Άλφα-αποκλειστές στην ουρολογία

Οι παράγοντες αποκλεισμού Kalfa-adrenergic (alpha-AB) περιλαμβάνουν ουσίες που αναστέλλουν ανταγωνιστικά τους άλφα-αδρενεργικούς υποδοχείς (άλφα-AR), τη φαιντολαμίνη, το tropodifen, τα υδρογονωμένα παράγωγα των αλκαλοειδών εργοστασίου και άλλων ουσιών.

Οι άλφα-αδρενεργικοί αποκλειστές (άλφα-ΑΒ) περιλαμβάνουν ουσίες που αναστέλλουν ανταγωνιστικά τους άλφα-αδρενεργικούς υποδοχείς (άλφα-ΑΚ) φαιντολαμίνη, τροποδιφαίνη, υδρογονωμένα παράγωγα αλκαλοειδών εργοστασίου και άλλες ουσίες. Η επίδραση του άλφα-ΑΒ δεν συμπίπτει πλήρως με τον αποκλεισμό των νευρικών παλμών που εισέρχονται στις μεταγαγγλικές συμπαθητικές ίνες, καθώς αυτές οι ουσίες εμποδίζουν κυρίως τις διεγερτικές επιδράσεις που σχετίζονται με την διέγερση του άλφα-AR (αγγειοσυστολή, συστολή του μυός της ίριδας κ.λπ.). Οι ανασταλτικές επιδράσεις (για παράδειγμα, χαλάρωση των λείων μυών των βρόγχων και των εντέρων) συνεχίζονται. Οι άλφα αδρενεργικοί υποδοχείς κατανέμονται ομοιόμορφα στο ανθρώπινο σώμα. Υπάρχουν δύο κύριοι υπότυποι του alpha-AR. Αυτά είναι τα alpha1 και alpha2-AP. Ο υποτύπος alpha2 εντοπίζεται προσυναπτικά και προκαλεί μείωση της παραγωγής νορεπινεφρίνης μέσω του μηχανισμού αρνητικής ανάδρασης. Ο υπο-τύπος alpha1 βρίσκεται μετασυναπτικά και είναι ο στόχος της συντηρητικής θεραπείας των παθήσεων του ουροποιητικού συστήματος, κυρίως καλοήθης υπερπλασία του προστάτη (BPH). Η χρήση μη επιλεκτικών άλφα-ΑΒ (που επηρεάζουν τα άλφα1 και άλφα2-AR) είναι περιορισμένη λόγω του γεγονότος ότι αυτά τα φάρμακα αποκλείουν τόσο τα προ- όσο και τα μετασυναπτικά άλφα-AR. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το προσυναπτικό μπλοκ άλφα-AR παραβιάζει τη φυσιολογική αυτόματη ρύθμιση της απελευθέρωσης του μεσολαβητή νορεπινεφρίνης. Ως αποτέλεσμα της παραβίασης των αρνητικών ανατροφοδοτήσεων, εμφανίζεται υπερβολική απελευθέρωση νορεπινεφρίνης, η οποία συμβάλλει στην αποκατάσταση της αδρενεργικής μετάδοσης. Το τελευταίο εξηγεί την ανεπαρκή αντίσταση του μπλοκ μετασυναπτικού υποδοχέα alpha1-AR όταν χρησιμοποιείται μη επιλεκτικό άλφα-ΑΒ. Η αυξημένη ταχυκαρδία είναι το αποτέλεσμα της αυξημένης απελευθέρωσης νορεπινεφρίνης. Χάρη στη λειτουργία του alpha2-AR, διατηρείται ο μηχανισμός αρνητικής ανάδρασης και επομένως δεν εμφανίζεται αυξημένη απελευθέρωση νορεπινεφρίνης. Σε αυτήν την περίπτωση, το μετασυναπτικό μπλοκ alpha1-AP γίνεται πιο σταθερό. Επιπλέον, δεν υπάρχει έντονη ταχυκαρδία. Δεδομένων αυτών των χαρακτηριστικών, έχουν αναπτυχθεί φάρμακα που έχουν επιλεκτική δράση αποκλεισμού στη μετασυναπτική (περιφερική) άλφα 1-AR, για παράδειγμα στην πραζοσίνη.

Με βάση τα μοριακά χαρακτηριστικά διαφορετικής ικανότητας δέσμευσης και κλωνοποίησης μιας συγκεκριμένης αλληλουχίας DNA, ταυτοποιήθηκαν τρεις ομάδες άλφα1-ΑΡ: άλφα1Α, άλφα1Β και άλφα1D [2]. Το Alpha1A-AR κυριαρχεί στα κύτταρα λείων μυών του παγκρέατος και του λαιμού της ουροδόχου κύστης και το alpha1D-AR βρίσκεται κυρίως στο τοίχωμα της ουροδόχου κύστης και του θόλου του (Εικ. 1). Σε αυτό το πλαίσιο, ο αποκλεισμός του υποτύπου alpha1A προκαλεί μείωση του παγκρεατικού τόνου και, ως εκ τούτου, βελτιώνει το δυναμικό συστατικό της υπέρυθρης απόφραξης. Η αστάθεια του ανιχνευτή εκδηλώνεται μέσω διέγερσης των υποδοχέων alpha1D-AR και ο αποκλεισμός τους σε ένα πείραμα σε ζώα έδειξε μείωση των ερεθιστικών συμπτωμάτων. Με τη σειρά τους, άλφα1D-ARs βρίσκονται επίσης στον νωτιαίο μυελό, όπου παίζουν υποτιθέμενο ρόλο στη συμπαθητική διαμόρφωση της παρασυμπαθητικής δραστηριότητας. Τα AlphaB-AR βρίσκονται κυρίως στα μυοκύτταρα των αρτηριών και των φλεβών, συμπεριλαμβανομένου του μικροαγγειακού συστήματος του προστάτη. Ο αποκλεισμός τους προκαλεί συμπτώματα όπως ζάλη και υπόταση, καθώς οδηγεί σε μείωση της περιφερικής αντίστασης μέσω της φλέβας και της αρτηριακής διαστολής. Όπως έχει ήδη επιβεβαιωθεί από πολλές μελέτες, τα alpha1A- και alpha1D-AR εντοπίζονται επίσης στο τοίχωμα του απομακρυσμένου ουρητήρα, γεγονός που καθιστά επίσης λογικό να χρησιμοποιείται το alpha1-AB στη λιθοκινητική θεραπεία των ουρητηρίων. Στην εικ. 2 δείχνει την κατανομή του alpha1-AR ανάλογα με την εμφάνισή τους στο ουροποιητικό, καρδιαγγειακό και κεντρικό νευρικό σύστημα.

Η θεραπεία με Alpha1-AB είναι γενικά καλά ανεκτή, οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι σχετικά σπάνιες. Σύμφωνα με κορυφαίους ερευνητές, οι ορθοστατικές υπόταση, ζάλη, γενική αδυναμία και διαταραχές εκσπερμάτωσης είναι πιο συχνές. Εντός της φαρμακολογικής ομάδας, τα άλφα1-ΑΒ διαφέρουν ως προς τη σοβαρότητα και τη διάρκεια των επιδράσεων αποκλεισμού των υποδοχέων άλφα1Α-, άλφα1Β- και άλφα1D (Πίνακας 1). Η χρήση του άλφα-ΑΒ σχετίζεται με την ομαλοποίηση της ουροδυναμικής, τη μείωση της σοβαρότητας των ερεθιστικών συμπτωμάτων, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, καθώς και την πρόληψη της εξέλιξης της νόσου (ειδικότερα, οξεία κατακράτηση ούρων και ανάγκη χειρουργικής θεραπείας). Στο τραπέζι. 2 και καρτέλα. 3 συνοψίζει τα δεδομένα διαφόρων ερευνητών σχετικά με την αποτελεσματικότητα των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων alpha1-AB, doxazosin και tamsulosin.

Στη θεραπεία της BPH, το alpha1-AB είναι φάρμακα πρώτης γραμμής. Χρησιμοποιούνται τόσο στη μονοθεραπεία όσο και σε συνδυασμό με αναστολείς της 5-άλφα αναγωγάσης (5ARI). Σε μία από τις θεμελιώδεις μελέτες της τελευταίας δεκαετίας, το MTOPS έδειξε το μεγαλύτερο πλεονέκτημα από τη συνδυασμένη χρήση της φναστερίδης και της δοξαζοσίνης στη θεραπεία συμπτωμάτων του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος και της αύξησης της μέγιστης ταχύτητας ούρησης από αυτά τα φάρμακα ξεχωριστά. Αποδείχθηκε ότι η χρήση συνδυασμένης θεραπευτικής αγωγής με φάρμακα των ομάδων alpha1-AB και 5ARI δεν οδηγεί σε αύξηση του αριθμού των ανεπιθύμητων ενεργειών. Σύμφωνα με τα δικά μας δεδομένα, η συνδυασμένη χρήση δοξαζοσίνης και φιναστερίδης κατά τη διάρκεια 6 μηνών θεραπείας οδηγεί σε στατιστικά σημαντική μείωση τόσο των αποφρακτικών όσο και των ερεθιστικών συμπτωμάτων του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος (LUTS), που περιγράφεται από την κλίμακα I-PSS. Το μέγιστο ποσοστό ούρησης και η ποιότητα ζωής των ασθενών βελτιώνονται σημαντικά. Ο μέσος όγκος του παγκρέατος έως το τέλος αυτής της περιόδου μειώθηκε κατά 18%.

Το Alpha-AB παίζει σημαντικό ρόλο στη θεραπεία της οξείας κατακράτησης ούρων που έχει προκύψει για πρώτη φορά. Το μεγαλύτερο αποτέλεσμα της θεραπείας παρατηρείται με συνδυασμό αλφα-ΑΒ και αποστράγγιση της ουροδόχου κύστης με καθετήρα ουρήθρας για αρκετές ημέρες. Η εμπειρία από τη χρήση δοξαζοσίνης και ταμσουλοσίνης σε 273 ασθενείς ηλικίας 52 έως 74 ετών σε προεγχειρητικό παρασκεύασμα δείχνει ότι η συμπερίληψη της άλφα-ΑΒ στο σχήμα προεγχειρητικής προετοιμασίας μπορεί να αποτρέψει την ανάπτυξη μετεγχειρητικής οξείας κατακράτησης ούρων.

