχή προσοχή και φροντίδα. Τα παραπάνω σημάδια υπέρτασης δείχνουν ότι η ευεξία του ασθενούς σταδιακά επιδεινώνεται, η ασθένεια καλύπτει νέα συστήματα οργάνων, οι επιπλοκές γίνονται όλο και περισσότερο.

Επιπλοκές της υπέρτασης βαθμού 3

Οι επιπλοκές της υπέρτασης του 3ου βαθμού περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ασθένειες:

έμφραγμα του μυοκαρδίου - το μεσαίο μυϊκό στρώμα της καρδιάς.

καρδιακό άσθμα - κρίσεις άσθματος

βλάβη στις περιφερειακές αρτηρίες

η υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια επηρεάζει τον αμφιβληστροειδή.

σκωτόμα («σκοτάδι») - ένα ελάττωμα, ένα τυφλό σημείο στο οπτικό πεδίο.

Οι επιπλοκές της υπέρτασης βαθμού 3 αναφέρονται διαφορετικά ως σχετικές κλινικές καταστάσεις. Σε περίπτωση εγκεφαλικού αγγειακού ατυχήματος, εμφανίζεται ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, συνοδευόμενο από απώλεια αίσθησης από τα άκρα και λιποθυμία. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι ήδη ένα ολόκληρο σύμπλεγμα καρδιακών παθολογιών. Τα νεφρά σταδιακά αποτυγχάνουν. Εάν η υπέρταση είναι δευτερογενής ασθένεια και εμφανίστηκε στο πλαίσιο του σακχαρώδους διαβήτη, η νεφροπάθεια είναι αναπόφευκτη.

Όσο ισχυρότερη εκδηλώνεται η ασθένεια, τόσο χειρότερες και χειρότερες είναι οι συνέπειές της. Το κυκλοφορικό σύστημα είναι τόσο σημαντικό για τη ζωή του σώματος που η παραμικρή απόκλιση στο έργο του δίνει ένα ισχυρό καταστρεπτικό αποτέλεσμα.

Αναπηρία υπέρτασης 3 βαθμών

Σε σοβαρή μορφή της νόσου, ιδρύθηκε 1 ομάδα αναπηρίας. Σε αυτό το στάδιο, οι ασθενείς είναι πρακτικά ανάπηροι. Μερικές φορές αναγνωρίζονται ως μερικώς ικανές και συνεχίζουν να εργάζονται, αλλά μόνο στο σπίτι ή σε ειδικές συνθήκες..

Αλλά ακόμη και με τον πιο σοβαρό βαθμό αναπηρίας, ο ασθενής πρέπει να υποβληθεί σε διαδικασίες αποκατάστασης. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι απαραίτητο να αποφευχθεί ο θάνατος.

Θεραπεία υπέρτασης βαθμού 3

Με την επιδείνωση της πορείας της νόσου, συνταγογραφούνται όλο και περισσότερα ισχυρά φάρμακα ή η λίστα τους παραμένει η ίδια, αλλά η δοσολογία αυξάνεται. Σε αυτό το στάδιο της υπέρτασης, η επίδραση της φαρμακευτικής θεραπείας είναι ελάχιστη. Τα χρόνια υπερτασικά είναι καταδικασμένα να πίνουν χάπια για μια ζωή.

Όταν η ασθένεια γίνει σοβαρή, μπορεί να απαιτείται χειρουργική επέμβαση. Η επέμβαση ενδείκνυται για ορισμένες παθολογίες των αιμοφόρων αγγείων και της καρδιάς. Η τεχνική θεραπείας βλαστικών κυττάρων για υπέρταση βαθμού 3 θεωρείται καινοτόμος..

Υπέρταση 4 μοίρες

Μερικοί ειδικοί διακρίνουν και το 4 στάδιο της νόσου, είναι πολύ σοβαρό. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το θανατηφόρο αποτέλεσμα είναι κοντά. Η ταλαιπωρία του ασθενούς προσπαθεί να μετριάσει όσο το δυνατόν περισσότερο και με κάθε μία υπερτασική κρίση παροχή πρώτων βοηθειών. Ο ασθενής ξαπλώνεται, σηκώνοντας το κεφάλι του. Του χορηγούνται επειγόντως φάρμακα που μειώνουν δραματικά την αρτηριακή πίεση..

Εάν δεν αντιμετωπιστεί, εμφανίζονται νέες επιπλοκές. Μερικά από αυτά προκαλούν άλλους και η ασθένεια κατακτά όλο και περισσότερο ένα άτομο. Για να σταματήσετε εγκαίρως αυτήν την καταστροφική διαδικασία, απλώς πρέπει να παρακολουθείτε τη δυναμική των αλλαγών στην αρτηριακή σας πίεση, ακόμη και με μια συμβατική οθόνη αρτηριακής πίεσης.

Εκπαίδευση: Ιατρικό Ινστιτούτο της Μόσχας I. M. Sechenov, ειδικότητα - "Ιατρική επιχείρηση" το 1991, το 1993 "Επαγγελματικές ασθένειες", το 1996 "Θεραπεία".

Είναι Σημαντικό Να Γνωρίζετε Αγγειίτιδα