Εξίσου σημαντική είναι η χρήση του άλφα-ΑΒ στη θεραπεία της χρόνιας προστατίτιδας (CP) και του συνδρόμου χρόνιου πυελικού πόνου (HSTB). Σύμφωνα με διάφορους συγγραφείς, τα σημάδια της CP εντοπίζονται σε κάθε 10ο άνδρα. Τα περισσότερα από αυτά σε όλη τη ζωή έχουν πολλές περιπτώσεις επιδείνωσης της CP, καθώς και εκδηλώσεις HSTB. Η φαρμακολογική στρατηγική περιλαμβάνει εμπειρική αντιβιοτική θεραπεία, παρά το γεγονός ότι έως και το 90% όλων των περιπτώσεων είναι αβακτηριακής φύσης. Ακόμη και αν λάβουμε υπόψη ότι οι περισσότεροι ουρολόγοι αντιμετωπίζουν αβακτηριακή προστατίτιδα, ωστόσο, περισσότερο από το 50% αυτών των ασθενών λαμβάνουν αντιβιοτική θεραπεία. Η μείωση του τόνου του προστάτη και των λείων μυών της ουροδόχου κύστης μπορεί να βελτιώσει την ταχύτητα ούρησης και να ανακουφίσει τα LUTS, γεγονός που υποδεικνύει το σημείο εφαρμογής του άλφα-ΑΒ στη θεραπεία της CP και της προστατοδυνίας. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η προσθήκη άλφα-ΑΒ στη θεραπεία με αντιβιοτικά μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο επανεμφάνισης χρόνιας βακτηριακής προστατίτιδας (CKD). Ωστόσο, η βέλτιστη διάρκεια της θεραπείας με άλφα-ΑΒ δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Η υδροχλωρική φαινοξυβενζαμίνη, ως μη επιλεκτική άλφα-ΑΒ, παρουσίασε βελτίωση στα συμπτώματα της CP, παρά τις σημαντικές παρενέργειες. Άλλες μελέτες δείχνουν ότι μια 6μηνη πορεία άλφα-ΑΒ μειώνει σημαντικά τον πόνο που σχετίζεται με την CP σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο και τη συμβατική θεραπεία, αλλά δεν βελτιώνει την ταχύτητα ούρησης και την ποιότητα ζωής σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο I-PSS. Μια παρόμοια μελέτη που συγκρίνει διαφορετικά άλφα-ΑΒ μεταξύ τους έδειξε ότι η δοξαζοσίνη είναι πιο αποτελεσματική από το εικονικό φάρμακο και προκαλεί σημαντική βελτίωση με τη μορφή μείωσης της σοβαρότητας του πόνου σε αυτή την ομάδα ασθενών. Περαιτέρω μελέτες δείχνουν ότι το άλφα-ΑΒ ανακουφίζει τον πόνο και βελτιώνει την ποιότητα ζωής σε ασθενείς με χρόνια προστατίτιδα. Μιλώντας για τα χαρακτηριστικά διαφόρων επιλεκτικών άλφα-ΑΒ, πρέπει να σημειωθεί ότι, έχοντας αποτελεσματικότητα και ασφάλεια συγκρίσιμη με τη δοξαζοσίνη, η ταμσουλοσίνη είναι ένα πιο βολικό φάρμακο για τους ασθενείς λόγω της έλλειψης της ανάγκης για τιτλοδότηση της δόσης. Η χρήση του alpha1-AB μπορεί να μειώσει συγκεκριμένα συμπτώματα σε ασθενείς με CKD και CFS, στην περίπτωση αντιβιοτικής θεραπείας και χωρίς αυτήν. Σχεδόν όλοι οι ερευνητές συμφωνούν ότι ο συνδυασμός alpha1-AB με αντιβακτηριακά φάρμακα όχι μόνο μπορεί να ενισχύσει την επίδραση της θεραπείας μειώνοντας τον πόνο και άλλα συμπτώματα που σχετίζονται με την CP, αλλά μπορεί επίσης να μειώσει τον κίνδυνο επανεμφάνισης της CP.

Ένας άλλος, εξίσου σημαντικός τομέας εφαρμογής του AB μπορεί να είναι η θεραπεία της υπερδραστηριότητας της ουροδόχου κύστης (OAB). Σήμερα στον κόσμο υπάρχουν έως και 100 εκατομμύρια άνθρωποι που πάσχουν από διάφορες εκδηλώσεις του ΟΑΒ. V.G. Gomberg et al., Παρατηρώντας 30 ασθενείς που έλαβαν δοξαζοσίνη ως μονοθεραπεία για το GABA, σημειώστε ότι μετά από 2 μήνες λήψης του φαρμάκου, η συχνότητα επείγουσας ούρησης μειώθηκε κατά 49% και η συχνότητα επεισοδίων επείγουσας ακράτειας - κατά 70%. Οι συγγραφείς σημείωσαν επίσης αύξηση της χωρητικότητας της ουροδόχου κύστης κατά 35%.

Όπως και η ενεργή χρήση του alpha1-AB στη θεραπεία της CP, οι αρχές του 21ου αιώνα χαρακτηρίστηκαν από την εισαγωγή του alpha1-AB στη λιθοκινητική θεραπεία των ουρητηρίων πετρών, η οποία στην αρχή αντιμετώπισε φυσική κριτική. Μέχρι σήμερα, η χρήση του alpha1-AB είναι αρκετά δικαιολογημένη σε ασθενείς με μικρούς υπολογισμούς του ουρητήρα, ωστόσο, μέχρι τώρα, ορισμένοι ειδικοί το αμφισβητούν ή απλά λένε ότι το κέρδος από μια τέτοια θεραπεία δεν είναι τόσο υψηλό όσο φαντάζεται. Οι Losek R. L. et al., Έχοντας αναλύσει τις μηχανές αναζήτησης PubMed και MEDLINE, βρήκαν πέντε προοπτικές μελέτες σχετικά με τη χρήση της ταμσουλοσίνης στη λιθοκινητική θεραπεία μετά από μία μόνο συνεδρία λιθοτριψίας απομακρυσμένου κύματος (ESWL). Σε έναν από αυτούς, οι ασθενείς παρατηρήθηκαν για 12 εβδομάδες μετά από μια συνεδρία ESWL. Όπως αποδείχθηκε, το πέρασμα των θραυσμάτων του λογισμού εμφανίστηκε στο 60% στην ομάδα ελέγχου σε σύγκριση με το 78,5% της ομάδας ταμσουλοσίνης. Μεταξύ των μελετών που αξιολόγησαν την πλήρη απόρριψη ασβεστίου, το ποσοστό της απόρριψής τους στην ομάδα ελέγχου ήταν 33,3-79,3% σε σύγκριση με 66,6-96,6% στην ομάδα ταμσουλοσίνης. Στην περίπτωση της ταμσουλοσίνης, οι δόσεις αναλγητικών ήταν επίσης χαμηλότερες σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Δυστυχώς, οι περισσότερες μελέτες δεν έδειξαν σε ποιον αριθμό περιπτώσεων μετά πραγματοποιήθηκαν πρόσθετες συνεδρίες ESWL και ουρητηροσκόπησης. Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η χορήγηση ταμσουλοσίνης μετά από μια συνεδρία ESWL είναι ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εργαλείο που βελτιώνει την απόρριψη των λίθων των νεφρών από 10 έως 24 mm. Άλλοι ερευνητές που παρατήρησαν 56 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ESWL σημείωσαν ότι η χρήση της ταμσουλοσίνης μειώνει τον αριθμό των μη στεροειδών αναλγητικών που συνταγογραφήθηκαν κατά τη θεραπεία ασθενών μετά από ESWL. Οι συγγραφείς προτείνουν ότι η συνδυασμένη χρήση της ταμσουλοσίνης στην ηλεκτροφόρηση με τη Νοβοκαΐνη σε αυτήν την κατηγορία ασθενών ενισχύει το λιθοκινητικό αποτέλεσμα. Σε άλλη μελέτη, αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα της ταμσουλοσίνης σε δόση 0,4 mg στη λιθοκινητική θεραπεία μικρών λίθων του ουρητήρα, με ή χωρίς τη χρήση ESWL, ο B. Kupeli έδειξε ότι στην περίπτωση του διορισμού του άλφα1-ΑΒ σε ασθενείς με μικρές πέτρες του ουρητήρα (3-5 mm) η διέλευση των ασβεστίων σημειώθηκε συχνότερα και ανήλθε στο 53,3% των περιπτώσεων σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου - 20%. Στην περίπτωση μιας συνεδρίας ESWL για ασθενείς με ουρητηριακούς ασβεστίου άνω των 5 mm (6–15 mm) στην ομάδα ταμσουλοσίνης στο 70,8% των περιπτώσεων, εμφανίστηκε πλήρης εκκένωση λογισμού σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου - 33,3%. Η E. Yilmaz παρουσίασε συγκρίσιμη αποτελεσματικότητα της τεραζοσίνης, της δοξαζοσίνης και της ταμσουλοσίνης στη λιθοκινητική θεραπεία των περιφερικών ουρικών ασβεστίων. Παρά το μεγάλο όγκο δεδομένων που καταδεικνύουν τα οφέλη της λιθοκινητικής θεραπείας σε συνδυασμό με το άλφα 1-ΑΒ, απαιτούνται μελέτες για την αξιολόγηση των διαφορετικών δόσεων του άλφα-ΑΒ και της ικανότητάς τους να μειώσουν την πιθανότητα πρόσθετων συνεδριών ESL και τέτοιων επεμβατικών διαδικασιών όπως η ουρητηροσκόπηση.

συμπέρασμα

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η χρήση του άλφα-ΑΒ είναι δικαιολογημένη σε πολλές ουρολογικές καταστάσεις, και ο αποκλεισμός του άλφα1Α-ΑΡ και του άλφα1D-AR είναι προτιμότερος στην BPH και στη λιθοκινητική θεραπεία των ουρητηρίων ασβεστίων. Χάρη σε πολλές διεθνείς μελέτες, καθώς και σε αναδυόμενες εγχώριες δημοσιεύσεις που έχουν δείξει την ασφάλεια και την υψηλή αποτελεσματικότητα του alpha1-AB, δεδομένου του χαμηλού κόστους των ναρκωτικών σε αυτήν την ομάδα και της πανταχού διαθέσιμης διαθεσιμότητάς τους, ένα σημαντικό, εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο έχει στη διάθεση του ουρολόγου για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με BPH και HSTB, να μειώσει τον αριθμό των υποτροπών χρόνιας προστατίτιδας, καθώς και να μειώσει το χρόνο που αφιερώνεται στο νοσοκομείο από ασθενείς με μικρούς ουροποιητικούς σωλήνες.

Για ερωτήσεις λογοτεχνίας, επικοινωνήστε με τον εκδότη.

A. B. Bogdanov *, I. V. Lukyanov, Υποψήφιος Ιατρικών Επιστημών, Αναπληρωτής Καθηγητής E. I. Veliev, Ιατρός Ιατρικών Επιστημών, Καθηγητής * Κλινικό Νοσοκομείο S.P. Botkin, RMAPO, Μόσχα.

Χαρακτηριστικά της χρήσης άλφα-αποκλειστών για τη θεραπεία της προστατίτιδας

Τα άλφα-αδρενεργικά φάρμακα αποκλεισμού είναι φάρμακα που εντελώς (μη επιλεκτικά) ή μερικώς (επιλεκτικά, άλφα1 και άλφα2) εμποδίζουν προσωρινά την ικανότητα των αδρενεργικών υποδοχέων να αλληλεπιδρούν με τις κατεχολαμίνες (αδρεναλίνη και νορεπινεφρίνη). Ως αποτέλεσμα, η δραστηριότητα του συμπαθητικού νευρικού συστήματος αποδυναμώνεται και ορισμένα θεραπευτικά αποτελέσματα σχετίζονται με τον εντοπισμό αυτών των υποδοχέων.

Άλφα-αδρενεργικοί αποκλειστές - φάρμακα που χρησιμοποιούνται συχνά για τη θεραπεία ασθενειών της ουρολογικής σφαίρας στους άνδρες

Οι άλφα-1 αδρενεργικοί υποδοχείς βρίσκονται στις μικρές αρτηρίες. Ο αποκλεισμός τους μειώνει τον αγγειακό σπασμό, μειώνει την αρτηριακή πίεση. Μια ξεχωριστή υποομάδα - άλφα-α-αδρενεργικοί υποδοχείς - βρίσκεται στον προστάτη, στην ουρήθρα και στον αυχένα της ουροδόχου κύστης. Ο αποκλεισμός της δραστηριότητάς τους οδηγεί σε χαλάρωση των λείων μυών του ουροποιητικού συστήματος και διευκολύνει τη διαδικασία ούρησης.

Οι άλφα2 υποδοχείς εντοπίζονται σε νευρομυϊκές συνάψεις (δομές όπου η νευρική ώθηση μετατρέπεται σε ενεργή μυϊκή συστολή). Ο αποκλεισμός τους ενισχύει τη ροή των αδρενεργικών παλμών και αυξάνει τη συγκέντρωση της νορεπινεφρίνης. Ως αποτέλεσμα, οι αρτηρίες της περιοχής των γεννητικών οργάνων, των νεφρών και άλλων εσωτερικών οργάνων επεκτείνονται. Ενισχύεται επίσης η στύση που εξασθενεί από συνεχές στρες..

Ενδείξεις και αντενδείξεις

Οι μη επιλεκτικοί άλφα-αδρενεργικοί αποκλειστές έχουν έντονη αντιυπερτασική δράση και ενδείκνυνται για τη θεραπεία σοβαρών υπερτασικών κρίσεων, ειδικά σε περιπτώσεις ύποπτων όγκων μυελού των επινεφριδίων (φαιοχρωμοκύτωμα). Επί του παρόντος, η φαιντολαμίνη και η φαινοξυβενζαμίνη χρησιμοποιούνται στην πρακτική ιατρική. Αυτά τα φάρμακα μπορούν να συνταγογραφηθούν μόνο από γιατρό και να τα χρησιμοποιηθούν σε νοσοκομείο.

Οι κύριες ενδείξεις είναι:

 • αρτηριακή υπέρταση
 • το αρχικό στάδιο της χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας
 • παραβιάσεις της εκροής ούρων, συμπεριλαμβανομένης της προστατίτιδας, του αδενώματος και της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η χρήση αυτών των φαρμάκων είναι περιορισμένη..

Οι κύριες αντενδείξεις:

 • ορθοστατική υπόταση που παρατηρήθηκε προηγουμένως (μείωση της αρτηριακής πίεσης, έως λιποθυμία, με απότομη άνοδο, καθώς και με παρατεταμένη στάση).
 • λήψη άλλων α-αποκλειστών (απειλεί με απότομη αύξηση του αντιυπερτασικού αποτελέσματος και της εκδήλωσης παρενεργειών).
 • δυσανεξία και υπερευαισθησία στη δραστική ουσία και στα πρόσθετα συστατικά του φαρμάκου.
 • μια απότομη παραβίαση του ήπατος.

Παρουσία αθηροσκληρωτικής αγγειακής βλάβης, σημαντική επιδείνωση της λειτουργίας των νεφρών, θεραπεία με άλλες ομάδες φαρμάκων που μειώνουν την αρτηριακή πίεση (sartans, βήτα-αποκλειστές) και επίσης εάν ο άντρας είναι άνω των 75 ετών, η θεραπεία συνταγογραφείται με μικρές δόσεις και απαιτεί συνεχή ιατρική παρακολούθηση και παρακολούθηση.

Θεραπευτικές επιδράσεις της φλεγμονής του προστάτη

Με την προστατίτιδα, οι διαδικασίες ούρησης διαταράσσονται, η πίεση στην ουρήθρα αυξάνεται, ο λαιμός της ουροδόχου κύστης δεν χαλαρώνει εντελώς. Εάν σε μια οξεία διαδικασία, οι παθολογικές αλλαγές σχετίζονται περισσότερο με το πρήξιμο του προστάτη ιστού, τότε σε μια χρόνια διαδικασία, με τη δομική αναδιοργάνωση και παραμόρφωση του. Ως αποτέλεσμα της παρατεταμένης φλεγμονής, εμφανίζεται μια αντίστροφη ροή των ούρων, η ταχύτητα της ροής των ούρων μειώνεται απότομα, γεγονός που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για το σχηματισμό μικροσβεστοποιήσεων στον προστάτη και την εμφάνιση συχνών υποτροπών.

Οι επιδράσεις των αναστολέων άλφα 1 με προστατίτιδα:

 • εξάλειψη της οξείας και πρόληψη της χρόνιας κατακράτησης ούρων.
 • μείωση του πόνου
 • εξασθένιση εκδηλώσεων υπερδραστηριότητας της ουροδόχου κύστης (ακράτεια ούρων, συχνή ούρηση)
 • μείωση υποτροπής στη χρόνια φλεγμονή του προστάτη.

Πιθανές παρενέργειες

Δεδομένης της παρουσίας αδρενεργικών υποδοχέων σε διάφορα όργανα, καθώς και μεμονωμένων επιπέδων κατεχολαμινών (αδρεναλίνη και νορεπινεφρίνη) σε κάθε άτομο, ανεξάρτητα, χωρίς να συμβουλευτείτε γιατρό, η συνταγογράφηση αυτής της ομάδας φαρμάκων είναι επικίνδυνη για την υγεία.

Εάν το φάρμακο συνταγογραφηθεί από γιατρό, δεν λαμβάνονται υπόψη μόνο οι ενδείξεις χρήσης, αλλά και οι ταυτόχρονες ασθένειες που περιορίζουν τη χρήση αυτών των φαρμάκων, τότε οι άλφα-αναστολείς σε θεραπευτικές δόσεις είναι απολύτως ασφαλείς.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι σπάνιες:

 • πονοκεφάλους, αδυναμία, υπνηλία, ζάλη
 • δυσφορία στην κοιλιά, ναυτία, ξηροστομία, χαλαρά κόπρανα.
 • αυξημένος καρδιακός ρυθμός
 • ορθοστατική υπόταση;
 • αυξημένο πόνο στην καρδιά εάν ο ασθενής έχει στηθάγχη.
 • δερματικά εξανθήματα που συνοδεύονται από κνησμό.
 • ρινική συμφόρηση;
 • σύνδρομο απόσυρσης (έως και 10% των περιπτώσεων) που εμφανίζεται όταν η λήψη σταματά εντελώς και εκδηλώνεται σε αύξηση της αρτηριακής πίεσης και στην εμφάνιση δυσκολίας στην ούρηση.

Δεδομένου ότι οι ασθενείς λαμβάνουν άλφα-αναστολείς, στις περισσότερες περιπτώσεις, σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα και η απότομη ακύρωση τέτοιων φαρμάκων μπορεί να είναι επικίνδυνη, τότε εάν αντιμετωπίσετε ανεπιθύμητες εκδηλώσεις, θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν γιατρό το συντομότερο δυνατό. Ο γιατρός θα καθορίσει με ποιο φάρμακο σχετίζονται οι παρενέργειες και θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα..

Τα πιο αποτελεσματικά φάρμακα

Οι άλφα-αναστολείς στη θεραπεία της αρτηριακής υπέρτασης είναι φάρμακα 2 γραμμών. Χρησιμοποιούνται όταν τα παραδοσιακά φάρμακα (αναστολείς ενζύμου μετατροπής της αγγειοτασίνης και βήτα-αναστολείς) αντενδείκνυνται.

Η επίδραση της βελτίωσης της διαδικασίας ούρησης καθιστά αυτούς τους α-αναστολείς τα φάρμακα επιλογής όταν συνδυάζουν υπερπλασία του προστάτη, προστατίτιδα και άλλες αιτίες διαταραχών της ροής των ούρων με υψηλή αρτηριακή πίεση.

Οι γιατροί συνταγογραφούν ουροεκλεκτικούς άλφα-αποκλειστές για προστατίτιδα, αδένωμα, καλοήθη υπερπλασία του προστάτη. Η επίδρασή τους στην αρτηριακή πίεση είναι αμελητέα, αλλά υπάρχει και απαιτεί ιατρική παρακολούθηση.

Από τους α-2-αποκλειστές στην κλινική πρακτική, η υδροχλωρική Yohimbine έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για τη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας.

Έτσι, οι άλφα-αναστολείς είναι μια ομάδα φαρμάκων που επηρεάζουν τα καρδιαγγειακά και ουρογεννητικά συστήματα. Η χρήση τους αυξάνει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας διαφόρων ουρολογικών παθολογιών. Με την προστατίτιδα, μπορούν να επιταχύνουν την επίλυση της οξείας διαδικασίας και να φέρουν την ανάκαμψη πιο κοντά, καθώς και να βελτιώσουν την πορεία της χρόνιας φλεγμονής και να βοηθήσουν στη διατήρηση της ύφεσης.

Άλφα αποκλειστές για υπέρταση

Η χρήση συνδυασμένων φαρμάκων, ανάλογα με την ταυτόχρονη ασθένεια

Διαφορετικές κατηγορίες αντιυπερτασικών φαρμάκων δρουν σε συγκεκριμένους συνδέσμους στην αλυσίδα που βοηθούν στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης στο σώμα. Από αυτή την άποψη, κάθε τάξη έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της με ορισμένα συνακόλουθα προβλήματα υπέρτασης. Περιοδικά, εμφανίζονται νέα φάρμακα συνδυασμού υπέρτασης. Συνιστώνται επίσης, λαμβανομένων όλων των ενδείξεων, αντενδείξεων και συστάσεων..

ταυτόχρονη παθολογίαπροτεινόμενοι συνδυασμοίπαράδειγμα εμπορικής επωνυμίας
Υπερτροφία αριστερής κοιλίας1) Αναστολέας ACE + διουρητικό θειαζιδίου 2) Αναστολέας ACE + ανταγωνιστής ασβεστίου 3) ARB + ​​διουρητικό θειαζιδίου 4) ARB + ​​ανταγωνιστής ασβεστίου1) Noliprel A forte, Hartil D, Enzix, Enap-N, Berlipril 2) Prestanz, Egipres, Equator, Dalneva 3) Lorista N, Telzap, Telsartan N, Valsacor, Co-Exforge 4) Twinsta, Telsartan AM, Atteno, Excel, Λορέντζα
Ασυμπτωματική αθηροσκλήρωση1) ARB με την προσθήκη ανταγωνιστή ασβεστίου 2) ACE αναστολέα με την προσθήκη ανταγωνιστή ασβεστίου1) Twinsta, Telsartan AM, Atteno, Exforge, Vamloset, Lortenza 2) Prestanz, Egipres, Equator, Dalneva
Μικρολευκωματινουρία1) Αναστολέας ACE + διουρητικό θειαζιδίου 2) ARB + ​​διουρητικό θειαζιδίου1) Noliprel A forte, Hartil D, Enzix, Enap-N, Berlipril 2) Lorista N, Telzap, Telsartan N, Valsacor, Ko-Exforge
Αντιυπερτασική θεραπεία μετά από καρδιακή προσβολή1) Β-αποκλειστές σε συνδυασμό με ARB ή αναστολέα ACE 2) Β-αποκλειστής σε συνδυασμό με ανταγωνιστή ασβεστίου1) Prestilol, Logimax 2) Concor AM, Bisoprolol AML, Niperten Combi
IHD - στεφανιαία νόσος1) Β-αποκλειστής συν αναστολέας ΜΕΑ ή ARB2) Ανταγωνιστής ασβεστίου συν αναστολέας ΜΕΑ 3) Ανταγωνιστής ασβεστίου συν ARB1) Prestilol, Logimax 2) Twinsta, Telsartan AM, Atteno, Exforge, Vamloset, Lortenza 3) Prestans, Egipres, Equator, Dalneva
Χρόνια καρδιακή ανεπάρκειαΒ-αποκλειστής συν αναστολέας ΜΕΑ και θειαζιδικό διουρητικό Β-αποκλειστής συν αναστολέας ΜΕΑ και θειαζιδικό διουρητικόΔεν υπάρχουν τριπλοί συνδυασμοί, αλλά μπορείτε να συνδυάσετε έναν σταθερό συνδυασμό αναστολέων ACE / ARBs + θειαζιδικού διουρητικού και να προσθέσετε έναν β-αποκλειστή. Παράδειγμα: Hartil-D συν Egilok
Χρόνια νεφρική νόσοςΑναστολέας ARB ή ACE με την προσθήκη διουρητικού βρόχουΔεν υπάρχουν σταθεροί συνδυασμοί
Διαταραχές του κυκλοφορικού στα κάτω άκραΑναστολέας ACE με ανταγωνιστή ασβεστίουPrestans, Egipres, Equator, Dalneva
Ηλικιωμένος ασθενής (άνω των 65 ετών)1) Αναστολέας ACE + διουρητικό θειαζιδίου 2) Αναστολέας ACE + ανταγωνιστής ασβεστίου 3) ARB + ​​διουρητικό θειαζιδίου 4) ARB + ​​ανταγωνιστής ασβεστίου1) Noliprel A forte, Hartil D, Enzix, Enap-N, Berlipril 2) Prestanz, Egipres, Equator, Dalneva 3) Lorista N, Telzap, Telsartan N, Valsacor, Co-Exforge 4) Twinsta, Telsartan AM, Atteno, Excel, Λορέντζα
Απομονωμένη συστολική υπέρταση1) Ανταγωνιστής ασβεστίου και θειαζιδικό διουρητικό 2) Αναστολέας ACE + θειαζιδικό διουρητικό 3) Αναστολέας ACE + ανταγωνιστής ασβεστίου 4) ARB + ​​θειαζιδικό διουρητικό 5) ARB + ​​ανταγωνιστής ασβεστίου1) Arifam 2) Noliprel A forte, Hartil D, Enzix, Enap-N, Berlipril 3) Prestanz, Egipres, Equator, Dalneva 4) Lorista N, Telzap, Telsartan N, Valsacor, Co-Exforge 5) Twinsta, Telsartan AM, Atteno,, Vamloset, Lortenza
Μεταβολικό σύνδρομο1) Αναστολέας ACE + διουρητικό θειαζιδίου 2) Αναστολέας ACE + ανταγωνιστής ασβεστίου 3) ARB + ​​διουρητικό θειαζιδίου 4) ARB + ​​ανταγωνιστής ασβεστίου1) Noliprel A forte, Hartil D, Enzix, Enap-N, Berlipril 2) Prestanz, Egipres, Equator, Dalneva 3) Lorista N, Telzap, Telsartan N, Valsacor, Co-Exforge 4) Twinsta, Telsartan AM, Atteno, Excel, Λορέντζα
Διαβήτης1) Αναστολέας ACE + διουρητικό θειαζιδίου 2) Αναστολέας ACE + ανταγωνιστής ασβεστίου 3) ARB + ​​διουρητικό θειαζιδίου 4) ARB + ​​ανταγωνιστής ασβεστίου1) Noliprel A forte, Hartil D, Enzix, Enap-N, Berlipril 2) Prestanz, Egipres, Equator, Dalneva 3) Lorista N, Telzap, Telsartan N, Valsacor, Co-Exforge 4) Twinsta, Telsartan AM, Atteno, Excel, Λορέντζα
ΕγκυμοσύνηΗ μεθυλντόπα μπορεί να συνδυαστεί με αναστολέα διαύλων ασβεστίου ή βήτα αναστολέα

Μηχανισμός δράσης

Υπάρχουν τέσσερις τύποι υποδοχέων αδρεναλίνης στο σώμα: βήτα-1,2 και άλφα-1,2.

Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αντιδρούν σε αύξηση της συγκέντρωσης μιας συγκεκριμένης ουσίας, αντιλαμβανόμενοι αυτόν τον παράγοντα ως σήμα για στένωση των αρτηριών, αύξηση της πίεσης, κινητοποίηση του σώματος για να πολεμήσει, σωματική δραστηριότητα.

Αυτός ο φυσικός μηχανισμός κληρονομήθηκε από τον άνθρωπο από μακρινούς προγόνους και έχει «άγριες» ρίζες..

 • Οι άλφα 1 αδρενεργικοί υποδοχείς εντοπίζονται στα αρτηριοειδή, παρέχουν τον σπασμό τους, αυξάνουν την αρτηριακή πίεση και μειώνουν τον αγγειακό αυλό.
 • Οι άλφα 2 αδρενεργικοί υποδοχείς, αντιθέτως, διαστέλλουν τα αιμοφόρα αγγεία και μειώνουν την αρτηριακή πίεση.

Οι άλφα-αποκλειστές έχουν πολύπλοκη επίδραση στις καρδιαγγειακές δομές, δημιουργώντας ταυτόχρονα πολλά ευεργετικά αποτελέσματα:

Αγγειοδιαστολή όλων των διαμετρήσεων. Ιδιαίτερα αισθητή είναι η εργασία του φαρμάκου στο περιφερειακό κυκλοφορικό σύστημα, το οποίο βελτιώνει σημαντικά τη μικροκυκλοφορία στα άκρα, την καρδιά, τον εγκέφαλο.

Ωστόσο, το κύριο αποτέλεσμα στο πλαίσιο αυτής της δράσης είναι η μείωση της αρτηριακής πίεσης λόγω μιας πρόσθετης μείωσης του αγγειακού τόνου (η επέκτασή τους).

Η αντίσταση πέφτει, ο υγρός ιστός κινείται μέσω του συστήματος χωρίς προβλήματα.

Ομαλοποίηση των μεταβολικών διεργασιών στην καρδιά, παράλληλα, τα α-αδρενεργικά φάρμακα αποκλεισμού μειώνουν τη ζήτηση οξυγόνου του μυοκαρδίου.

Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο, επειδή τα φάρμακα σε αυτήν την περίπτωση επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων και άλλων, όταν η θεραπεία με βήτα-αποκλειστές είναι αδύνατη.

Ομαλοποίηση του μεταβολισμού των υδατανθράκων. Το αποτέλεσμα δεν σχετίζεται άμεσα με καρδιακές παθολογίες..

Η ουσία του έγκειται στην ικανότητα μείωσης της αντίστασης στην ινσουλίνη, στους ιστούς γίνονται πιο ευαίσθητοι στην επιρροή της και ξεκινά η καλύτερη πρόσληψη γλυκόζης.

Επομένως, οι άλφα-αδρενεργικοί αποκλειστές ως πρόσθετο μέσο, ​​ειδικά με παράλληλη πορεία καρδιαγγειακών ανωμαλιών, συνταγογραφούνται σε διαβητικούς (ανεξάρτητα από τη μορφή της νόσου, 1 ή 2).

 • Ανάκτηση του μεταβολισμού των λιπιδίων. Τα φάρμακα είναι ικανά να αναστέλλουν την απορρόφηση της «κακής» χοληστερόλης χωρίς να επηρεάζουν τη συγκέντρωση της «καλής» (οι λεγόμενες λιποπρωτεΐνες υψηλής πυκνότητας). Επίσης, οι άλφα-αποκλειστές είναι σε θέση να αποτρέψουν το σχηματισμό πλακών χοληστερόλης. Επειδή τα φάρμακα επιτρέπονται και συνιστώνται για χρήση στην αθηροσκλήρωση, ως ένα επιπλέον εργαλείο για την εξάλειψη των διαταραχών του μεταβολισμού του λίπους.
 • Ανακούφιση από οίδημα, φλεγμονώδη διαδικασία. Η επίδραση δεν έχει καμία σχέση με το καρδιαγγειακό σύστημα και δεν είναι όλοι οι αδρενεργικοί αναστολείς άλφα υποδοχέα. Ωστόσο, αυτή η δράση έχει καταστήσει τα φάρμακα σε ζήτηση στην ουρολογική πρακτική. Λόγω της ικανότητας χαλάρωσης του αυχένα της ουροδόχου κύστης και διευκόλυνσης της αποβολής ούρων, ορισμένα είδη χρησιμοποιούνται ενεργά για σύνθετη θεραπεία της προστατίτιδας και της καλοήθους αδενικής υπερπλασίας (αδένωμα) ως συμπτωματική θεραπεία.

Πρόκειται μόνο για τους αδρενεργικούς αποκλειστές άλφα-2. Τα ονόματα που επηρεάζουν τον τύπο 1 έχουν κάποιες διαφορές.

Έτσι, τα περισσότερα από αυτά αυξάνουν την αρτηριακή πίεση, προκαλούν στένωση (στένωση) των αιμοφόρων αγγείων, επομένως δεν χρησιμοποιούνται στην καρδιολογική πρακτική (μόνο μερικά φάρμακα αποτελούν εξαίρεση).

Παρόμοια φάρμακα χρησιμοποιούνται σε στενό πεδίο, ως μέρος της θεραπείας της στυτικής δυσλειτουργίας και ορισμένων άλλων καταστάσεων.

Η χρήση των άλφα-αποκλειστών για υπέρταση

Οι άλφα-αδρενεργικοί αποκλειστές για υπέρταση χρησιμοποιούνται συχνά ως ανοσοενισχυτικό ως μέρος μιας συνδυαστικής θεραπείας, καθώς και για μια εφάπαξ διακοπή ενός άλματος πίεσης. Αυτή η ομάδα φαρμάκων έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει ένα άτομο από ξαφνικές αυξήσεις πίεσης, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικές συνέπειες..

Φαρμακευτική δράση

Οι άλφα-αδρενεργικοί αποκλειστές διαστέλλουν τα αιμοφόρα αγγεία, τις στενές φλέβες και τις αρτηρίες, μειώνουν τον συμπαθητικό τόνο. Συμβάλλετε στην αναστολή της λιπόλυσης, στη μείωση της έκκρισης ινσουλίνης, στην αύξηση του παρασυμπαθητικού τόνου. Όλα μαζί - αυτό ονομάζεται επίδραση στους αδρενεργικούς υποδοχείς (α1-, α2-).

Δηλαδή, οι άλφα-αδρενεργικοί αποκλειστές είναι φάρμακα που αναστρέφουν αναστρέψιμα (προσωρινά) διάφορους τύπους (α1-, α2-) αδρενεργικών υποδοχέων. Οι άλφα-αναστολείς χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της αρτηριακής υπέρτασης και για τη βελτίωση της ούρησης στο αδένωμα του προστάτη.

Ενδείξεις χρήσης

 • Οι άλφα αποκλειστές χρησιμοποιούνται για υπέρταση.
 • Για την αποφυγή κρίσεων, εγκεφαλικών επεισοδίων
 • Επίσης για την πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων από υπερτάσεις πίεσης.
 • Χρησιμοποιείται για ασθένειες του προστάτη.

Τα πρώτα συμπτώματα για το διορισμό φαρμάκων σε αυτήν την κατηγορία είναι η αύξηση της κλίμακας του τομέτρου πέραν των 90 / 140-145.

Ταξινόμηση των alpha-αποκλειστών

Υπάρχουν δύο τύποι alpha-blockers: επιλεκτικοί και μη επιλεκτικοί. Η πρώτη δράση στους α1-αδρενεργικούς υποδοχείς και η δεύτερη στους α1-α-αδρενεργικούς υποδοχείς.

Η μη επιλεκτική ομάδα περιλαμβάνει:

 • Ergot αλκαλοειδή;
 • Τροποδιφαίνη;
 • Προροξάνη
 • Φεντολαμίνη;
 • Βουτυροξάνη
 • Νικεργολίνη και πολλοί άλλοι.

Μη επιλεκτικοί άλφα-αποκλειστές χρησιμοποιούνται για τέτοιες ασθένειες:

 1. Εγκεφαλικό επεισόδιο, αθηροσκλήρωση.
 2. Εξαλείφοντας την ενδοαρτηρίτιδα.
 3. Η νόσος του Raynaud.
 4. Ομάδα ασθενειών με διαταραχές περιφερικής κυκλοφορίας.
 5. Ημικρανία.
 6. Φαιοχρωμοκύτταρα.
 7. Σύνδρομο απόσυρσης.
 8. Χρησιμοποιείται επίσης για ορισμένους τύπους καλοήθων όγκων..

Οι επιλεκτικοί αποκλειστές alpha1 χρησιμοποιούν:

 • Ως υποτασικός παράγοντας.
 • Ως βοήθημα στην ούρηση με αδένωμα του προστάτη.

Παρενέργειες και αντενδείξεις

Μετά τη χρήση φαρμάκων της ομάδας αποκλεισμού Alpha1, η αρτηριακή πίεση μειώνεται και εάν ταυτόχρονα το άτομο βρίσκεται σε όρθια θέση, τότε μπορεί να χάσει τη συνείδησή του. Αυτό συμβαίνει επειδή σε οριζόντια θέση, η ροή οξυγόνου στον εγκέφαλο είναι φυσιολογική. Και όταν ανεβαίνει, το alpha1-blocker εμποδίζει το άτομο να προσαρμοστεί για να αυξήσει τον τόνο των αρτηριών. Η ροή του οξυγόνου στον εγκέφαλο διακόπτεται, υπάρχει απότομη αδυναμία, σκοτάδι στα μάτια, ζάλη και απώλεια συνείδησης.

Περνά γρήγορα, αλλά υπάρχει κίνδυνος πτώσης και χτυπήματος του κεφαλιού σας. Επομένως, είναι καλύτερο να πάρετε το φάρμακο παρουσία γιατρού. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ένα τέτοιο αποτέλεσμα από τον επιλεκτικό άλφα-αναστολέα συμβαίνει μόνο μία φορά, στην πρώτη δόση. Στο μέλλον, αυτό το φαινόμενο δεν παρατηρείται.

Χαρακτηριστικά εφαρμογής

Οι άλφα-αδρενεργικοί αποκλειστές δεν προκαλούν υπνηλία, δεν εμφανίζουν αποτελέσματα στην ψυχή, στην αντίδραση. Ωστόσο, απαιτείται ακόμη μια επιλογή δοσολογίας.

Εάν μετά το διορισμό ενός αποκλεισμού, δεν υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, μπορεί να είναι απαραίτητο να αυξηθεί η δοσολογία. Αυτό ισχύει μόνο για τους αποκλεισμούς άλφα που χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα (7 ημέρες, ένα μήνα ή περισσότερο).

Οι άλφα-αναστολείς μειώνουν τη χοληστερόλη και αυξάνουν τις λιποπρωτεΐνες υψηλής πυκνότητας. Εξουδετερώνουν επίσης τις αρνητικές επιδράσεις των θειαζιδικών διουρητικών. Όλες αυτές οι ικανότητες αυτής της ομάδας φαρμάκων χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά στην αθλητική ιατρική..

Υπάρχει μια ολόκληρη κατηγορία φαρμάκων που έχουν τις ιδιότητες των άλφα-αποκλειστών, αλλά όχι. Ανταγωνίζονται επιτυχώς με τους αποκλειστές, διαθέτουν τις ιδιότητες των αντιοξειδωτικών φαρμάκων. Ωστόσο, με παρατεταμένη χρήση, το σώμα προσαρμόζεται - και το αποτέλεσμα εξαφανίζεται.

Η χρήση των άλφα-αποκλειστών κατά την εγκυμοσύνη

Είναι σημαντικό να πούμε ότι η χρήση αυτής της ομάδας φαρμάκων για γαλουχία και εγκυμοσύνη πρέπει να ελέγχεται αυστηρά από γιατρό. Συχνά συμβαίνει ότι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης η υπέρταση επιδεινώνεται, αυξάνεται η πίεση

Επομένως, ο γιατρός μπορεί αυτή τη στιγμή να επιλέξει άλλο φάρμακο. Συχνά η επιλογή διαρκεί λίγο χρόνο, επομένως, εάν οι εξετάσεις αίματος λένε ότι απαιτείται αντικατάσταση, τότε είναι καλύτερα να συμβουλευτείτε έναν θεραπευτή για σύντομες περιόδους.

Για μια περίοδο γαλουχίας, μερικές φορές ο γιατρός ακυρώνει εντελώς αυτά τα φάρμακα, στη συνέχεια τίθεται σε ισχύ μια ειδική δίαιτα, μειώνοντας το άγχος, είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε φάρμακα με υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο, μαγνήσιο, μέταλλα και ασβέστιο.

Δημοφιλείς άλφα αποκλειστές

Πίνακας: Λίστα των καλύτερων α-αδρενεργικών αναστολέων για υπέρταση

Όνομα φαρμάκουΑριθμός δόσεων και δοσολογίας
Δοξαζονίνη (Kardura)1 φορά την ημέρα (1-15 mg)
Φαινοξυβενζαμίνη (διβενζινύλιο)2-3 δόσεις την ημέρα (10-30 mg)
Τεραζοσίνη (Γουιτρίνη)2 δόσεις την ημέρα (1-20 mg)
Πραζοσίνη (μίνι φόρεμα)2-3 δόσεις την ημέρα (1-20 mg)
Φεντολαμίνη (Regitin)Λαμβάνεται ξεχωριστά, ως στάγδην έγχυση.

υποκρίνομαι

Οι αδρενεργικοί αποκλειστές των υποδοχέων άλφα-1 διαστέλλουν τα αιμοφόρα αγγεία στο σώμα: περιφερικά - παρατηρούνται από ερυθρότητα του δέρματος και των βλεννογόνων. εσωτερικά όργανα - ιδίως τα έντερα με τα νεφρά. Λόγω αυτού, αυξάνεται η ροή του περιφερικού αίματος, βελτιώνεται η μικροκυκλοφορία των ιστών..

Μειώνοντας την επιστροφή του φλεβικού αίματος στον κόλπο και επεκτείνοντας την "περιφέρεια", το φορτίο στην καρδιά μειώνεται σημαντικά. Λόγω της ευκολίας της εργασίας του, ο βαθμός υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας, ο οποίος είναι χαρακτηριστικός για υπερτασικούς ασθενείς και ηλικιωμένους με καρδιακά προβλήματα, μειώνεται.

Επηρεάζει το μεταβολισμό του λίπους. Τα άλφα-ΑΒ χαμηλώνουν τα τριγλυκερίδια, «κακή» χοληστερόλη και αυξάνουν τις λιποπρωτεΐνες υψηλής πυκνότητας. Αυτό το πρόσθετο αποτέλεσμα είναι καλό για άτομα που πάσχουν από υπέρταση που προκαλείται από αθηροσκλήρωση..
Επηρεάζει το μεταβολισμό των υδατανθράκων. Όταν παίρνετε φάρμακα, αυξάνεται η ευαισθησία των κυττάρων με ινσουλίνη. Εξαιτίας αυτού, η γλυκόζη απορροφάται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, πράγμα που σημαίνει ότι το επίπεδό της δεν αυξάνεται στο αίμα

Αυτή η δράση είναι σημαντική για τους διαβητικούς στους οποίους οι άλφα-αναστολείς μειώνουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Μειώστε τη σοβαρότητα των σημείων φλεγμονής στο ουρογεννητικό σύστημα. Αυτά τα φάρμακα χρησιμοποιούνται με επιτυχία για την υπερπλασία του προστάτη για την εξάλειψη ορισμένων χαρακτηριστικών συμπτωμάτων: μερική εκκένωση της ουροδόχου κύστης, καύση στην ουρήθρα, συχνή και νυχτερινή ούρηση.

Κατάλογος φαρμάκων

Ο πίνακας παρέχει μια λίστα με διεθνή ονόματα γενικών φαρμάκων από την ομάδα αποκλεισμού υποδοχέα άλφα..

Άλφα-1 αδρενεργικοί παράγοντες αποκλεισμούAlpha-2 αδρενεργικά φάρμακα αποκλεισμούΛίστα alpha-1, -2-blockers
ΔοξαζοσίνηΓιοχίμπινΝικεργολίνη
ΑλφουζοσίνηΦεντολαμίνη
ΣιλοζοζίνηΔιυδροεργοτοξίνη
ΤεραζοσίνηΠροποξάνη
ΤαμσουλοσίνηΔιυδροεργοταμίνη
Πραζοσίνη
Ουραπιδίλη

Οι αδρενεργικοί αποκλειστές είναι φάρμακα που μπορούν να εξουδετερώσουν τους υποδοχείς αδρεναλίνης που βρίσκονται στην καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία. Απομακρύνονται μόνο οι υπεύθυνοι για τη ρύθμιση της αδρεναλίνης και της νορεπινεφρίνης. Τι επιπτώσεις μπορεί να επιτευχθεί:

 • Αγγειοδιαστολή
 • Μείωση της αρτηριακής πίεσης
 • Μειώστε το σάκχαρο στο αίμα
 • Στένωση του αυλού των βρόγχων
 • Μείωση του τόνου των ιστών και των μυών των λείων μυών

Οι άλφα-αναστολείς για προστατίτιδα ανήκουν στην ομάδα με τους άλφα-1-αδρενεργικούς αποκλειστές, δηλαδή είναι σε θέση να "απενεργοποιήσουν" μόνο τους άλφα-1-αδρενεργικούς υποδοχείς τους. Τέτοια φάρμακα περιλαμβάνουν τα Alfuzonin, Prazosin, Tamsulosin. Υπάρχουν πολλές ακόμη ομάδες φαρμάκων:

 1. Alpha-2-αποκλειστές
 2. Άλφα 1,2-αποκλειστές
 3. Beta-1 αποκλειστές
 4. Beta 1,2-αποκλειστές

Καθένας από αυτούς ασχολείται με την απενεργοποίηση των υποδοχέων τους, χωρίς να επηρεάζει τους άλλους. Εκείνα στα οποία υπάρχουν 2 ψηφία μπορούν να επηρεάσουν πολλά ένζυμα ταυτόχρονα. Οι τυπικές ενδείξεις για τη χρήση των φαρμάκων που εξετάζουμε ονομάζονται υπέρταση, χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, αδένωμα του προστάτη.

Μεταξύ των διαφόρων συμπτωμάτων της προστατίτιδας, υπάρχουν διαταραχές ούρησης - πόνος όταν πηγαίνετε στην τουαλέτα, αίσθημα ατελούς εκκένωσης της ουροδόχου κύστης, διακοπή της ροής κ.λπ. Οι άλφα-αδρενεργικοί αποκλειστές με προστατίτιδα έχουν σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζουν ακριβώς αυτές τις εκδηλώσεις της νόσου.

Άλλα αδρενολυτικά μπορούν να αυξήσουν την ισχύ, να ανακουφίσουν τους πονοκεφάλους, να βελτιώσουν την εγκεφαλική κυκλοφορία και να εξαλείψουν την πείνα οξυγόνου

Υπάρχουν αρκετές αντενδείξεις και παρενέργειες για τα φάρμακα, επομένως πρέπει να τα παίρνετε με προσοχή

Άλφα-αποκλειστές για υπέρταση: ταξινόμηση, λίστα φαρμάκων, μηχανισμός δράσης

Οι άλφα (α) αποκλειστές είναι μια ομάδα φαρμάκων που βοηθούν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Δεν ισχύουν για φάρμακα πρώτης τάξεως για τη θεραπεία της βασικής απλής υπέρτασης.

Ως φάρμακα πρώτης τάξης, χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της υπέρτασης σε συνδυασμό με τις ακόλουθες ασθένειες:

 1. Υπερχοληστερολαιμία;
 2. Προτροφική υπερτροφία.

Ο μηχανισμός δράσης επιτυγχάνεται με τον αποκλεισμό των α-αδρενεργικών υποδοχέων άλφα, στο επίπεδο των αρτηρίων (περιφερειακών). Αυτό μειώνει το OPS καθώς και το afterload..

Διακρίνει δύο κύριες ομάδες φαρμάκων:

 1. Μη επιλεκτική. Επηρεάζουν τους υποδοχείς α-1 και α-2. Αυτοί περιλαμβάνουν:
  • σημαίνει "tropafen";
  • το φάρμακο "φαιντολαμίνη" ·
  • σημαίνει "pyroxan".

Αυτή η ομάδα φαρμάκων εμποδίζει τη μετάδοση της αδρενεργικής αγγειοσυσπαστικής ώθησης, προκαλώντας έτσι τη διαστολή των αρτηρίων, καθώς και των.

Λόγω της μικρής δράσης του αντιυπερτασικού αποτελέσματος, το φάρμακο δεν χρησιμοποιείται ως ο κύριος θεραπευτικός παράγοντας. Τις περισσότερες φορές χρησιμοποιείται για τη διακοπή των υπερτασικών κρίσεων..

Μερικές φορές για τη λήψη διαφορικού διαγνωστικού τεστ για την ανίχνευση φαιοχρωμοκυτώματος.

 • Επιλεκτικοί ή μετασυναπτικοί αποκλειστές α-1. Μεταξύ αυτής της ομάδας, διακρίνονται οι α-αδρενεργικοί αποκλειστές της πρώτης και δεύτερης γενιάς:
  • φάρμακα πρώτης γενιάς: πραζοσίνη (vasoflex, eurex, prazopress, minipress κ.λπ.)
  • φάρμακα δεύτερης γενιάς: Το φάρμακο ταραζοσίνη (κιτρίνη), καθώς και δοξαζοσίνη (καρδούρα).
 • Πίνακας: Λίστα των καλύτερων α-αδρενεργικών αναστολέων για υπέρταση

  Όνομα φαρμάκουΑριθμός δόσεων και δοσολογίας
  Δοξαζονίνη (Kardura)1 φορά την ημέρα (1-15 mg)
  Φαινοξυβενζαμίνη (διβενζινύλιο)2-3 δόσεις την ημέρα (10-30 mg)
  Τεραζοσίνη (Γουιτρίνη)2 δόσεις την ημέρα (1-20 mg)
  Πραζοσίνη (μίνι φόρεμα)2-3 δόσεις την ημέρα (1-20 mg)
  Φεντολαμίνη (Regitin)Λαμβάνεται ξεχωριστά, ως στάγδην έγχυση.

  Το τελευταίο συμπληρώνει το θεραπευτικό αποτέλεσμα, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη υποτασικής δράσης. Αυτός ο συνδυασμός φαρμάκων δίνει εξαιρετικό αποτέλεσμα! Μειώνει την αρνητική επίδραση των διουρητικών στο επίπεδο των λιπιδίων στο αίμα του ασθενούς.

  Οι β-αποκλειστές είναι επίσης αποτελεσματικοί σε συνδυασμό με τους α-αποκλειστές. Συμπληρώνουν το ένα το άλλο. Το τελευταίο μειώνει το επίπεδο έκθεσης των β-αποκλειστών στο επίπεδο των λιπιδίων. Με τη σειρά τους, οι β-αποκλειστές βοηθούν στην πρόληψη της αντανακλαστικής ταχυκαρδίας, την οποία μπορεί να προκαλέσει το α.

  Τα φάρμακα α-αποκλειστές, σε αντίθεση με τους β-αποκλειστές και τα διουρητικά, έχουν θετική επίδραση στη χοληστερόλη. Ταυτόχρονα, δρουν στο προφίλ των λιπιδίων στο πλάσμα του αίματος (επίπεδο τριγλυκεριδίων). Αυτό μειώνει σημαντικά τους κινδύνους εμφάνισης και εξέλιξης της νόσου της αθηροσκλήρωσης..

  • χαμηλώστε το επίπεδο πίεσης χωρίς να αλλάξετε το επίπεδο του καρδιακού ρυθμού.
  • Μην αυξάνετε ή μειώνετε το επίπεδο γλυκόζης (σάκχαρο) στο αίμα.
  • μην παραβιάζετε την ισχύ.
  • Κατ 'αρχήν, έχουν λίγες παρενέργειες, με εξαίρεση το «φαινόμενο πρώτης δόσης».

  Το αποτέλεσμα των φαρμάκων είναι παρόμοιο με το έργο των αναστολέων ACE. Τα φάρμακα δεν προκαλούν υπνηλία και δεν επηρεάζουν τον ενεργό τρόπο ζωής.

  Σημειώνεται ότι μετά την πρώτη δόση του φαρμάκου, είναι δυνατή η ανάπτυξη ορθοστατικής υπότασης. Αυτό το αποτέλεσμα παρατηρήθηκε μετά τη λήψη πραζοσίνης. Λόγω της χρήσης του, παρατηρήθηκε φλεβοδιαστολή. Για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα, αξίζει να μειωθεί η πρώτη δόση του φαρμάκου στα 0,5-1,0 mg. Σε αυτήν την περίπτωση, το φάρμακο πραγματοποιείται σε όρθια θέση. Η ορθοστατική υπόταση εκδηλώνεται πολύ λιγότερο συχνά με τη χρήση φαρμάκων με παρατεταμένη επίδραση. Για παράδειγμα, η δοξαζοσίνη ή η τεραζοσίνη.Με το φαινόμενο της πρώτης δόσης, μπορεί να εμφανιστούν τα ακόλουθα: οξεία υπόταση στην ορθόσταση, λιποθυμία, πονοκεφάλους, γενική αδυναμία, λιποθυμία.

  Με μεγάλες δόσεις του φαρμάκου: ταχυκαρδία, υπόταση, μερικές φορές κρίσεις στηθάγχης.

  Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες: κατάθλιψη, αϋπνία, νευρικότητα, υπνηλία, ψευδαισθήσεις, κακή όραση, δυσλειτουργία του γαστρεντερικού σωλήνα, ναυτία, ξηροστομία, διαταραχή των κοπράνων, πρήξιμο, υπέρβαρο, συχνή ούρηση, αρθραλγία, οξεία πολυαρθρίτιδα, διαταραχές ισχύος, ανοσία πραζοσίνης, ρινική αιμορραγία, ρινίτιδα, εξάνθημα, αλωπεκία, πυρετός, μειωμένη ηπατική λειτουργία.

  Οι αρνητικές επιπτώσεις δεν διαρκούν πολύ. Συχνά εμφανίζεται μικρή ζάλη, μερικές φορές βραχείας λιποθυμίας. Κυρίως αυτά τα συμπτώματα βρίσκονται στους ηλικιωμένους.

  Οι άλφα-αποκλειστές για υπέρταση μπορούν να συνταγογραφηθούν μόνο από γιατρό! Μην πειραματιστείτε ανεξάρτητα με φάρμακα αυτής της ομάδας.

  Συγγραφέας του άρθρου Svetlana Ivanova, γενικός ιατρός

  Ποικιλίες β-αποκλειστών

  Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός φαρμάκων που μειώνουν την αρτηριακή πίεση. Τα κεφάλαια που περιλαμβάνονται στην ομάδα των β-αποκλειστών διαφέρουν ως προς την ικανότητα αποκλεισμού των αδρενεργικών υποδοχέων και χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες:

  1. Επιλεκτικός τύπος. Έχουν επιλεκτική επίδραση στους υποδοχείς βήτα-1 · σε περίπτωση αύξησης της δοσολογίας, μπορούν να επηρεάσουν τους υποδοχείς βήτα-2. Η επιρροή τους έγκειται στα ακόλουθα σημεία:
  • η αρρυθμία σταματά.
  • η δράση της αδρεναλίνης είναι αποκλεισμένη.
  • η συναισθηματική κατάσταση ομαλοποιείται.
  1. Μη επιλεκτικός τύπος. Έχουν επίδραση στους υποδοχείς 1,2-βήτα, δηλαδή επηρεάζουν την καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία. Εκτός από την επίδραση που ασκείται από φάρμακα επιλεκτικού τύπου, η επίδρασή τους έχει ως εξής:
  • διέγερση του αναπνευστικού κέντρου
  • βελτιωμένος κυτταρικός μεταβολισμός.
  • προλαμβάνεται η θρόμβωση.
  • μειωμένο αγγειακό τόνο.
  1. Υδρόφιλος τύπος. Τα παρασκευάσματα αυτής της ομάδας είναι εύκολα διαλυτά στο νερό, σχεδόν δεν μεταμορφώνονται στο ήπαρ και απεκκρίνονται από το σώμα σχεδόν στην αρχική του μορφή. Έχουν παρατεταμένη δράση και είναι ασφαλές στη χρήση, γι 'αυτό συνιστώνται για τη θεραπεία της υπέρτασης σε πολλά άτομα.
  2. Λιπόφιλος τύπος. Ικανό να διαλύεται σε λιπαρούς ιστούς. Απορροφάται στο έντερο, ο μετασχηματισμός δραστικών ουσιών στο ήπαρ.

  Όλοι οι β-αποκλειστές για υπέρταση χωρίζονται σε φάρμακα μακράς και βραχείας δράσης. Επιπλέον, μπορούν να συνταγογραφηθούν άλφα-αποκλειστές για την αναστολή της δράσης των β-αδρενοϋποδοχέων στο σώμα. Τα παρασκευάσματα αυτής της ομάδας χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς της βοηθητικής ιατρικής. Συμβάλλουν στην ομαλοποίηση της λειτουργίας των οργάνων του ουροποιητικού συστήματος, γι 'αυτό συνιστάται επίσης για το αδένωμα του προστάτη. Επιπλέον, όλοι οι β-αποκλειστές χωρίζονται σε 3 γενιές. Τα φάρμακα τρίτης γενιάς, τα οποία είναι τα πιο αποτελεσματικά, θεωρούνται τα πιο αποτελεσματικά. Μεταξύ των νέων β-αποκλειστών, διακρίνονται οι Carvedilol, Nebivolol, Celiprolol. Το Concor beta blocker, που είναι ένας ουδέτερος παράγοντας που έχει ήπια επίδραση στο σώμα, ξεχωρίζει ξεχωριστά. Η δραστική του ουσία είναι η δισοπρολόλη. Ενώ παίρνετε το φάρμακο, δεν υπάρχουν αλλαγές στη γλυκόζη, δεν εμφανίζεται υπογλυκαιμία, επομένως συνταγογραφείται συχνά για άτομα που πάσχουν από διαβήτη από υπέρταση.

  Υπάρχει μεγάλος αριθμός φαρμάκων με υψηλή αρτηριακή πίεση. Χάρη σε μια τόσο εκτεταμένη ταξινόμηση των beta-αποκλειστών, μπορείτε να επιλέξετε την πιο κατάλληλη θεραπεία. Αλλά η επιλογή φαρμάκων πρέπει να ανατεθεί στον γιατρό, απαγορεύεται να επιλέξετε μόνοι σας ένα φάρμακο υπέρτασης. Σχεδόν κάθε beta blocker έχει μια λίστα αντενδείξεων και παρενεργειών. Τα φάρμακα έχουν σοβαρή επίδραση στο σώμα, οπότε η απλή ανάγνωση των οδηγιών δεν είναι αρκετή.

  Προφυλάξεις κατά τη χρήση

  Φροντίστε να τηρήσετε τις ακόλουθες συστάσεις κατά τη διάρκεια της θεραπείας με αυτά τα φάρμακα:

  Για την πραζοσίνη, είναι σημαντικό να ξεκινήσετε τη θεραπεία με μικρές δόσεις που λαμβάνονται κατά τον ύπνο. Στη συνέχεια, η δοσολογία θα αυξηθεί σταδιακά, εάν είναι απαραίτητο..
  Για να επιτευχθεί το πλήρες αντιυπερτασικό αποτέλεσμα, η πραζοσίνη απαιτεί επαρκή χρόνο γαστρεντερικής διέλευσης..
  Είναι καλύτερο να εγκαταλείψετε τη θεραπεία σταδιακά εάν είναι απαραίτητο. Παρακολούθηση σε ορισμένες περιπτώσεις:

  Παρακολούθηση σε ορισμένες καταστάσεις:

  Στην αρχή της θεραπείας, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους οδηγούς και τους οδηγούς αυτοκινήτων.
  Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε ασθενείς με ζάλη ή δυσφορία προκειμένου να αποφευχθεί η ορθοστατική υπόταση..
  Σε ασθενείς με υπογλυκαιμία ή μείωση του νατρίου, η αρχική δόση θα είναι χαμηλή και θα προσαρμόζεται στην κλινική και βιολογική πορεία..
  Γενική αναισθησία: Η ουραπιδίλη μπορεί να προκαλέσει κάποιο βαθμό υπότασης, η οποία θα πρέπει να διορθωθεί με την επέκταση του όγκου..

  Χαρακτηριστικά της ρεσεψιόν

  Εάν ένας γιατρός σκοπεύει να συνταγογραφήσει φάρμακα που επηρεάζουν τους επινεφριδιακούς υποδοχείς, μια γυναίκα, θα πρέπει να ενημερώσει εκ των προτέρων τον ειδικό σχετικά με την εγκυμοσύνη ή την πρόθεσή της να συλλάβει ένα παιδί στο μέλλον. Πρέπει επίσης να τον ενημερώσετε για την παρουσία ασθενειών που μπορεί να εμφανίζονται στη λίστα των αντενδείξεων για τη λήψη των συνταγογραφούμενων φαρμάκων..

  Οι αδρενεργικοί αποκλειστές πρέπει να λαμβάνονται μετά τα γεύματα ή κατά τη διάρκεια των γευμάτων. Χάρη σε αυτό, θα είναι δυνατόν να μειωθεί η αρνητική επίδραση του φαρμάκου στο σώμα. Όλα όσα σχετίζονται με τη διάρκεια της θεραπείας και τη βέλτιστη δοσολογία είναι ζητήματα που αποφασίζει μόνο ένας γιατρός.

  Τα ναρκωτικά που ανήκουν στην κατηγορία των αδρενεργικών αποκλειστών συνήθως χωρίζονται σε διάφορες υποομάδες. Όλα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη θεραπεία των υπερτάσεων πίεσης..

  Άλφα αποκλειστές

  Οι άλφα αποκλειστές είναι ουσίες που δρουν στους άλφα υποδοχείς. Λαμβάνονται με υπέρταση. Χάρη στα δισκία, τα αγγεία επεκτείνονται, λόγω του οποίου η αντίσταση μειώνεται προς την περιφέρεια. Έτσι, η ροή του αίματος είναι πολύ πιο εύκολη και η πίεση μειώνεται.

  Οι άλφα-αδρενεργικοί αποκλειστές μειώνουν επιπλέον την ποσότητα χοληστερόλης και λίπους στο αίμα. Επομένως, μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι έχουν θετική επίδραση στον μεταβολισμό του λίπους..

  Οι άλφα-αποκλειστές όχι μόνο μειώνουν την αρτηριακή πίεση, αλλά επίσης μειώνουν τη χοληστερόλη

  Β-αποκλειστές

  Υπάρχουν διάφοροι τύποι beta-αποκλειστών:

  1. Επηρεάζουν τους υποδοχείς 1. Συνήθως ονομάζονται επιλεκτικοί.
  2. Επηρεάζει και τους δύο τύπους νευρικών απολήξεων. Ονομάζονται μη επιλεκτικοί..

  Οι αδρενεργικοί αποκλειστές δεύτερου τύπου δεν παρεμβαίνουν στην ευαισθησία των υποδοχέων, οι οποίοι είναι ευαίσθητοι στην επίδρασή τους.

  Οι β-αποκλειστές μπορεί να εκτελούν καλά τα καθήκοντα της αναλγητικής. Οδηγούν σε επιβράδυνση του καρδιακού ρυθμού και μείωση των τιμών της αρτηριακής πίεσης. Επομένως, είναι λογικό να λαμβάνετε τέτοια φάρμακα για υπέρταση.

  Επιλεκτικά φάρμακα επηρεάζουν άμεσα την καρδιά. Διαφέρουν στην αντιαρρυθμική δράση. Τα φάρμακα έχουν έντονη υποτασική δράση. Με τη βοήθειά τους, είναι δυνατόν να περιοριστεί η νέκρωση όταν συμβαίνει καρδιακή προσβολή..

  Οι εκπρόσωποι ενός μη επιλεκτικού είδους μειώνουν τη συσταλτική δραστηριότητα του μυοκαρδίου. Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάγκη για μεμονωμένα συστήματα και όργανα για μεγάλη ποσότητα οξυγόνου εξαφανίζεται. Αυξάνει επίσης την αντίσταση του οργανισμού σε χαμηλή περιεκτικότητα αυτής της ουσίας.

  Alpha beta αποκλειστές

  Τα ναρκωτικά αυτής της κατηγορίας οδηγούν σε μείωση της αρτηριακής πίεσης και μείωση του φορτίου που ασκείται στην καρδιά. Ωστόσο, δεν έχουν αρνητική επίδραση στην κατάσταση της νεφρικής κυκλοφορίας.

  Μετά τη λήψη του φαρμάκου, το αίμα από την αριστερή κοιλία εισέρχεται ήρεμα απευθείας στην αορτή. Πρόκειται για μια αρκετά σημαντική διαδικασία, ειδικά με την παρουσία μειωμένης καρδιακής λειτουργίας. Μια τέτοια αλλαγή επηρεάζει ευνοϊκά τη λειτουργία των μυών του. Έτσι τα φάρμακα μειώνουν την πιθανότητα θανάτου και την ανάπτυξη σοβαρών επιπλοκών μετά από καρδιακή προσβολή.

  Το αίμα ρέει ελεύθερα στην αορτή

  Beta-2 αποκλειστές

  Προς το παρόν, αυτές οι χημικές ενώσεις δεν χρησιμοποιούνται στην ιατρική πρακτική. Όλα επειδή δεν έχουν έντονες ικανότητες που μπορούν να επιταχύνουν την ανάρρωση του ασθενούς. Αν και μερικές φορές με αυτό το όνομα σημαίνουν μη επιλεκτικούς αδρενεργικούς αποκλειστές.

  Ο μηχανισμός δράσης των ναρκωτικών

  Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του μηχανισμού δράσης των φαρμάκων της ομάδας άλφα-αποκλειστή, αξίζει να δοθεί προσοχή στο έργο των νευρικών παλμών όταν εισέρχονται στο ανθρώπινο σώμα. Έτσι, αυτά τα σήματα, που μετακινούνται από το κέντρο του εγκεφάλου σε ορισμένα όργανα εργασίας, ξεπερνούν όχι μόνο τα νεύρα, αλλά και τα κενά μεταξύ των κυττάρων, τα οποία ονομάζονται συνάψεις στην ιατρική

  Προκειμένου το μεταδιδόμενο σήμα να είναι σε θέση να ακολουθεί περαιτέρω, δέκτες που είναι ευαίσθητοι στον διαμεσολαβητή μπαίνουν σε δράση. Στη συνέχεια, οι ορμόνες και ορισμένες άλλες ουσίες αρχίζουν να επηρεάζουν την κυτταρική μεμβράνη..

  Αξίζει να σημειωθεί ότι οι άλφα-αδρενεργικοί υποδοχείς που περιλαμβάνονται στη σύνθεση των εν λόγω δισκίων έχουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται αποκλειστικά μόρια αδρεναλίνης ή ουσίες παρόμοιες στη σύνθεση. Με βάση αυτό, είναι εύκολο να μαντέψει κανείς ότι όταν ένας άλφα-αναστολέας εισέρχεται στην κυκλοφορία του αίματος, όλες οι ευαίσθητες δομές του σώματος θα ξαφνικά ανοσοποιηθούν από την αδρεναλίνη που παράγεται από το σώμα. Ως αποτέλεσμα, ο ιστός του σώματος αρχίζει να εκτελεί ορισμένες εντολές που δίνονται από ρυθμιστικά συστήματα.

  Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην υπέρταση από τον κατάλογο των άλφα-αναστολέων διατίθενται σε διάφορες μορφές: σκόνη για εναιώρημα, δισκία, κάψουλες, μάζες για παρεντερική χορήγηση, καθώς και αεροζόλ.

  Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες και επιπλοκές

  Μια λανθασμένη θεραπευτική προσέγγιση ή παρατεταμένη υπερβολική δόση του φαρμάκου μπορεί να οδηγήσει σε:

  • την ανάπτυξη ορθοστατικής υπότασης ·
  • κατάρρευση;
  • η εμφάνιση καρδιακής ανεπάρκειας
  • ο σχηματισμός οιδήματος στους μαλακούς ιστούς ·
  • κατακράτηση υγρών στους ιστούς.
  • ταχυκαρδία;
  • οίδημα των παραρρινικών κόλπων (κόλποι).

  Είναι σημαντικό να θυμόμαστε τις πιθανές συνέπειες της ακατάλληλης ή ανεξέλεγκτης πρόσληψης AB. Η συμμόρφωση με όλες τις συστάσεις του γιατρού είναι η μόνη εγγύηση επιτυχούς θεραπείας και όλες οι οδηγίες για τα φάρμακα που μπορούν να βρεθούν στο Διαδίκτυο παρέχονται μόνο για την εξοικείωση του ασθενούς με το φάρμακο που έχει συνταγογραφηθεί από έναν ειδικό! https://www.youtube.com/embed/7Qfu1JS6YuQ

  Ο κατάλογος των φαρμάκων για τη θεραπεία της υπέρτασης

  Ο κατάλογος των φαρμάκων για υπέρταση είναι αρκετά ευρύς. Μεταξύ των beta-αποκλειστών, οι πιο αποτελεσματικοί είναι:

  Μερικά από τα πιο αποτελεσματικά φάρμακα.

  Οι πιο διάσημοι και αποτελεσματικοί άλφα-αποκλειστές είναι:

  Για να μάθετε ακριβώς πώς λειτουργούν τα φάρμακα και να εξοικειωθείτε με τα χαρακτηριστικά της χορήγησής τους, πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φάρμακο. Μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε το γιατρό σας ανά πάσα στιγμή σχετικά με αυτό..

  Είναι δύσκολο να βρεθεί ένα φάρμακο που θα μπορούσε να γίνει πλήρης αντικατάσταση των αδρενεργικών αναστολέων. Έχουν μοναδικές ιδιότητες που βοηθούν στην εξάλειψη των προφανών συμπτωμάτων υπέρτασης. Εάν ένα άτομο δεν έχει αντενδείξεις για τη λήψη του συνταγογραφούμενου φαρμάκου και το σώμα το ανέχεται κανονικά, τότε σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αρνηθείτε την προτεινόμενη θεραπεία. Κανένα άλλο φάρμακο δεν θα επιτρέψει στην υπέρταση να επιτύχει τόσο γρήγορα ένα έντονο υποτασικό αποτέλεσμα. Εμφανίζεται εάν το adrenoblocker χρησιμοποιείται σωστά. Επίσης, μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε όλες τις συστάσεις ενός ειδικού, οι οποίες βοηθούν να γίνετε καλύτεροι γρηγορότερα..

  Οι άλφα αποκλειστές για υπέρταση είναι ένας πραγματικός σωτήρας. Έχουν πιο έντονο θεραπευτικό αποτέλεσμα από άλλα φάρμακα που χρησιμοποιούνται σε υψηλή πίεση. Αυτά τα φάρμακα θα πρέπει να λαμβάνονται καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής εάν οι αυξήσεις της πίεσης διαταράξουν τον ασθενή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά δεν πρέπει να φοβάστε αυτό

  Είναι σημαντικό να κατανοήσετε και να θυμάστε ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατή η προστασία των αγγείων από τις συνέπειες και η πρόληψη ενός εγκεφαλικού επεισοδίου

  Είναι Σημαντικό Να Γνωρίζετε Αγγειίτιδα